Eyrie ซีรี่ส์ของแฟชั่น /9 ⍟

Eyrie ซีรี่ส์ของแฟชั่น /9 ⍟

Iconชื่อ
Eyrie Hood
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกใดก็ได้เป็น Eyrie Hood

Eyrie Hood
Eyrie Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกใดก็ได้เป็น Eyrie Helmet

Eyrie Helmet
Eyrie Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าใดก็ได้เป็น Eyrie Boots

Eyrie Boots
Eyrie Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือใดก็ได้เป็น Eyrie Gloves

Eyrie Gloves
Eyrie Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเสื้อเกราะใดก็ได้เป็น Eyrie Body Armour

Eyrie Body Armour
Eyrie Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Eyrie Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่

Eyrie Weapon Effect
Eyrie Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Eyrie Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ

Eyrie Apparition Effect
Eyrie Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
ใส่กรอบ Eyrie ให้รูปประจำตัวละครของคุณ

Eyrie Portrait Frame
Eyrie Falcon Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ

Eyrie Falcon Pet