Teal Oil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ขนาดกอง: 10
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
หีบสมบัติไบล์ท 2 กล่อง จะมีโชค
สามารถนำมารวมกันกับน้ำมันชนิดอื่นที่แม่ชีแคสเซียเพื่อเสริมพลังให้กับแหวนหรือสร้อยได้ หรือจะใช้แก้ไขแผนที่ Blighted ก็ได้
Teal Oil
Drop Model Viewer
DropLevel 36
BaseType Teal Oil
Class เคอเรนซี่ซ้อนได้
TypeMetadata/Items/Currency/Mushrune5
Tagsmushrune, currency

ไอเทม