Lightning ซีรี่ส์ของแฟชั่น /35 ⍟

Lightning ซีรี่ส์ของแฟชั่น /35 ⍟

Iconชื่อ
Lightning Skull
ขนาดกอง: 1 / 20
เปลี่ยนสกินหมวกเป็นกะโหลกไฟฟ้า
Spark Spiders Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
Spark ของคุณกลายเป็นแมงมุมพลังงานไฟฟ้าที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
Lightning Skull Aura Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
ออร่าของคุณกลายเป็น กะโหลกไฟฟ้าลอยวนไปมา
Lightning Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
ใส่เอฟเฟคระยิบระยับให้กับอาวุธ
Lightning Footprints Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มรอยเท้าไฟฟ้าให้รองเท้า
Steam-powered Weapon
เปลี่ยนสกินดาบ ขวาน คทาหรือไม้เท้ามือเดียวที่ใช้เป็น Steam-powered Weapon
Lightning Helmet
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Lightning helmet
Lightning Boots
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Lightning Boots
Lightning Gloves
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Lightning gloves
Lightning Body Armour
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Lightning body armour
Rift Worm Shock Nova Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
Shock Nova ของคุณ กลายเป็นหนอนสีม่วงพุ่งออกไป
Stormcaller Character Effect
ติดตั้ง Stormcaller Character Effect ที่เข็มขัด
Stormcaller Helmet
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Stormcaller helmet
Stormcaller Boots
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Stormcaller Boots
Stormcaller Gloves
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Stormcaller gloves
Stormcaller Body Armour
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Stormcaller body armour
Battery Back Attachment
ติด Battery ใส่เกราะ
Arcane Lightning Body
เปลี่ยนสกินเกราะเป็น Classic Lighting body armour
Arcane Lightning Gloves
เปลี่ยนสกินถุงมือเป็น Classic Lighting gloves
Arcane Lightning Boots
เปลี่ยนสกินรองเท้าเป็น Classic Lighting Boots
Arcane Lightning Helmet
เปลี่ยนสกินหมวกเป็น Classic Lighting helmet
Lightning Eyes
ติด Lighting Eyes คู่หนึ่งใส่หมวกที่สวม
Stormcaller Shield
เปลี่ยนสกินโล่เป็น Stormcaller
Stormcaller Back Attachment
ติด Stormcaller Back Attachment ให้กับชุดเกราะที่สวม
Lightning Ball Frame
ใส่กรอบ Lightning Ball Frame ให้ตัวละคร
Stormcaller Lightning Golem Skin
Lightning Golem ที่ผู้เล่นเสกขึ้นมาจะมีพลังกลไก
Lightning Character Effect
ใส่เอฟเฟค Lightning Character ให้เข็มขัด
Lightning Wings
เพิ่มเอฟเฟค Lightning Wings ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่
Stormcaller Stygian Portal Effect
วาร์ปที่ตัวละครนี้เปิดจะใช้เอฟเฟค Stormcaller Stygian
Thunderstorm Apparition Effect
Thunderstorm Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ
Lightning Scorpion Pet
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ
Lightning Bat Pet
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ
Lightning Swarm Pet
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ
Lightning Ball Pet
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ
Lightning Coil
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ