Ascendant Portal Effect

Ascendant Portal Effect
สินค้าแฟชั่น
พอร์ทัลของตัวละครนี้ใช้เอฟเฟค Ascendant
「Ascendancy」Limited Drop
Ascendant Portal Effect
DropLevel 1
BaseType Ascendant Portal Effect
Class สินค้าแฟชั่น
TypeMetadata/Items/MicrotransactionItemEffects/MicrotransactionAscendantPortal
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
Tagsnot_for_sale
ซีรี่ส์ของแฟชั่นAscendancy
เครื่องสำอางเอฟเฟควาร์ป

ไอเทม