Ghostflame Herald of Ash

Ghostflame Herald of Ash
แคช
Herald of Ash ของคุณกลายเป็นเปลวเพลิงผี
Ghostflame Herald of Ash
DropLevel 1
BaseType Ghostflame Herald of Ash
Class สินค้าแฟชั่น
TypeMetadata/Items/MicrotransactionSkillEffects/MicrotransactionGhostflameHeraldOfAsh
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
AppliedHerald of Ash
Tagsnot_for_sale
ซีรี่ส์ของแฟชั่นGhostflame
เครื่องสำอางสกิน Herald of Ash

ไอเทม