Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Lightning /33

Iconชื่อ
Lightning Skull
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกเป็นกะโหลกไฟฟ้า


Lightning Skull
Spark Spiders Effect
สินค้าแฟชั่น
Spark ของคุณกลายเป็นแมงมุมพลังงานไฟฟ้าที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว


Spark Spiders Effect
Lightning Skull Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น กะโหลกไฟฟ้าลอยวนไปมา


Lightning Skull Aura Effect
Lightning Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
ใส่เอฟเฟคระยิบระยับให้กับอาวุธ


Lightning Weapon Effect
Lightning Footprints Effect
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มรอยเท้าไฟฟ้าให้รองเท้า


Lightning Footprints Effect
Steam-powered Weapon
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินดาบ ขวาน คทาหรือไม้เท้ามือเดียวที่ใช้เป็น Steam-powered Weapon


Steam-powered Weapon
Lightning Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Lightning helmet


Lightning Helmet
Lightning Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Lightning Boots


Lightning Boots
Lightning Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Lightning gloves


Lightning Gloves
Lightning Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Lightning body armour


Lightning Body Armour
Rift Worm Shock Nova Effect
สินค้าแฟชั่น
Shock Nova ของคุณ กลายเป็นหนอนสีม่วงพุ่งออกไป


Rift Worm Shock Nova Effect
Stormcaller Character Effect
สินค้าแฟชั่น
ติดตั้ง Stormcaller Character Effect ที่เข็มขัด


Stormcaller Character Effect
Stormcaller Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Stormcaller helmet


Stormcaller Helmet
Stormcaller Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Stormcaller Boots


Stormcaller Boots
Stormcaller Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Stormcaller gloves


Stormcaller Gloves
Stormcaller Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Stormcaller body armour


Stormcaller Body Armour
Battery Back Attachment
สินค้าแฟชั่น
ติด Battery ใส่เกราะ


Battery Back Attachment
Arcane Lightning Body
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเกราะเป็น Classic Lighting body armour


Arcane Lightning Body
Arcane Lightning Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือเป็น Classic Lighting gloves


Arcane Lightning Gloves
Arcane Lightning Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าเป็น Classic Lighting Boots


Arcane Lightning Boots
Arcane Lightning Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกเป็น Classic Lighting helmet


Arcane Lightning Helmet
Lightning Eyes
สินค้าแฟชั่น
ติด Lighting Eyes คู่หนึ่งใส่หมวกที่สวม


Lightning Eyes
Stormcaller Shield
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินโล่เป็น Stormcaller


Stormcaller Shield
Stormcaller Back Attachment
สินค้าแฟชั่น
ติด Stormcaller Back Attachment ให้กับชุดเกราะที่สวม


Stormcaller Back Attachment
Lightning Ball Frame
สินค้าแฟชั่น
ใส่กรอบ Lightning Ball Frame ให้ตัวละคร
「Tencent」Limited Drop

Lightning Ball Frame
Stormcaller Lightning Golem Skin
สินค้าแฟชั่น
Lightning Golem ที่ผู้เล่นเสกขึ้นมาจะมีพลังกลไก


Stormcaller Lightning Golem Skin
Lightning Character Effect
สินค้าแฟชั่น
ใส่เอฟเฟค Lightning Character ให้เข็มขัด


Lightning Character Effect
Lightning Wings
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟค Lightning Wings ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่

Lightning Wings
Lightning Scorpion Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ


Lightning Scorpion Pet
Lightning Bat Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ


Lightning Bat Pet
Lightning Swarm Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ


Lightning Swarm Pet
Lightning Ball Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ


Lightning Ball Pet
Lightning Coil
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Lightning Coil