Automaton Herald Effect

Automaton Herald Effect
แคช
Herald of Ash, Thunder หรือ Ice ของผู้เล่นจะมีเอฟเฟค Automaton
Automaton Herald Effect
DropLevel 1
BaseType Automaton Herald Effect
Class สินค้าแฟชั่น
TypeMetadata/Items/MicrotransactionSkillEffects/MicrotransactionAutomatonHeraldEffect
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
AppliedHerald of Ash, Herald of Ice, Herald of Thunder
Tagsnot_for_sale
ซีรี่ส์ของแฟชั่นApocalypse
เครื่องสำอางสกิน สาส์น

Daily Specials /24

ชื่อCostDiscontStart AtEnd At
Automaton Herald Effect125952018-10-26T03:00:00Z2018-10-30T03:00:00Z
Automaton Herald Effect125952018-12-10T03:00:00Z2018-12-11T03:00:00Z
Automaton Herald Effect125952019-01-15T03:00:00Z2019-01-16T03:00:00Z
Automaton Herald Effect125952019-02-11T03:00:00Z2019-02-12T03:00:00Z
Automaton Herald Effect125952019-03-11T03:00:00Z2019-03-12T03:00:00Z
Automaton Herald Effect125952019-04-16T04:00:00Z2019-04-17T04:00:00Z
Automaton Herald Effect125952019-05-08T04:00:00Z2019-05-09T04:00:00Z
Automaton Herald Effect125952019-05-21T04:00:00Z2019-05-22T04:00:00Z
Automaton Herald Effect125952019-06-12T04:00:00Z2019-06-13T04:00:00Z
Automaton Herald Effect125952019-06-13T04:00:00Z2019-06-14T04:00:00Z
Automaton Herald Effect125952019-08-23T04:00:00Z2019-08-24T04:00:00Z
Automaton Herald Effect125952019-09-10T04:00:00Z2019-09-11T04:00:00Z
Automaton Herald Effect125952019-09-20T04:00:00Z2019-09-24T04:00:00Z
Automaton Herald Effect125952019-10-09T03:00:00Z2019-10-10T03:00:00Z
Automaton Herald Effect125952019-12-05T03:00:00Z2019-12-06T03:00:00Z
Automaton Herald Effect125952019-12-27T03:00:00Z2019-12-31T03:00:00Z
Automaton Herald Effect125952020-01-30T03:00:00Z2020-01-31T03:00:00Z
Automaton Herald Effect125952020-03-17T03:00:00Z2020-03-18T03:00:00Z
Automaton Herald Effect125952020-03-27T03:00:00Z2020-03-31T03:00:00Z
Automaton Herald Effect125952020-03-19T03:00:00Z2020-03-20T03:00:00Z
Automaton Herald Effect125952020-04-29T04:00:00Z2020-04-30T04:00:00Z
Automaton Herald Effect125952020-06-04T04:00:00Z2020-06-05T04:00:00Z
Automaton Herald Effect125952020-06-24T04:00:00Z2020-06-25T04:00:00Z
Automaton Herald Effect125952020-07-03T04:00:00Z2020-07-07T04:00:00Z

ไอเทม