Gilded Torment Scarab

Gilded Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีวิญญาณที่ถูกทรมานสิงเพิ่มขึ้น 7 ตน
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
เจ้าหนู Tsarsk เอ๋ย แม้ว่าเจ้าจะถูกกลืนกินโดยความมืดของตัวเจ้าเอง
แต่เจ้าก็ได้ช่วยผู้คนหลายชีวิตออกจากความเศร้าชั่วนิรันดร์นี้ เจ้าไม่ได้ไร้ความหมายอย่างที่เจ้ากลัว
ใช้กับเครื่องเปิดแผนที่ของคุณเพื่อเพิ่มม็อดให้กับแผนที่
Gilded Torment Scarab
Drop Model Viewer
DropLevel 1
BaseType Gilded Torment Scarab
Class ชิ้นส่วนแผนที่
TypeMetadata/Items/Scarabs/ScarabTorment3
Tagsgilded_scarab
แมลงซแคแร็บ ไอเทม /56 ⍟

แมลงซแคแร็บ ไอเทม /56 ⍟

Iconชื่อ
Gilded Ambush Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 5 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Ambush Scarab
Gilded Bestiary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Bestiary Scarab
Gilded Breach Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 3 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Breach Scarab
Gilded Cartography Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 50%

Gilded Cartography Scarab
Gilded Divination Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Gilded Divination Scarab
Gilded Elder Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 90%

Gilded Elder Scarab
Gilded Harbinger Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 4 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Harbinger Scarab
Gilded Legion Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Legion Scarab
Gilded Metamorph Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Metamorph Scarab
Gilded Perandus Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 4 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Perandus Scarab
Gilded Reliquary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Gilded Reliquary Scarab
Gilded Shaper Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 90%

Gilded Shaper Scarab
Gilded Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 60%

Gilded Sulphite Scarab
Gilded Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Gilded Torment Scarab
Polished Ambush Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 4 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]

Polished Ambush Scarab
Polished Bestiary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 2 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Polished Bestiary Scarab
Polished Breach Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 2 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]

Polished Breach Scarab
Polished Cartography Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 35%

Polished Cartography Scarab
Polished Divination Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 100%

Polished Divination Scarab
Polished Elder Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 60%

Polished Elder Scarab
Polished Harbinger Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Polished Harbinger Scarab
Polished Legion Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]

Polished Legion Scarab
Polished Metamorph Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]

Polished Metamorph Scarab
Polished Perandus Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 3 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาส 66% ที่จะพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]

Polished Perandus Scarab
Polished Reliquary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 100%

Polished Reliquary Scarab
Polished Shaper Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 60%

Polished Shaper Scarab
Polished Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 40%

Polished Sulphite Scarab
Polished Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 5 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Polished Torment Scarab
Rusted Ambush Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 3 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Ambush Scarab
Rusted Bestiary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 1 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Bestiary Scarab
Rusted Breach Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 1 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Breach Scarab
Rusted Cartography Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 20%

Rusted Cartography Scarab
Rusted Divination Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 50%

Rusted Divination Scarab
Rusted Elder Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 30%

Rusted Elder Scarab
Rusted Harbinger Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 2 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Harbinger Scarab
Rusted Legion Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Legion Scarab
Rusted Metamorph Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Metamorph Scarab
Rusted Perandus Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 2 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาส 33% ที่จะพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Perandus Scarab
Rusted Reliquary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 50%

Rusted Reliquary Scarab
Rusted Shaper Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 30%

Rusted Shaper Scarab
Rusted Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 20%

Rusted Sulphite Scarab
Rusted Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Rusted Torment Scarab
Winged Ambush Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 9 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]

Winged Ambush Scarab
Winged Bestiary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 5 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Winged Bestiary Scarab
Winged Breach Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 5 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]

Winged Breach Scarab
Winged Cartography Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 85%

Winged Cartography Scarab
Winged Divination Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 250%

Winged Divination Scarab
Winged Elder Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Winged Elder Scarab
Winged Harbinger Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Winged Harbinger Scarab
Winged Legion Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 2 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]

Winged Legion Scarab
Winged Metamorph Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]

Winged Metamorph Scarab
Winged Perandus Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 7 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]

Winged Perandus Scarab
Winged Reliquary Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 250%

Winged Reliquary Scarab
Winged Shaper Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 150%

Winged Shaper Scarab
Winged Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 100%

Winged Sulphite Scarab
Winged Torment Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 12 ตัว
map_extra_content_weighting [1]

Winged Torment Scarab
ไอเทม

ไอเทม

อาวุธมือเดียว กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม อาวุธสองมือ ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ เบ็ดตกปลา ไม้พลองสงคราม Offhand ซองธนู โล่ เกราะ ถุงมือ รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก จิวเวลรี่ สร้อย แหวน เข็มขัด ขวดยา ขวดยาพลังชีวิต ขวดยามานา ขวดยาลูกผสม ขวดยาช่วยเหลือ ขวดยาช่วยเหลือคริติคอล อื่นๆ เคอเรนซี่ซ้อนได้ ชิ้นส่วนแผนที่ ของตกแต่งที่ซ่อน ไพ่พยากรณ์ ไอเทมแผนที่อื่นๆ วิญญาณเทพสถิต ชิ้น จิวเวล จิวเวลอะบิส ตัวบ่มฟัก เมล็ดพันธุ์ Harvest Seed Enhancer กล่องนิรภัย The Labyrinth ไอเทมเขาวงกต อุปกรณ์เขาวงกต ไอเทมแผนที่เขาวงกต