Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Brass Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 34-51
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 27, Str 92
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Brass Maul
Drop Model ViewerHeld Model Viewer
DropLevel 27
BaseType Brass Maul
Class กระบองสองมือ
TypeMetadata/Items/Weapons/TwoHandWeapons/TwoHandMaces/TwoHandMace6
Tagsmace, two_hand_weapon, twohand, weapon
Purchase
  • Normal: Orb of Transmutationx1
  • เมจิก: Orb of Alterationx1
  • แรร์: Chaos Orbx1
  • Unique: Chaos Orbx5