Harbinger Portrait Frame

Harbinger Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
ใส่กรอบ Harbinger Portrait Frame ให้ตัวละคร
「Harbinger」Limited Drop
Harbinger Portrait Frame
DropLevel 1
BaseType Harbinger Portrait Frame
Class สินค้าแฟชั่น
TypeMetadata/Items/MicrotransactionCharacterEffects/MicrotransactionHarbingerFrame
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
Tagsnot_for_sale
ซีรี่ส์ของแฟชั่นHarbinger
เครื่องสำอางกรอบรูปตัวละคร

ไอเทม