Celestial Herald Effect

Celestial Herald Effect
แคช
Herald ของผู้เล่นจะมีเอฟเฟค Celestial
Celestial Herald Effect
DropLevel 1
BaseType Celestial Herald Effect
Class สินค้าแฟชั่น
TypeMetadata/Items/MicrotransactionSkillEffects/MicrotransactionCelestialHeraldEffect
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
AppliedHerald of Agony, Herald of Ash, Herald of Ice, Herald of Purity, Herald of Thunder
Tagsnot_for_sale
ซีรี่ส์ของแฟชั่นCelestial
เครื่องสำอางสกิน สาส์น

Daily Specials /37

ชื่อCostDiscontStart AtEnd At
Celestial Herald Effect125952018-09-01T04:00:00Z2018-09-02T04:00:00Z
Celestial Herald Effect125952018-10-04T04:00:00Z2018-10-05T04:00:00Z
Celestial Herald Effect125952018-10-09T04:00:00Z2018-10-10T04:00:00Z
Celestial Herald Effect125952018-11-02T03:00:00Z2018-11-03T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952018-11-15T03:00:00Z2018-11-16T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952018-12-07T03:00:00Z2018-12-08T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952018-12-10T03:00:00Z2018-12-11T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952018-12-27T03:00:00Z2018-12-28T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-01-15T03:00:00Z2019-01-16T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-02-08T03:00:00Z2019-02-09T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-02-11T03:00:00Z2019-02-12T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-03-09T03:00:00Z2019-03-10T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-03-11T03:00:00Z2019-03-12T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-04-16T04:00:00Z2019-04-17T04:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-04-17T04:00:00Z2019-04-18T04:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-05-11T04:00:00Z2019-05-12T04:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-05-21T04:00:00Z2019-05-22T04:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-06-07T04:00:00Z2019-06-08T04:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-06-12T04:00:00Z2019-06-13T04:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-07-13T04:00:00Z2019-07-14T04:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-08-10T04:00:00Z2019-08-11T04:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-09-07T04:00:00Z2019-09-08T04:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-09-10T04:00:00Z2019-09-11T04:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-09-20T04:00:00Z2019-09-24T04:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-10-10T03:00:00Z2019-10-11T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-11-14T03:00:00Z2019-11-15T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-12-13T03:00:00Z2019-12-14T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952019-12-27T03:00:00Z2019-12-31T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952020-01-19T03:00:00Z2020-01-20T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952020-02-16T03:00:00Z2020-02-17T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952020-03-14T03:00:00Z2020-03-15T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952020-03-19T03:00:00Z2020-03-20T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952020-03-27T03:00:00Z2020-03-31T03:00:00Z
Celestial Herald Effect125952020-04-25T04:00:00Z2020-04-26T04:00:00Z
Celestial Herald Effect125952020-06-20T04:00:00Z2020-06-21T04:00:00Z
Celestial Herald Effect125952020-06-24T04:00:00Z2020-06-25T04:00:00Z
Celestial Herald Effect125952020-07-03T04:00:00Z2020-07-07T04:00:00Z

ไอเทม