Rusted Sulphite Scarab

Rusted Sulphite Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
มี Niko ในพื้นที่
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite มาขึ้น 20%
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 20%
เจ้าหนู Raethan เจ้าเป็น Brinerot คนแรกที่ได้เข้าร่วมภาคี
เจ้าจะต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะ และเรามั่นใจว่าเจ้าจะทำได้
ใช้กับเครื่องเปิดแผนที่ของคุณเพื่อเพิ่มม็อดให้กับแผนที่
Rusted Sulphite Scarab
DropLevel 1
BaseType Rusted Sulphite Scarab
BaseType Rusted Sulphite Scarab
Class ชิ้นส่วนแผนที่
TypeMetadata/Items/Scarabs/ScarabSulphite1
Tagsrusted_scarab
แมลงซแคแร็บ ไอเทม /56 ⍟

แมลงซแคแร็บ ไอเทม /56 ⍟

Iconชื่อ
Gilded Ambush Scarab
พื้นที่มีกล่องนิรภัยเพิ่มขึ้น 5 กล่อง
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 5 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Bestiary Scarab
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงเพิ่ม 3 ตัว
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Breach Scarab
พื้นที่มี Breaches เพิ่มขึ้น 3 จุด
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี มือ Breach เพิ่มอีก 3 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Cartography Scarab
พื้นที่ดรอปแผนที่เพิ่มขึ้น 50%
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 50%
Gilded Divination Scarab
พื้นที่ดรอปการ์ดเพิ่มขึ้น อีก 150%
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 150%
Gilded Elder Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เอลเดอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เอลเดอร์ เพิ่มขึ้น 90%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 90%
Gilded Harbinger Scarab
พื้นที่มี harbinger เพิ่มขึ้น 4 ตน
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 4 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Legion Scarab
พื้นที่จะมีการเผชิญหน้ากับกองพันอีกหนึ่งจุด
แต่ละกองพันจะมีคลังอาวุธหนึ่งหีบ
แต่ละกองพันจะมีนายพลอยู่ด้วย
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้า Legion เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Metamorph Scarab
พื้นที่จะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
มอนสเตอร์เมตามอร์ฟทุกตัวจะมีของรางวัล
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Perandus Scarab
พื้นที่มีกล่อง Perandus เพิ่มขึ้น 4 กล่อง
พื้นที่จะมี Cadiro Perandus
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 4 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Reliquary Scarab
พื้นที่ดรอปไอเท็มยูนิคเพิ่มขึ้น 150%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 150%
Gilded Shaper Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เชฟเปอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เชฟเปอร์ เพิ่มขึ้น 90%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 90%
Gilded Sulphite Scarab
มี Niko ในพื้นที่
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite มาขึ้น 60%
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 60%
Gilded Torment Scarab
พื้นที่มีวิญญาณที่ถูกทรมานสิงเพิ่มขึ้น 7 ตน
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Polished Ambush Scarab
พื้นที่มีกล่องนิรภัยเพิ่มขึ้น 4 กล่อง
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 4 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]
Polished Bestiary Scarab
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงเพิ่ม 2 ตัว
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 2 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Polished Breach Scarab
พื้นที่มี Breaches เพิ่มขึ้น 2 จุด
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี มือ Breach เพิ่มอีก 2 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
Polished Cartography Scarab
พื้นที่ดรอปแผนที่เพิ่มขึ้น 35%
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 35%
Polished Divination Scarab
พื้นที่ดรอปการ์ดเพิ่มขึ้น อีก 100%
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 100%
Polished Elder Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เอลเดอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เอลเดอร์ เพิ่มขึ้น 60%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 60%
Polished Harbinger Scarab
พื้นที่มี harbinger เพิ่มขึ้น 3 ตน
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Polished Legion Scarab
พื้นที่จะมีการเผชิญหน้ากับกองพันอีกหนึ่งจุด
แต่ละกองพันจะมีคลังอาวุธหนึ่งหีบ
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้า Legion เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]
Polished Metamorph Scarab
พื้นที่จะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]
Polished Perandus Scarab
พื้นที่มีกล่อง Perandus เพิ่มขึ้น 3 กล่อง
พื้นที่มีโอกาส 66% ที่จะมี Cadiro Perandus
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 3 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาส 66% ที่จะพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
Polished Reliquary Scarab
พื้นที่ดรอปไอเท็มยูนิคเพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 100%
Polished Shaper Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เชฟเปอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เชฟเปอร์ เพิ่มขึ้น 60%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 60%
Polished Sulphite Scarab
มี Niko ในพื้นที่
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite มาขึ้น 40%
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 40%
Polished Torment Scarab
พื้นที่มีวิญญาณที่ถูกทรมานสิงเพิ่มขึ้น 5 ตน
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 5 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Ambush Scarab
พื้นที่มีกล่องนิรภัยเพิ่มขึ้น 3 กล่อง
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 3 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Bestiary Scarab
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงเพิ่ม 1 ตัว
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 1 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Breach Scarab
พื้นที่มี Breaches เพิ่มขึ้น 1 จุด
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี มือ Breach เพิ่มอีก 1 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Cartography Scarab
พื้นที่ดรอปแผนที่เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 20%
Rusted Divination Scarab
พื้นที่ดรอปการ์ดเพิ่มขึ้น อีก 50%
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 50%
Rusted Elder Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เอลเดอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เอลเดอร์ เพิ่มขึ้น 30%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 30%
Rusted Harbinger Scarab
พื้นที่มี harbinger เพิ่มขึ้น 2 ตน
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 2 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Legion Scarab
พื้นที่จะมีการเผชิญหน้ากับกองพันอีกหนึ่งจุด
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้า Legion เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Metamorph Scarab
พื้นที่จะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Perandus Scarab
พื้นที่มีกล่อง Perandus เพิ่มขึ้น 2 กล่อง
พื้นที่มีโอกาส 33% ที่จะมี Cadiro Perandus
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 2 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาส 33% ที่จะพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Reliquary Scarab
พื้นที่ดรอปไอเท็มยูนิคเพิ่มขึ้น 50%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 50%
Rusted Shaper Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เชฟเปอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เชฟเปอร์ เพิ่มขึ้น 30%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 30%
Rusted Sulphite Scarab
มี Niko ในพื้นที่
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite มาขึ้น 20%
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 20%
Rusted Torment Scarab
พื้นที่มีวิญญาณที่ถูกทรมานสิงเพิ่มขึ้น 3 ตน
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Winged Ambush Scarab
พื้นที่มีกล่องนิรภัยเพิ่มขึ้น 9 กล่อง
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 9 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]
Winged Bestiary Scarab
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงจาก ป่า เพิ่ม 5 ตัว
ไม่สามารถใช้พร้อมกับ Bestiary Scarab ได้
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 5 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Winged Breach Scarab
พื้นที่มี Breaches เพิ่มขึ้น 5 จุด
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี มือ Breach เพิ่มอีก 5 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
Winged Cartography Scarab
พื้นที่ดรอปแผนที่เพิ่มขึ้น 85%
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 85%
Winged Divination Scarab
พื้นที่ดรอปการ์ดเพิ่มขึ้น อีก 250%
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 250%
Winged Elder Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เอลเดอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เอลเดอร์ เพิ่มขึ้น 150%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 150%
Winged Harbinger Scarab
พื้นที่มี harbinger เพิ่มขึ้น 7 ตน
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Winged Legion Scarab
พื้นที่มีการเผชิญหน้ากับ กองพัน เพิ่มขึ้น 2 แห่ง
กองพัน แต่ละแห่งจะมาพร้อมคลังอาวุธ
กองพัน แต่ละแห่งจะมีแม่ทัพนำทัพหนึ่งคน
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี Legion Encounters เพิ่มอีก 2 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]
Winged Metamorph Scarab
พื้นที่จะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มอีกสองชิ้น
มอนสเตอร์เมตามอร์ฟทุกตัวจะมีของรางวัล
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]
Winged Perandus Scarab
พื้นที่มีกล่อง Perandus เพิ่มขึ้น 7 กล่อง
พื้นที่จะมี Cadiro Perandus
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 7 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
Winged Reliquary Scarab
พื้นที่ดรอปไอเท็มยูนิคเพิ่มขึ้น 250%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 250%
Winged Shaper Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เชฟเปอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เชฟเปอร์ เพิ่มขึ้น 15%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 150%
Winged Sulphite Scarab
มี Niko ในพื้นที่
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite มาขึ้น 100%
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 100%
Winged Torment Scarab
พื้นที่มีวิญญาณที่ถูกทรมานสิงเพิ่มขึ้น 12 ตน
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 12 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
ไอเทม

ไอเทม

อาวุธมือเดียว กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม อาวุธสองมือ ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ เบ็ดตกปลา ไม้พลองสงคราม Offhand ซองธนู โล่ เกราะ ถุงมือ รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก จิวเวลรี่ สร้อย แหวน เข็มขัด เครื่องประดับโจร ขวดยา ขวดยาพลังชีวิต ขวดยามานา ขวดยาลูกผสม ขวดยาช่วยเหลือ ขวดยาช่วยเหลือคริติคอล The Labyrinth ไอเทมเขาวงกต อุปกรณ์เขาวงกต ไอเทมแผนที่เขาวงกต อื่นๆ เคอเรนซี่ซ้อนได้ ชิ้นส่วนแผนที่ ของตกแต่งที่ซ่อน ไพ่พยากรณ์ ไอเทมแผนที่อื่นๆ วิญญาณเทพสถิต ชิ้น จิวเวล จิวเวลอะบิส ตัวบ่มฟัก เมล็ดพันธุ์ Harvest ตัวเร่งเมล็ดพันธุ์ กล่องนิรภัย Heist สัญญาจ้าง พิมพ์เขียว เครื่องประดับโจร อุปกรณ์สวมใส่กองโจร เครื่องมือกองโจร ผ้าคุมกองโจร เข็มกลัดกองโจร เป้าหมาย Heist Experimented