Sovereign Portrait Frame

Sovereign Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
เพิ่ม Sovereign Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
「Ascendancy」Limited Drop
Sovereign Portrait Frame
DropLevel 1
BaseType Sovereign Portrait Frame
Class สินค้าแฟชั่น
TypeMetadata/Items/MicrotransactionCharacterEffects/MicrotransactionAscendancyFrame3
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
Tagsnot_for_sale
ซีรี่ส์ของแฟชั่นAscendancy
เครื่องสำอางกรอบรูปตัวละคร

ไอเทม