Captured Soul of The Gorgon

Captured Soul of The Gorgon
วิญญาณเทพสถิต
โคลนแห้งแตกระแหง ทุ่งโล่งไหม้ไฟ
ภายใต้แสงตะวันแผดเผา
แม้แต่ลูกหลานเรายังล้มตายบนถนน
Soul ที่เก็บมาได้ นำไปให้ Sin เพื่อปลดล็อค Pantheon Power ลำดับที่สอง
Captured Soul of The Gorgon
Drop Model Viewer
DropLevel 1
BaseType Captured Soul of The Gorgon
BaseType Captured Soul of The Gorgon
Class วิญญาณเทพสถิต
TypeMetadata/Items/PantheonSouls/PantheonSoulSolarisUpgrade1
ไอเทม

ไอเทม

อาวุธมือเดียว กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม อาวุธสองมือ ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ เบ็ดตกปลา ไม้พลองสงคราม Offhand ซองธนู โล่ เกราะ ถุงมือ รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก จิวเวลรี่ สร้อย แหวน เข็มขัด ขวดยา ขวดยาพลังชีวิต ขวดยามานา ขวดยาลูกผสม ขวดยาช่วยเหลือ ขวดยาช่วยเหลือคริติคอล อื่นๆ เคอเรนซี่ซ้อนได้ ชิ้นส่วนแผนที่ ของตกแต่งที่ซ่อน ไพ่พยากรณ์ ไอเทมแผนที่อื่นๆ วิญญาณเทพสถิต ชิ้น จิวเวล จิวเวลอะบิส ตัวบ่มฟัก เมล็ดพันธุ์ Harvest Seed Enhancer กล่องนิรภัย The Labyrinth ไอเทมเขาวงกต อุปกรณ์เขาวงกต ไอเทมแผนที่เขาวงกต