Sanctum Portrait Frame

Sanctum Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
ใส่กรอบ Sanctum ให้รูปประจำตัวละครของคุณ
Sanctum Portrait Frame
DropLevel 1
BaseType Sanctum Portrait Frame
Class สินค้าแฟชั่น
TypeMetadata/Items/MicrotransactionCharacterEffects/MicrotransactionSanctumPortraitFrame
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
Tagsnot_for_sale
ซีรี่ส์ของแฟชั่นMetamorph
เครื่องสำอางกรอบรูปตัวละคร

ไอเทม