Basilisk ซีรี่ส์ของแฟชั่น /8 ⍟

Iconชื่อ
Basilisk Hood
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกใดก็ได้เป็น Basilisk Hood

Basilisk Hood
Basilisk Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าใดก็ได้เป็น Basilisk Boots

Basilisk Boots
Basilisk Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือใดก็ได้เป็น Basilisk Gloves

Basilisk Gloves
Basilisk Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเสื้อเกราะใดก็ได้เป็น Basilisk Body Armour

Basilisk Body Armour
Basilisk Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกใดก็ได้เป็น Basilisk Helmet

Basilisk Helmet
Basilisk Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Basilisk Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่

Basilisk Weapon Effect
Basilisk Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Basilisk Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ

Basilisk Apparition Effect
Basilisk Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
ใส่กรอบ Basilisk ให้รูปประจำตัวละครของคุณ

Basilisk Portrait Frame