Basalt Flask

Basalt Flask
ขวดยาช่วยเหลือ
คงอยู่ 4.5 วินาที
ใช้ 40 จาก 60 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
เสริมป้องกันกายภาพ 15%
สะท้อนความเสียหาย กายภาพ ประชิด 20% ไปยังผู้โจมตี
คลิกขวาเพื่อดื่ม สามารถเก็บชาร์จได้เฉพาะเมื่ออยู่ในเข็มขัด เติมในขณะที่คุณสังหารมอนสเตอร์
Basalt Flask
Drop Model Viewer
DropLevel 40
BaseType Basalt Flask
BaseType Basalt Flask
Class ขวดยาช่วยเหลือ
TypeMetadata/Items/Flasks/FlaskUtility10
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/flaskdrink.ogg
Tagsnot_for_sale, utility_flask, flask
Purchase
  • Normal: Chaos Orbx1
  • เมจิก: Chaos Orbx2
  • แรร์: Chaos Orbx3
  • Unique: Chaos Orbx5
  • ไอเทม

    ไอเทม

    อาวุธมือเดียว กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม อาวุธสองมือ ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ เบ็ดตกปลา ไม้พลองสงคราม Offhand ซองธนู โล่ เกราะ ถุงมือ รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก จิวเวลรี่ สร้อย แหวน เข็มขัด ขวดยา ขวดยาพลังชีวิต ขวดยามานา ขวดยาลูกผสม ขวดยาช่วยเหลือ ขวดยาช่วยเหลือคริติคอล อื่นๆ เคอเรนซี่ซ้อนได้ ชิ้นส่วนแผนที่ ของตกแต่งที่ซ่อน ไพ่พยากรณ์ ไอเทมแผนที่อื่นๆ วิญญาณเทพสถิต ชิ้น จิวเวล จิวเวลอะบิส ตัวบ่มฟัก เมล็ดพันธุ์ Harvest Seed Enhancer กล่องนิรภัย The Labyrinth ไอเทมเขาวงกต อุปกรณ์เขาวงกต ไอเทมแผนที่เขาวงกต