Murderous Eye Jewel
จิวเวลอะบิส
ใส่ในช่อง Abyss Jewel Socket บนไอเท็มหรือในช่อง Jewel Socket บนผังสกิล Passive คลิกขวาเพื่อเอาออกจากช่อง Murderous Eye Jewel
Drop Model Viewer
DropLevel 1
BaseType Murderous Eye Jewel
Class จิวเวลอะบิส
TypeMetadata/Items/Jewels/JewelAbyssMelee
Tagsnot_for_sale, abyss_jewel_melee, abyss_jewel

Vaal Orb /15

33ผู้เล่นจะไม่ติดดีบัฟ Corrupted Blood
40คุณจะไม่ถูกขัดขวาง
1เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย #%
1เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น #%
1เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%
1เพิ่มความเสียหาย #%
40คุณจะไม่เกิดสถานะ ขาหัก
1มิเนียนเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน #%
1มานาลดมานาสำรอง #%
60คุณจะไม่โดนสาปใบ้
1ไฟ jewellery_elementalเจาะต้านทาน ไฟ #%
1น้ำแข็ง jewellery_elementalเจาะต้านทาน น้ำแข็ง #%
1ไฟฟ้า jewellery_elementalเจาะต้านทาน ไฟฟ้า #%
1elemental jewellery_elementalเจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%
1กายภาพศัตรูที่คุณปะทะจะมี ป้องกันกายภาพ #%

ไอเทม