Search:
กรงเล็บ กระบองมือเดียว กระบองสองมือ ขวานมือเดียว ขวานสองมือ คทา ซองธนู ดาบมือเดียว ดาบสองมือ ดาบแทง ถุงมือ ธนู มีด มีดอาคม รองเท้า สร้อย หมวก เข็มขัด เสื้อเกราะ แหวน โล่ ไม้กายสิทธิ์ ไม้พลอง ไม้พลองสงคราม

The Crusader Prefix /116

เลเวลไอเทมModTag
68ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อครองเท้า
68เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +2รองเท้า
75ต้านทาน ไฟ สูงสุด +1%รองเท้า
85ต้านทาน ไฟ สูงสุด +2%รองเท้า
68นำ (3–5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้ารองเท้า
75นำ (6–8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้ารองเท้า
75ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1%ถุงมือ
85ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +2%ถุงมือ
68เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (18–21)% เป็นความเสียหาย ไฟถุงมือ
ซองธนู
71เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (22–25)% เป็นความเสียหาย ไฟถุงมือ
ซองธนู
68เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (18–21)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็งถุงมือ
ซองธนู
71เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (22–25)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็งถุงมือ
ซองธนู
68เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (18–21)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้าถุงมือ
ซองธนู
71เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (22–25)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้าถุงมือ
ซองธนู
75เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู พลังชีวิต ต่อวินาทีจากการดูด 10%ถุงมือ
75เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู โล่พลังงาน ต่อวินาทีจากการดูด 10%ถุงมือ
75ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด +1%หมวก
85ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด +2%หมวก
68เพิ่มมานาสูงสุด (9–11)%หมวก
เสื้อเกราะ
80เพิ่มมานาสูงสุด (12–15)%หมวก
เสื้อเกราะ
68แปลง (4–6)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้าหมวก
83แปลง (7–10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้าหมวก
68แปลง (5–10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้าเสื้อเกราะ
83แปลง (11–15)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้าเสื้อเกราะ
75มีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์รอบตัวคุณ ขณะอยู่กับที่เสื้อเกราะ
85ศัตรูที่ถูกสังหารจะระเบิด สร้างความเสียหายเท่ากับ 3% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย กายภาพเสื้อเกราะ
75ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด +1%โล่
ซองธนู
80ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด +2%โล่
ซองธนู
86ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด +3%โล่
68เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อโอกาสในการบล็อคการโจมตี 1%โล่
68นำ (5–10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้าซองธนู
สร้อย
75นำ (11–15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้าซองธนู
สร้อย
68เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (7–9)%เข็มขัด
แหวน
78เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (10–12)%เข็มขัด
แหวน
82เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (13–15)%เข็มขัด
แหวน
68เพิ่มโอกาสติดคริติคอลใส่ศัตรูที่ติดไฟช็อต (30–34)%เข็มขัด
75เพิ่มโอกาสติดคริติคอลใส่ศัตรูที่ติดไฟช็อต (35–39)%เข็มขัด
80เพิ่มโอกาสติดคริติคอลใส่ศัตรูที่ติดไฟช็อต (40–45)%เข็มขัด
68เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (16–20)%เข็มขัด
75เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (21–25)%เข็มขัด
80เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (26–30)%เข็มขัด
68มีโอกาสได้ Fortify (8–12)% เมื่อคุณทำศัตรูติดมึนได้ด้วยการโจมตีระยะประชิดเข็มขัด
68โอกาส (4–6)% ที่จะช็อต
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–7) ถึง (34–38) ถ้าศัตรูช็อค
แหวน
75โอกาส (7–10)% ที่จะช็อต
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6–10) ถึง (41–45) ถ้าศัตรูช็อค
แหวน
75เพิ่มความเสียหายไฟฟ้า 1 ถึง (6–8) ต่อ Power Charge หนึ่งลูกแหวน
80เพิ่มความเสียหายไฟฟ้า (1–2) ถึง (9–11) ต่อ Power Charge หนึ่งลูกแหวน
68เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–17)%แหวน
75เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (18–21)%แหวน
80เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (22–25)%แหวน
68ได้พลังชีวิต +(8–12) ต่อคาถาที่โดนศัตรูแหวน
75ได้พลังชีวิต +(13–15) ต่อคาถาที่โดนศัตรูแหวน
68ดูด (0.3–0.5)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิตสร้อย
68ดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น โล่พลังงานสร้อย
80โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Intelligenceสร้อย
68เพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูกสร้อย
80เพิ่มความเสียหาย (5–6)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูกสร้อย
82เลเวลของหิน ไฟฟ้า ทุกเม็ด +1สร้อย
68เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (4–7)%สร้อย
82เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (8–10)%สร้อย
68เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู พลังชีวิต ต่อวินาทีจากการดูด (15–25)%สร้อย
68เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู โล่พลังงาน ต่อวินาทีจากการดูด (15–25)%สร้อย
68เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25–34)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
ดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
71เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35–44)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
ดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
74เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45–54)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
ดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
77เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55–64)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
ดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
80เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65–69)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
ดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
68เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25–34)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (8–10)%
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
71เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35–44)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (8–10)%
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
74เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45–54)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (8–10)%
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
77เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55–64)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (8–10)%
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
80เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65–69)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (8–10)%
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
68เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25–34)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6–8)%
กระบองมือเดียว
คทา
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
กระบองสองมือ
71เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35–44)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6–8)%
กระบองมือเดียว
คทา
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
กระบองสองมือ
74เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45–54)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6–8)%
กระบองมือเดียว
คทา
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
กระบองสองมือ
77เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55–64)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6–8)%
กระบองมือเดียว
คทา
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
กระบองสองมือ
80เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65–69)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6–8)%
กระบองมือเดียว
คทา
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
กระบองสองมือ
68เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25–34)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20–25)%
ไม้กายสิทธิ์
ธนู
71เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35–44)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20–25)%
ไม้กายสิทธิ์
ธนู
74เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45–54)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20–25)%
ไม้กายสิทธิ์
ธนู
77เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55–64)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20–25)%
ไม้กายสิทธิ์
ธนู
80เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65–69)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20–25)%
ไม้กายสิทธิ์
ธนู
68เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 2 ถึง (25–29)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5–7)%
ดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
กระบองมือเดียว
คทา
ไม้กายสิทธิ์
ธนู
71เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–4) ถึง (40–45)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5–7)%
ดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
กระบองมือเดียว
คทา
ไม้กายสิทธิ์
ธนู
74เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–5) ถึง (55–63)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5–7)%
ดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
กระบองมือเดียว
คทา
ไม้กายสิทธิ์
ธนู
77เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–6) ถึง (70–79)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5–7)%
ดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
กระบองมือเดียว
คทา
ไม้กายสิทธิ์
ธนู
80เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–8) ถึง (89–99)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5–7)%
ดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
กระบองมือเดียว
คทา
ไม้กายสิทธิ์
ธนู
68เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 3 ถึง (40–46)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5–7)%
ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
กระบองสองมือ
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
71เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–6) ถึง (64–72)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5–7)%
ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
กระบองสองมือ
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
74เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–8) ถึง (88–101)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5–7)%
ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
กระบองสองมือ
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
77เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–10) ถึง (112–126)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5–7)%
ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
กระบองสองมือ
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
80เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (5–13) ถึง (142–158)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5–7)%
ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
กระบองสองมือ
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
68เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–2) ถึง (21–22) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 4%
คทา
มีดอาคม
ไม้กายสิทธิ์
71เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (33–35) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 4%
คทา
มีดอาคม
ไม้กายสิทธิ์
74เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–4) ถึง (46–49) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 4%
คทา
มีดอาคม
ไม้กายสิทธิ์
77เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–5) ถึง (58–61) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 4%
คทา
มีดอาคม
ไม้กายสิทธิ์
80เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–6) ถึง (73–77) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 4%
คทา
มีดอาคม
ไม้กายสิทธิ์
68เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (32–34) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5–7)%
ไม้พลอง
71เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–4) ถึง (49–52) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5–7)%
ไม้พลอง
74เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–6) ถึง (69–73) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5–7)%
ไม้พลอง
77เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–7) ถึง (87–92) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5–7)%
ไม้พลอง
80เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–9) ถึง (109–115) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5–7)%
ไม้พลอง
68การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (9–10)%ดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
กระบองมือเดียว
คทา
ไม้กายสิทธิ์
ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
กระบองสองมือ
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
ธนู
73การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (11–12)%ดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
กระบองมือเดียว
คทา
ไม้กายสิทธิ์
ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
กระบองสองมือ
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
ธนู
78การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (13–15)%ดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
กระบองมือเดียว
คทา
ไม้กายสิทธิ์
ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
กระบองสองมือ
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
ธนู
68เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 6%คทา
มีดอาคม
ไม้กายสิทธิ์
73เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 7%คทา
มีดอาคม
ไม้กายสิทธิ์
78เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 8%คทา
มีดอาคม
ไม้กายสิทธิ์
68เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (10–11)%ไม้พลอง
73เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (12–13)%ไม้พลอง
78เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (14–15)%ไม้พลอง
68นำ (7–12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้ากรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
คทา
ไม้กายสิทธิ์
73นำ (13–17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้ากรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
คทา
ไม้กายสิทธิ์
78นำ (18–20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้ากรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
คทา
ไม้กายสิทธิ์
68นำ (16–20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้าไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
73นำ (21–26)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้าไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
78นำ (27–30)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้าไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม

The Crusader Suffix /124

เลเวลไอเทมModTag
75เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (6–10)%รองเท้า
80เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (11–15)%รองเท้า
68โอกาส (31–35)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้รองเท้า
หมวก
ซองธนู
70โอกาส (36–40)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้รองเท้า
หมวก
ซองธนู
75โอกาส (41–45)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้รองเท้า
หมวก
ซองธนู
68โอกาส (31–35)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็งรองเท้า
หมวก
ซองธนู
70โอกาส (36–40)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็งรองเท้า
หมวก
ซองธนู
75โอกาส (41–45)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็งรองเท้า
หมวก
ซองธนู
68โอกาส (31–35)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อตรองเท้า
หมวก
ซองธนู
70โอกาส (36–40)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อตรองเท้า
หมวก
ซองธนู
75โอกาส (41–45)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อตรองเท้า
หมวก
ซองธนู
68มีโอกาสหลบอาวุธระยะไกลได้ (6–9)%รองเท้า
73มีโอกาสหลบอาวุธระยะไกลได้ (10–12)%รองเท้า
68โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (21–25)%ถุงมือ
70โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (26–30)%ถุงมือ
75โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (31–35)%ถุงมือ
68เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (16–20)%ถุงมือ
70เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (21–25)%ถุงมือ
75เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (26–30)%ถุงมือ
85ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทาน ไฟฟ้า -9%
ต้านทาน ไฟฟ้า -9%
หมวก
68โอกาสบล็อคเวท (3–4)%หมวก
80โอกาสบล็อคเวท (5–6)%หมวก
75เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ (15–20)%หมวก
80เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ (21–25)%หมวก
75ฟื้นฟู (1–1.5)% ของโล่พลังงานต่อวินาทีหมวก
68เพิ่ม Intelligence ขึ้น (5–8)%เสื้อเกราะ
สร้อย
75เพิ่ม Intelligence ขึ้น (9–12)%เสื้อเกราะ
สร้อย
80มีโอกาส 15% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอลเสื้อเกราะ
68ฟื้นฟู โล่พลังงาน (3–4)% เมื่อสังหารเสื้อเกราะ
80ฟื้นฟู โล่พลังงาน (5–6)% เมื่อสังหารเสื้อเกราะ
68เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (8–11)%เสื้อเกราะ
80เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (12–15)%เสื้อเกราะ
68จำนวน Power Charge ต่ำสุด +1โล่
80จำนวน Power Charge ต่ำสุด +2โล่
68ฟื้นฟู (3–5)% ของเกราะพลังงานถ้าผู้เล่นบล็อกได้โล่
75ฟื้นฟู (1.5–2.5)% ของโล่พลังงานต่อวินาทีโล่
สร้อย
68มีโอกาสทำศัตรูแช่เย็น (25–40)% เป็นเวลา 4 วินาทีถ้าผู้เล่นบล็อกการโจมตีได้โล่
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
75มีโอกาสทำศัตรูแช่เย็น (41–50)% เป็นเวลา 4 วินาทีถ้าผู้เล่นบล็อกการโจมตีได้โล่
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
68มีโอกาสทำศัตรูติดสถานะช็อต (25–40)% เป็นเวลา 4 วินาทีหากบล็อกการโจมตีได้โล่
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
75มีโอกาสทำศัตรูติดสถานะช็อต (41–50)% เป็นเวลา 4 วินาทีหากบล็อกการโจมตีได้โล่
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
68โอกาสบล็อคเวทย์ +(7–9)% ถ้าคุณบล็อคเวทย์มาเร็วๆนี้โล่
75โอกาสบล็อคเวทย์ +(10–12)% ถ้าคุณบล็อคเวทย์มาเร็วๆนี้โล่
75เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (10–15)%เข็มขัด
84เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (16–20)%เข็มขัด
68โจมตีด้วยคาถาได้แรงขึ้น (20–25)% ขณะรับผลจากขวดยาเข็มขัด
75โจมตีด้วยคาถาได้แรงขึ้น (26–30)% ขณะรับผลจากขวดยาเข็มขัด
80โจมตีด้วยคาถาได้แรงขึ้น (31–35)% ขณะรับผลจากขวดยาเข็มขัด
68เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (10–15)%เข็มขัด
75เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (16–20)%เข็มขัด
75หายจากสถานะไฟช็อตหากใช้ขวดยาเข็มขัด
68ลดการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณลง (25–29)%แหวน
75ลดการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณลง (30–35)%แหวน
75ทำให้ศัตรูติดคำสาป Conductivity ระดับ 5 เมื่อปะทะแหวน
80ทำให้ศัตรูติดคำสาป Conductivity ระดับ 8 เมื่อปะทะแหวน
68เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (15–17)%แหวน
75เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (18–21)%แหวน
80เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (22–25)%แหวน
68โอกาสในการบล็อคเวทสูงสุด +2%สร้อย
75ลดมานาสำรอง ของ Wrath (20–25)%สร้อย
75ลดมานาสำรอง ของ Discipline (25–30)%สร้อย
75ลดมานาสำรอง ของ Purity of Lightning (25–30)%สร้อย
75ลดมานาสำรอง ของ Zealotry (20–25)%สร้อย
68โอกาสบล็อคเวท (4–5)%สร้อย
80โอกาสบล็อคเวท (6–7)%สร้อย
68เพิ่มผลของการทิ่มแทง (7–9)%ดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
กระบองมือเดียว
71เพิ่มผลของการทิ่มแทง (10–12)%ดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
กระบองมือเดียว
75เพิ่มผลของการทิ่มแทง (13–15)%ดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
กระบองมือเดียว
68เพิ่มผลของการทิ่มแทง (14–16)%ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
กระบองสองมือ
ธนู
71เพิ่มผลของการทิ่มแทง (17–19)%ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
กระบองสองมือ
ธนู
75เพิ่มผลของการทิ่มแทง (20–22)%ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
กระบองสองมือ
ธนู
68เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (23–26)% เป็นความเสียหาย ไฟดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
กระบองมือเดียว
คทา
ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
กระบองสองมือ
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
71เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (27–30)% เป็นความเสียหาย ไฟดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
กระบองมือเดียว
คทา
ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
กระบองสองมือ
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
68เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (23–26)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็งดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
คทา
ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
71เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (27–30)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็งดาบมือเดียว
ดาบแทง
ขวานมือเดียว
กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
คทา
ดาบสองมือ
ขวานสองมือ
68เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (23–26)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้ากรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
คทา
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
71เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (27–30)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้ากรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
คทา
ไม้พลอง
ไม้พลองสงคราม
75มีโอกาส (11–15)% ที่จะสร้างสถานะ Lightning Exposure เมื่อปะทะศัตรูคทา
มีดอาคม
ไม้กายสิทธิ์
ไม้พลอง
80มีโอกาส (16–20)% ที่จะสร้างสถานะ Lightning Exposure เมื่อปะทะศัตรูคทา
มีดอาคม
ไม้กายสิทธิ์
ไม้พลอง
68เพิ่มความเสียหาย (5–7)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูกคทา
มีดอาคม
ไม้กายสิทธิ์
73เพิ่มความเสียหาย (8–10)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูกคทา
มีดอาคม
ไม้กายสิทธิ์
68เพิ่มความเสียหาย (10–13)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูกไม้พลอง
73เพิ่มความเสียหาย (14–17)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูกไม้พลอง
75เพิ่มผลของออร่า Wrath (28–33)%คทา
มีดอาคม
ไม้กายสิทธิ์
80เพิ่มผลของออร่า Wrath (34–40)%คทา
มีดอาคม
ไม้กายสิทธิ์
75เพิ่มผลของออร่า Wrath (48–54)%ไม้พลอง
80เพิ่มผลของออร่า Wrath (55–60)%ไม้พลอง
75เพิ่มผลของออร่า Zealotry (28–33)%คทา
มีดอาคม
ไม้กายสิทธิ์
80เพิ่มผลของออร่า Zealotry (34–40)%คทา
มีดอาคม
ไม้กายสิทธิ์
75เพิ่มผลของออร่า Zealotry (48–54)%ไม้พลอง
80เพิ่มผลของออร่า Zealotry (55–60)%ไม้พลอง
68เพิ่มความเสียหายขึ้น (18–22)% ขณะดูดพลังดาบมือเดียว
ดาบแทง
70เพิ่มความเสียหายขึ้น (23–26)% ขณะดูดพลังดาบมือเดียว
ดาบแทง
73เพิ่มความเสียหายขึ้น (27–30)% ขณะดูดพลังดาบมือเดียว
ดาบแทง
68เพิ่มความเสียหายขึ้น (32–36)% ขณะดูดพลังดาบสองมือ
70เพิ่มความเสียหายขึ้น (37–41)% ขณะดูดพลังดาบสองมือ
73เพิ่มความเสียหายขึ้น (42–45)% ขณะดูดพลังดาบสองมือ
68เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (10–12)% ขณะที่คุณมี Fortifyดาบมือเดียว
ดาบแทง
73เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (13–15)% ขณะที่คุณมี Fortifyดาบมือเดียว
ดาบแทง
68เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (20–22)% ขณะที่คุณมี Fortifyดาบสองมือ
73เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (23–25)% ขณะที่คุณมี Fortifyดาบสองมือ
68มีโอกาสยั่วยุศัตรู (5–6)%ขวานมือเดียว
ขวานสองมือ
70มีโอกาสยั่วยุศัตรู (7–8)%ขวานมือเดียว
ขวานสองมือ
73มีโอกาสยั่วยุศัตรู (9–10)%ขวานมือเดียว
ขวานสองมือ
68เพิ่มโอกาสติดคริติคอล (31–40)% ถ้าผู้เล่นเพิ่งฆ่าศัตรูได้กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
73เพิ่มโอกาสติดคริติคอล (41–50)% ถ้าผู้เล่นเพิ่งฆ่าศัตรูได้กรงเล็บ
มีด
มีดอาคม
68เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (11–15)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (11–15)%
กระบองมือเดียว
73เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (16–20)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (16–20)%
กระบองมือเดียว
68เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (21–25)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (21–25)%
กระบองสองมือ
73เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (26–30)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (26–30)%
กระบองสองมือ
68เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (26–30)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้กระบองมือเดียว
73เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (31–35)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้กระบองมือเดียว
68เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (36–40)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้กระบองสองมือ
73เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (41–45)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้กระบองสองมือ
85หินสกิลชิ่งเพิ่ม 1 ครั้งธนู
85กระสุนจากสกิลที่ถูกเสริมจะ แยกตัวธนู
68อาวุธระยะไกลแรงขึ้น (15–20)% หากเจาะเกราะศัตรูได้ธนู
70อาวุธระยะไกลแรงขึ้น (21–25)% หากเจาะเกราะศัตรูได้ธนู
73อาวุธระยะไกลแรงขึ้น (26–30)% หากเจาะเกราะศัตรูได้ธนู
68นำ (7–8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่มธนู
73นำ (9–11)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่มธนู
78นำ (12–15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่มธนู
75มีโอกาส (11–20)% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อคริติคอลไม้กายสิทธิ์
80มีโอกาส (21–30)% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อคริติคอลไม้กายสิทธิ์
78ทำให้ศัตรูติดคำสาป Conductivity ระดับ 10 เมื่อปะทะไม้กายสิทธิ์