สมุดแผนที่ ซีรี่ส์ของแฟชั่น /28 ⍟

สมุดแผนที่ ซีรี่ส์ของแฟชั่น /28 ⍟

Iconชื่อ
Minotaur Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
เพิ่ม Minotaur Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Minotaur Portrait Frame
Hydra Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
เพิ่ม Hydra Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Hydra Portrait Frame
Chimera Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
เพิ่ม Chimera Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Chimera Portrait Frame
Phoenix Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
เพิ่ม Phoenix Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Phoenix Portrait Frame
Minotaur Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Minotaur helmet
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Minotaur Helmet
Minotaur Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Minotaur Boots
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Minotaur Boots
Minotaur Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Minotaur gloves
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Minotaur Gloves
Minotaur Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Minotaur body armour
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Minotaur Body Armour
Hydra Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Hydra helmet
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Hydra Helmet
Hydra Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Hydra Boots
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Hydra Boots
Hydra Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Hydra gloves
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Hydra Gloves
Hydra Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Hydra body armour
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Hydra Body Armour
Chimera Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Chimera helmet
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Chimera Helmet
Chimera Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Chimera Boots
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Chimera Boots
Chimera Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Chimera gloves
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Chimera Gloves
Chimera Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Chimera body armour
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Chimera Body Armour
Phoenix Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Phoenix helmet
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Phoenix Helmet
Phoenix Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Phoenix Boots
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Phoenix Boots
Phoenix Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Phoenix gloves
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Phoenix Gloves
Phoenix Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Phoenix body armour
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Phoenix Body Armour
Minotaur Weapon Effect
แคช
เพิ่มเอฟเฟกต์ Minotaur ให้อาวุธที่ถือ
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Minotaur Weapon Effect
Hydra Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟกต์ Hydra ให้อาวุธที่ถือ
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Hydra Weapon Effect
Chimera Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟกต์ Chimera ให้อาวุธที่ถือ
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Chimera Weapon Effect
Phoenix Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟกต์ Phoenix ให้อาวุธที่ถือ
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Phoenix Weapon Effect
Atlas Table
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Atlas Table
Map Board
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Map Board
Scattered Papers
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Scattered Papers
Shaper Fragment
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Shaper Fragment