Scavenger's Daughter

Scavenger's Daughter
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Scavenger's Daughter
DropLevel 1
BaseType Scavenger's Daughter
Class ของตกแต่งที่ซ่อน
TypeMetadata/Items/Hideout/HideoutPrisonTortureDevice10
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
ซีรี่ส์ของแฟชั่นDungeon

ไอเทม