Colossal Hybrid Flask

Colossal Hybrid Flask
ขวดยาลูกผสม
ฟื้นฟู 690 พลังชีวิตภายใน 5 วินาที
ฟื้นฟู 200 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 20 จาก 40 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 40 ชาร์จ
ต้องการ เลเวล 40
คลิกขวาเพื่อดื่ม สามารถเก็บชาร์จได้เฉพาะเมื่ออยู่ในเข็มขัด เติมในขณะที่คุณสังหารมอนสเตอร์ Colossal Hybrid Flask
Drop Model Viewer
DropLevel 40
BaseType Colossal Hybrid Flask
Class ขวดยาลูกผสม
TypeMetadata/Items/Flasks/FlaskHybrid4
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/flaskdrink.ogg
Tagshybrid_flask, flask
Purchase
  • Normal: Orb of Transmutationx2
  • เมจิก: Glassblower's Baublex2
  • แรร์: Chaos Orbx1
  • Unique: Chaos Orbx5
  • ไอเทม