Screaming Essence of Zeal

Screaming Essence of Zeal
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ขนาดกอง: 9
Essence Tier: 5
Drop Level: 68
Quiver: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–8)%
Helmet: หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (23–25)%
BodyArmour: หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (23–25)%
Boots: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
Gloves: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–13)%
Bow: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–14)%
Wand: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–14)%
Staff: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23–25)%
TwoHandSword: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23–25)%
TwoHandAxe: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23–25)%
TwoHandMace: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23–25)%
Claw: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23–25)%
Dagger: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23–25)%
OneHandSword: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23–25)%
ThrustingOneHandSword: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23–25)%
OneHandAxe: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23–25)%
OneHandMace: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23–25)%
Sceptre: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23–25)%
Belt: เพิ่มความเร็วในการโยน กับดัก และ ทุ่นระเบิด (11–13)%
Amulet: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–6)%
Ring: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–6)%
Shield: หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (23–25)%
คลิกขวาไอเทมนี้ แล้วคลิกซ้ายที่ไอเทมธรรมดาเพื่อใช้งาน
Screaming Essence of Zeal
Drop Model Viewer
DropLevel 58
BaseType Screaming Essence of Zeal
Class เคอเรนซี่ซ้อนได้
TypeMetadata/Items/Currency/CurrencyEssenceZeal2
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
Tagsessence, currency

Essence /8

DescriptionGeneration
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–8)%Suffix
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (23–25)%Suffix
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%Prefix
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–13)%Suffix
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–14)%Suffix
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23–25)%Suffix
เพิ่มความเร็วในการโยน กับดัก และ ทุ่นระเบิด (11–13)%Suffix
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–6)%Suffix

ไอเทม