เอฟเฟคอาวุธ /146 ⍟

เอฟเฟคอาวุธ /146 ⍟

Iconชื่อ
Tencent Infernal Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์เปลวไฟให้อาวุธ
First Blood Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟค First Blood ให้กับอาวุธที่ถือ
Radiant Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์ส่องประกายให้อาวุธ
Arcane Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์เวทมนตร์ให้อาวุธ
Acid Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์กรดให้อาวุธ
Verdant Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์แห่งป่าให้อาวุธ
Necrotic Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์แห่งความตายให้อาวุธ
Vampiric Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์แวมไพร์ให้อาวุธ
Turquoise Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์เรืองแสงสีเขียวครามให้อาวุธ
Ebony Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์เรืองแสงสีดำให้อาวุธ
Azure Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์เรืองแสงสีน้ำเงินให้อาวุธ
Emerald Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์เรืองแสงสีเขียวให้อาวุธ
Lavender Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์เรืองแสงสีม่วงให้อาวุธ
Crimson Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์เรืองแสงสีแดงให้อาวุธ
White Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์เรืองแสงสีขาวให้อาวุธ
Yellow Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์เรืองแสงสีเหลืองให้อาวุธ
Valentine's Heart Weapon Effect (2013)
ขนาดกอง: 1 / 20
เสียบหัวใจที่ยังเต้นอยู่ไว้บนดาบ มีด หรือคทา
Valentine's Heart Weapon Effect (2014)
ขนาดกอง: 1 / 20
เสียบหัวใจที่ยังเต้นอยู่ไว้บนดาบ มีด หรือคทา
Valentine's Heart Weapon Effect (2015)
ขนาดกอง: 1 / 20
เสียบหัวใจที่ยังเต้นอยู่ไว้บนดาบ มีด หรือคทา
Ivory Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์เรืองแสงสีขาวให้อาวุธ
Regal Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์รีกัลให้กับอาวุธ
Divine Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์ดิไวน์ให้กับอาวุธ
Exalted Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์เอ็กซอลท์ ให้กับอาวุธ
Eternal Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์อีเทอร์นัลให้กับอาวุธ
Arctic Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์น้ำแข็งให้กับอาวุธ
Infernal Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์เปลวไฟให้อาวุธ
Lightning Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
ใส่เอฟเฟคระยิบระยับให้กับอาวุธ
Seraph Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์เซราฟให้อาวุธ
Ghostflame Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์โกสท์เฟลมให้กับอาวุธ
Carnage Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์คาร์เนจให้กับอาวุธ
Azure Seraph Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม Azure Seraph effect ให้อาวุธของคุณ
Awakening Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม Awakening effect ให้อาวุธของคุณ
Axiom Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม Axiom effect ให้อาวุธของคุณ
Highgate Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม Highgate effect ให้อาวุธของคุณ
Lunaris Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม Lunaris effect ให้อาวุธของคุณ
Vaal Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม Vaal effect ให้อาวุธของคุณ
Aspirant Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์ Aspirant ให้อาวุธ
Challenger Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์ Challenger ให้อาวุธ
Sovereign Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์ Sovereign ให้อาวุธ
Ascendant Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์ Ascendant ให้อาวุธ
Perandus Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์ Perandus ให้อาวุธที่ถือ
Prophecy Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟค Prophecy ให้อาวุธ
Minotaur Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์ Minotaur ให้อาวุธที่ถือ
Hydra Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์ Hydra ให้อาวุธที่ถือ
Chimera Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์ Chimera ให้อาวุธที่ถือ
Phoenix Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์ Phoenix ให้อาวุธที่ถือ
Breach Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกต์ Breach ให้อาวุธ
Celestial Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
ใส่เอฟเฟค Celestial ให้กับอาวุธ
Purple Lightning Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
ใส่เอฟเฟคระยิบระยับให้กับอาวุธ
Classic Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟค Classic ที่อาวุธที่ถือ
Legacy Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟค Legacy ให้กับอาวุธที่ใช้
Oriath Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟค Oriath ใส่อาวุธที่ใช้
Outlaw Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟค Outlaw ใส่อาวุธที่ใช้
Legion Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟค Legion ใส่อาวุธที่ใช้
Eclipse Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟค Eclipse ใส่อาวุธที่ใช้
Beast Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟค Beast ใส่อาวุธที่ใช้
Kitava Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟค Kitava ใส่อาวุธที่ใช้
Purple Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟกสีม่วงให้กับอาวธ
Pure Light Weapon Effect
ติดเอฟเฟค Pure Light ใส่อาวุธที่ใช้
Ultimate Chaos Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Ultimate Chaos Weapon Effect ให้กับอาวุธ
Dusk Weapon Effect
ใส่เอฟเฟค Dusk Weapon ให้อาวุธ
Harbinger Weapon Effect
ใส่เอฟเฟค Harbinger ให้อาวุธ
Fire Weapon Effect
อาวุธที่เลือกจะมีเอฟเฟคเป็นไฟ
Ice Weapon Effect
อาวุธที่เลือกจะมีเอฟเฟคเป็นน้ำแข็ง
Vagabond Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
ใส่เอฟเฟค Vagabond ให้กับอาวุธที่ใช้
Seeker Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
ใส่เอฟเฟค Seeker ให้กับอาวุธที่ใช้
Scholar Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
ใส่เอฟเฟค Scholar ให้กับอาวุธที่ใช้
Redeemer Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
ใส่เอฟเฟค Redeemer ให้กับอาวุธที่ใช้
Subjugator Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
ใส่เอฟเฟค Subjugator ให้กับอาวุธที่ใช้
Dominator Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
ใส่เอฟเฟค Dominator ให้กับอาวุธที่ใช้
Abyssal Imp Weapon Effect
ใส่เอฟเฟค Abyssal Imp ให้กับอาวุธที่ใช้
Abyssal Lich Weapon Effect
ใส่เอฟเฟค Abyssal Lich ให้กับอาวุธที่ใช้
Pestilence Weapon Effect
ใส่เอฟเฟค Pestilence ให้กับอาวุธที่ใช้
Sin Weapon Effect
ใส่เอฟเฟคอาวุธแบบ Sin ให้กับอาวุธที่ใช้
Innocence Weapon Effect
ใส่เอฟเฟคอาวุธแบบ Innocence ให้กับอาวุธที่ใช้
Harpy Weapon Effect
ใส่เอฟเฟคอาวุธ Harpy ให้กับอาวุธที่ใช้
Kraken Weapon Effect
ใส่เอฟเฟคอาวุธ Kraken ให้กับอาวุธที่ใช้
Manticore Weapon Effect
ใส่เอฟเฟคอาวุธ Manticore ให้กับอาวุธที่ใช้
Council Weapon Effect
ใส่เอฟเฟคอาวุธ Council ให้กับอาวุธที่ใช้
Conquest Weapon Effect
ใส่เอฟเฟคอาวุธ Conquest ให้กับอาวุธที่ใช้
Wasteland Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Wasteland ให้กับอาวุธที่ใช้
Automaton Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Automaton ให้กับอาวุธที่ใช้
Blood Guard Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Blood Guard ให้กับอาวุธที่ใช้
Faith Guard Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Faith Guard ให้กับอาวุธที่ใช้
Forge Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Forge Weapon Effect
ให้กับอาวุธที่ถือ
Stalker Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Stalker ให้กับอาวุธที่ใช้
Dragon Hunter Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Dragon Hunter Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Mystic Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Mystic Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Corsair Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Corsair Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Undertaker Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Undertaker Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Soulstealer Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Soulstealer ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Pitfighter Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Pitfighter Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Assassin Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Assassin Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Vanguard Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Vanguard Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Empyrean Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Empyrean Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Crucible Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Crucible Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Crimson Seraph Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Crimson Seraph Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Sunstone Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Sunstone Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Doomcrow Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Doomcrow Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Madcap Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Madcap Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Huntsman Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Huntsman Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Cult of Darkness Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Cult of Darkness Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Blood Knight Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Blood Knight Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Wild Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Wild Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Wrangler Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Wrangler Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Illusionist Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Illusionist Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Water Elemental Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Water Elemental Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Lich Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Lich Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Sentinel Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Sentinel Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Ringmaster Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Ringmaster Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Harlequin Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Harlequin Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Chiyou Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Chiyou Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
Basilisk Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Basilisk Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Crusader Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Crusader Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Eyrie Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Eyrie Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Judicator Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Judicator Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Orion Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Orion Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Damnation Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Damnation Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Sanctum Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Sanctum Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Metamorph Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Metamorph Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Black Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Black Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
White Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น White Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Stygian Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Stygian Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Darkprism Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Darkprism Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Darkseer Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Darkseer Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Fateweaver Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Fateweaver Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Project Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Project Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Scientist Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Scientist Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Dreadspire Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Dreadspire Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Dark Magic Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Dark Magic Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Insatiable Malice Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Insatiable Malice Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Divine Benevolence Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Divine Benevolence Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Angelic Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Angelic Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Demonic Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Demonic Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Void Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Void Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Goddess Weapon Effect
Adds the Goddess Weapon Effect to any equipped weapon.
Goddess Blue Weapon Effect
Adds the Goddess Blue Weapon Effect to any equipped weapon.
Nightwatch Weapon Effect
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Nightwatch Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่
Sunrise Weapon Effect
Adds the Sunrise Weapon Effect to any equipped weapon.
Nightfall Weapon Effect
Adds the Nightfall Weapon Effect to any equipped weapon.
Savage Ethercraft Weapon Effect
Adds the Savage Ethercraft Weapon Effect to any equipped weapon.
Enraged Ethercraft Weapon Effect
Adds the Enraged Ethercraft Weapon Effect to any equipped weapon.
Tranquil Ethercraft Weapon Effect
Adds the Tranquil Ethercraft Weapon Effect to any equipped weapon.
Chaotic Ethercraft Weapon Effect
Adds the Chaotic Ethercraft Weapon Effect to any equipped weapon.
Temple Weapon Effect
Adds the Temple Weapon Effect to any equipped weapon.
Darkwood Weapon Effect
Adds the Darkwood Weapon Effect to any equipped weapon.