Vaal Orb /18

1กายภาพเสริมป้องกันกายภาพ #% ในขณะหยุดนิ่ง
1gem_levelเลเวลเจมที่ใส่ #
1เพิ่มความเสียหาย #%
80ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด #%
45เคออสลดความเสียหาย เคออส ที่ได้รับ #%
45น้ำแข็งได้รับความเสียหายน้ำแข็งลดลง #%
45ไฟรับความเสียหายทางไฟลดลง #%
45ไฟฟ้าได้รับความเสียหายสายฟ้าลดลง #%
20รับความเสียหายจากการโจมตีติดคริติคอลลดลง #%
20gem_levelเลเวลเจม Duration ที่ใส่ #
20gem_levelเลเวลเจม AoE ที่ใส่ #
20ออร่า gem_levelเลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ #
20gem_levelเลเวลเจม สาป ที่ใส่ #
20gem_levelเลเวลเจม กับดัก หรือ ทุ่นละเบิด ที่ใส่ #
20gem_levelเลเวลเจม Warcry ที่ใส่ #
20gem_levelเลเวลเจม กระสุน ที่ใส่ #
1พลังชีวิตเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด #%
1ค่าป้องกัน jewellery_defenseเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด #%