Cavia Porcellus Pile

Cavia Porcellus Pile
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Cavia Porcellus Pile
DropLevel 1
BaseType Cavia Porcellus Pile
Class ของตกแต่งที่ซ่อน
TypeMetadata/Items/Hideout/HideoutRuinedCityCorpsePile2
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
ซีรี่ส์ของแฟชั่นGore

ไอเทม