Prophecy ซีรี่ส์ของแฟชั่น /6 ⍟

Prophecy ซีรี่ส์ของแฟชั่น /6 ⍟

Iconชื่อ
Prophecy Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
เพิ่ม Prophecy Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
「Prophecy」Limited Drop

Prophecy Portrait Frame
Shroud Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Shroud helmet
「Prophecy」Limited Drop

Shroud Helmet
Shroud Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Shroud Boots
「Prophecy」Limited Drop

Shroud Boots
Shroud Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Shroud gloves
「Prophecy」Limited Drop

Shroud Gloves
Shroud Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Shroud body armour
「Prophecy」Limited Drop

Shroud Body Armour
Shroud Mask
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มหน้ากาก Shroud ที่อุปกรณ์สวมใส่ศีรษะของคุณ
「Prophecy」Limited Drop

Shroud Mask