Weeping Essence of Anger

Weeping Essence of Anger
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ขนาดกอง: 9
Essence Tier: 3
Drop Level: 30
DisplayBow: เสริมความเสียหาย ไฟ (17–22) ถึง (33–39)
Quiver: ต้านทาน ไฟ +(18–23)%
Helmet: ต้านทาน ไฟ +(18–23)%
BodyArmour: ต้านทาน ไฟ +(18–23)%
Boots: ต้านทาน ไฟ +(18–23)%
Gloves: ต้านทาน ไฟ +(18–23)%
Bow: เสริมความเสียหาย ไฟ (17–22) ถึง (33–39)
Wand: เสริมความเสียหาย ไฟ (17–22) ถึง (33–39)
Staff: เสริมความเสียหาย ไฟ (31–41) ถึง (61–72)
TwoHandSword: เสริมความเสียหาย ไฟ (31–41) ถึง (61–72)
TwoHandAxe: เสริมความเสียหาย ไฟ (31–41) ถึง (61–72)
TwoHandMace: เสริมความเสียหาย ไฟ (31–41) ถึง (61–72)
Claw: เสริมความเสียหาย ไฟ (17–22) ถึง (33–39)
Dagger: เสริมความเสียหาย ไฟ (17–22) ถึง (33–39)
OneHandSword: เสริมความเสียหาย ไฟ (17–22) ถึง (33–39)
ThrustingOneHandSword: เสริมความเสียหาย ไฟ (17–22) ถึง (33–39)
OneHandAxe: เสริมความเสียหาย ไฟ (17–22) ถึง (33–39)
OneHandMace: เสริมความเสียหาย ไฟ (17–22) ถึง (33–39)
Sceptre: เสริมความเสียหาย ไฟ (17–22) ถึง (33–39)
Belt: ต้านทาน ไฟ +(18–23)%
Amulet: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–18)%
Ring: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–18)%
Shield: ต้านทาน ไฟ +(18–23)%
คลิกขวาไอเทมนี้ แล้วคลิกซ้ายที่ไอเทมธรรมดาเพื่อใช้งาน
Weeping Essence of Anger
Drop Model Viewer
DropLevel 26
BaseType Weeping Essence of Anger
Class เคอเรนซี่ซ้อนได้
TypeMetadata/Items/Currency/CurrencyEssenceAnger2
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
Tagsessence, currency

Essence /4

DescriptionGeneration
เสริมความเสียหาย ไฟ (17–22) ถึง (33–39)Prefix
ต้านทาน ไฟ +(18–23)%Suffix
เสริมความเสียหาย ไฟ (31–41) ถึง (61–72)Prefix
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–18)%Suffix

ไอเทม