Deafening Essence of Anger

Deafening Essence of Anger
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

, ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (75–101) ถึง (151–176)
ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน ไฟ (46–48)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (139–189) ถึง (281–327)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (31–34)%
คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ จากนั้นคลิกซ้ายบนไอเท็มปกติหรือแรร์เพื่อใช้งาน
Shift คลิกเพื่อแยกกอง
Deafening Essence of Anger
DropLevel 82
BaseType Deafening Essence of Anger
BaseType Deafening Essence of Anger
Class เคอเรนซี่ซ้อนได้
TypeMetadata/Items/Currency/CurrencyEssenceAnger6
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
Tagsessence, currency
Essence /4

Essence /4

DescriptionGeneration
เสริมความเสียหาย ไฟ (75–101) ถึง (151–176)Prefix
ต้านทาน ไฟ +(46–48)%Suffix
เสริมความเสียหาย ไฟ (139–189) ถึง (281–327)Prefix
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (31–34)%Suffix
ไอเทม

ไอเทม

อาวุธมือเดียว กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม อาวุธสองมือ ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ เบ็ดตกปลา ไม้พลองสงคราม Offhand ซองธนู โล่ เกราะ ถุงมือ รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก จิวเวลรี่ สร้อย แหวน เข็มขัด ขวดยา ขวดยาพลังชีวิต ขวดยามานา ขวดยาลูกผสม ขวดยาช่วยเหลือ ขวดยาช่วยเหลือคริติคอล อื่นๆ เคอเรนซี่ซ้อนได้ ชิ้นส่วนแผนที่ ของตกแต่งที่ซ่อน ไพ่พยากรณ์ ไอเทมแผนที่อื่นๆ วิญญาณเทพสถิต ชิ้น จิวเวล จิวเวลอะบิส ตัวบ่มฟัก เมล็ดพันธุ์ Harvest ตัวเร่งเมล็ดพันธุ์ กล่องนิรภัย The Labyrinth ไอเทมเขาวงกต อุปกรณ์เขาวงกต ไอเทมแผนที่เขาวงกต