Gorgon ซีรี่ส์ของแฟชั่น /8 ⍟

Gorgon ซีรี่ส์ของแฟชั่น /8 ⍟

Iconชื่อ
Gorgon Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมเป็น Gorgon Helmet


Gorgon Helmet
Gorgon Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Gorgon Boots


Gorgon Boots
Gorgon Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Gorgon Gloves


Gorgon Gloves
Gorgon Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินชุดเกราะที่สวมเป็น Gorgon Body Armour


Gorgon Body Armour
Gorgon Snakes Helmet Attachment
สินค้าแฟชั่น
ติด Gorgon Snakes Helmet Attachment ให้หมวก


Gorgon Snakes Helmet Attachment
Gorgon Back Attachment
สินค้าแฟชั่น
ติด Gorgon ให้กับชุดเกราะใดๆ ที่สวม

Gorgon Back Attachment
Gorgon Shield
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินโล่ที่สวมเป็น Gorgon Shield

Gorgon Shield
Gorgon Portal Effect
สินค้าแฟชั่น
วาร์ปที่ตัวละครนี้เปิดจะใช้เอฟเฟค Gorgon


Gorgon Portal Effect