Diamond Flask
ขวดยาช่วยเหลือคริติคอล
คงอยู่ 4 วินาที
ใช้ 20 จาก 40 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 40 ชาร์จ
คุณ โชคดี ในการคำนวณ โอกาสคริติคอล
ต้องการ เลเวล 27
คลิกขวาเพื่อดื่ม สามารถเก็บชาร์จได้เฉพาะเมื่ออยู่ในเข็มขัด เติมในขณะที่คุณสังหารมอนสเตอร์ Diamond Flask
Drop Model Viewer
DropLevel 27
BaseType Diamond Flask
Class ขวดยาช่วยเหลือคริติคอล
TypeMetadata/Items/Flasks/FlaskUtility1
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/flaskdrink.ogg
Tagsnot_for_sale, no_effect_flask_mod, critical_utility_flask, utility_flask, flask
Purchase
 • Normal: Chaos Orbx1
 • เมจิก: Chaos Orbx2
 • แรร์: Chaos Orbx3
 • Unique: Chaos Orbx5
 • Unique /1

  แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
  Coralito's Signature Diamond Flask
  ต้องการ เลเวล: 27
  ได้รับความเสียหายธาตุเคออส 30 ต่อวินาทีขณะรับผลจากขวดยา
  มีโอกาสทำศัตรูติดพิษ 25% ขณะรับผลจากขวดยา
  (พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
  การโจมตีคริติคอลของผู้เล่นจะไม่แรงขึ้นระหว่างรับผลจากขวดยา
  ผู้เล่นจะทำศัตรูติดพิษได้นานขึ้น (50–75)% ระหว่างรับผลจากขวดยา
  ได้ Perfect Agony ขณะรับผลจากขวดยา
  (ม็อดที่ส่งผลต่อ ตัวคูณคริติคอล จะส่งผลต่อ ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของการเจ็บป่วยจากคริติคอลด้วย แต่จะส่งผลเพียง 50%, ลดความเสียหายปะทะ อีก 30%)

  Coralito's Signature

  ไอเทม