Undead Outcast Helmet

Undead Outcast Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกใดก็ได้เป็น Undead Outcast Helmet
Undead Outcast Helmet
DropLevel 1
BaseType Undead Outcast Helmet
Class สินค้าแฟชั่น
TypeMetadata/Items/MicrotransactionItemEffects/MicrotransactionUndeadOutcastHelmet
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
Appliedหมวก
Tagsnot_for_sale
ซีรี่ส์ของแฟชั่นGore
เครื่องสำอางสกิน หมวก

ไอเทม