Dialla's Subjugation
{Superior Support Gem
Quality: +23%
Corrupted}
{เป็นสัญลักษณ์ของความงามและความไร้เดียงสา
อัญมณีทำให้ใจของเธอต่ำช้า
มาลาไคทำให้อัญมณีของเธอเลวทราม
ทั้งหมดที่ริบหรี่ของ
ความยิ่งใหญ่หายไปในความบ้าคลั่ง}
7
Drop Model Viewer
DropLevel 1
BaseType Dialla's Subjugation
Class ไพ่พยากรณ์
TypeMetadata/Items/DivinationCards/DivinationCardDiallasSubjugation
DropIvory Temple Map
Temple Map
Tagsdivination_card

ไอเทม