Tribal ซีรี่ส์ของแฟชั่น /3 ⍟

Tribal ซีรี่ส์ของแฟชั่น /3 ⍟

Iconชื่อ
Tiki Totem Skin
แคช
โทเทมเวทย์หรือป้อมหน้าไม้ของคุณจะกลายเป็นโทเทมทาสีที่มีลายสลักทิกิ


Tiki Totem Skin
Olmec Totem Skin
แคช
โทเทมเวทย์หรือป้อมหน้าไม้ของคุณจะกลายเป็นโทเทมหินที่มีสองหน้า


Olmec Totem Skin
Tribal Storm Call Effect
สินค้าแฟชั่น
Storm Call ของคุณกลายเป็นสายฟ้าสีส้มที่รอบๆเครื่องรางชนเผ่า


Tribal Storm Call Effect