Animal ซีรี่ส์ของแฟชั่น /38 ⍟

Animal ซีรี่ส์ของแฟชั่น /38 ⍟

Iconชื่อ
Antlers
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเขาแพะโง้งคู่หนึ่งให้หมวก


Antlers
Twisted Horns
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเขาบิดคู่หนึ่งให้หมวก


Twisted Horns
Sabretooth Skull
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Sabretooth Skull


Sabretooth Skull
Corrupted Skull
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Corrupted Skull


Corrupted Skull
Rhoa Skull
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Rhoa Skull


Rhoa Skull
Cow Skull
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Cow Skull


Cow Skull
Raven Wings
สินค้าแฟชั่น
เพิ่ม Raven Wings Back ให้กับเกราะ


Raven Wings
Eagle Guardian Totem Skin
สินค้าแฟชั่น
โทเทมเวทย์หรือป้อมหน้าไม้ของคุณจะกลายเป็นนกอินทรีย์ผู้พิทักษ์


Eagle Guardian Totem Skin
Bear Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Bear helmet


Bear Helmet
Bear Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Bear Boots


Bear Boots
Bear Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Bear gloves


Bear Gloves
Bear Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Bear body armour


Bear Body Armour
Bear Hood Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกของคุณเป็นหมวก Bear Hood


Bear Hood Helmet
Boar Hood Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกของคุณเป็นหมวก Boar Hood


Boar Hood Helmet
Stag Hood Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกของคุณเป็นหมวก Stag Hood


Stag Hood Helmet
Thrasher Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือของคุณเป็นถุงมือ Thrasher Claws


Thrasher Gloves
Twisted Bone Horns
สินค้าแฟชั่น
เพิ่ม twisted bone horn ให้กับส่วนหัว


Twisted Bone Horns
Raven Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมเป็น Desert helmet


Raven Helmet
Raven Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Desert Boots


Raven Boots
Raven Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Desert gloves


Raven Gloves
Raven Body
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Desert body armour


Raven Body
Raven Cloak
สินค้าแฟชั่น
ติด Raven Cloak ใส่เกราะ


Raven Cloak
Feather Plume Back Attachment
สินค้าแฟชั่น
เพิ่ม Feather Plume ติดหลังชุดเกราะ


Feather Plume Back Attachment
Snake Skull
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนหมวกที่สวมเป็น Snake Skull


Snake Skull
Kraken Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
ใส่เอฟเฟคอาวุธ Kraken ให้กับอาวุธที่ใช้


Kraken Weapon Effect
Kraken Shield
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินโล่ที่ถือเป็น Kraken Shield


Kraken Shield
Kraken Portal Effect
สินค้าแฟชั่น
พอร์ทัลของตัวละครจะใช้เอฟเฟค Kraken Portal


Kraken Portal Effect
Bear Cloak
สินค้าแฟชั่น
ติดผ้าคลุม Bear ให้กับชุดเกราะที่สวม

Bear Cloak
Wolf Howl Warcry Effect
แคช
สกิลคำรามของคุณจะมีเอฟเฟค Wolf Howl


Wolf Howl Warcry Effect
Coconut Crab Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ


Coconut Crab Pet
Beast Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ


Beast Pet
Goatman Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ


Goatman Pet
Monkey Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ


Monkey Pet
Trilling Wolpertinger Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ


Trilling Wolpertinger Pet
Squeaking Wolpertinger Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ


Squeaking Wolpertinger Pet
Grunting Wolpertinger Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ


Grunting Wolpertinger Pet
Two Legged Goat
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ


Two Legged Goat
Labrador Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ


Labrador Pet