Orion ซีรี่ส์ของแฟชั่น /13 ⍟

Orion ซีรี่ส์ของแฟชั่น /13 ⍟

Iconชื่อ
Orion Hood
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกใดก็ได้เป็น Orion Hood

Orion Hood
Orion Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกใดก็ได้เป็น Orion Helmet

Orion Helmet
Orion Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าใดก็ได้เป็น Orion Boots

Orion Boots
Orion Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือใดก็ได้เป็น Orion Gloves

Orion Gloves
Orion Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเสื้อเกราะใดก็ได้เป็น Orion Body Armour

Orion Body Armour
Orion Back Attachment
สินค้าแฟชั่น
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Orion ให้กับเสื้อเกราะที่ใส่

Orion Back Attachment
Orion Wings I
สินค้าแฟชั่น
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Orion Wings I ให้กับเสื้อเกราะที่ใส่

Orion Wings I
Orion Wings II
สินค้าแฟชั่น
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Orion Wings II ให้กับเสื้อเกราะที่ใส่

Orion Wings II
Orion Wings III
สินค้าแฟชั่น
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Orion Wings III ให้กับเสื้อเกราะที่ใส่

Orion Wings III
Orion Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Orion Weapon ให้กับอาวุธที่ใส่

Orion Weapon Effect
Orion Portal Effect
สินค้าแฟชั่น
วาร์ปที่ตัวละครนี้เปิดจะใช้เอฟเฟค Orion

Orion Portal Effect
Orion Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Orion Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ

Orion Apparition Effect
Orion Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
ใส่กรอบ Orion ให้รูปประจำตัวละครของคุณ

Orion Portrait Frame