Chimera Portrait Frame

Chimera Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
เพิ่ม Chimera Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
「Atlas of Worlds」Limited Drop
Chimera Portrait Frame
DropLevel 1
BaseType Chimera Portrait Frame
Class สินค้าแฟชั่น
TypeMetadata/Items/MicrotransactionCharacterEffects/MicrotransactionChimeraFrame
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
Tagsnot_for_sale
ซีรี่ส์ของแฟชั่นAtlas
เครื่องสำอางกรอบรูปตัวละคร

ไอเทม