Tencent S3 HideOut Frame

Tencent S3 HideOut Frame
สินค้าแฟชั่น
ใส่กรอบ Tencent S3 HideOut Frame ให้ตัวละคร
「Tencent」Limited Drop
Tencent S3 HideOut Frame
DropLevel 1
BaseType Tencent S3 HideOut Frame
Class สินค้าแฟชั่น
TypeMetadata/Items/MicrotransactionCharacterEffects/MicrotransactionTencentS3HideOutFrame
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
Tagsnot_for_sale
ซีรี่ส์ของแฟชั่นMiscellaneous
เครื่องสำอางกรอบรูปตัวละคร

ไอเทม