Azure Oil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ขนาดกอง: 10
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 15%
สามารถนำมารวมกันกับน้ำมันชนิดอื่นที่แม่ชีแคสเซียเพื่อเสริมพลังให้กับแหวนหรือสร้อยได้ หรือจะใช้แก้ไขแผนที่ Blighted ก็ได้
Azure Oil
Drop Model Viewer
DropLevel 44
BaseType Azure Oil
Class เคอเรนซี่ซ้อนได้
TypeMetadata/Items/Currency/Mushrune6
Tagsmushrune, currency

ไอเทม