สมุดแผนที่ Monster /80 ⍟

สมุดแผนที่ Monster /80 ⍟

ชื่อModifiersSpectre
Baran, The Crusadermonster_no_drops_or_experience [1]
N
Baran, The Crusadermonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Baranite ThaumaturgeY
Baranite Templarบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Baranite Inquisitorบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [15]
Y
Baranite ClericY
Baranite SisterY
Baranite PreacherY
Baranite Purge KnightY
Mana DemiurgeN
Arcane AnchorN
DaemonN
Veritania, The Redeemermonster_no_drops_or_experience [1]
N
Veritania, The Redeemermonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Crystalline BrawlerY
SnowcallerY
Redemption KnightY
Redemption SentryY
Snow RhexY
Sky SentryN
Cloud RetchY
Snow HawkN
Al-Hezmin, The Huntermonster_no_drops_or_experience [1]
N
Al-Hezmin, The Huntermonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Tunnelling CobraN
Tunnelling ViperN
Hunter Aspสร้างความเสียหาย เคออส
Y
Hunter Scorpionglobal_poison_on_hit [1]
base_poison_duration_+% [100]
Y
Man-TrackerY
Gilded ArachY
Blistered ArachN
Tunnelling AspUnwavering
N
Exotic ChimeralY
Hunting PartyY
Winged ViperY
Drox, The Warlordmonster_no_drops_or_experience [1]
N
Drox, The Warlordmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
War FowlY
Guard FowlY
Loyal MilitantY
Loyal Militantบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [15]
Y
Aspect of GloryY
Bone ChewerY
Aspect of GraceY
Aspect of MightY
Arena ChampionY
Arena MasterY
War FowlN
Guard FowlN
Loyal MilitantN
Loyal Militantบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [15]
N
Bone ChewerN
Vexillum ImmortalisN
Frightened Citizenmonster_no_drops_or_experience [1]
N
Infected Watchermonster_no_map_drops [1]
Y
Corrupted Hordemonster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Miscreationสร้างความเสียหาย ไฟ
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Undying Worshippermonster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Settlermonster_no_map_drops [1]
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
N
Corrupted Brood Nursemonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [11]
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Furyfoot Devilสร้างความเสียหาย ไฟฟ้า
Leap
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Fire Throwermonster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Bone Lordปลุก Undead
เรียกโครงกระดูก
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Pythonสร้างความเสียหาย เคออส
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Invadermonster_no_map_drops [1]
N
Elite Mercenaryใช้ Cleave
monster_no_map_drops [1]
Y
Elite MercenaryCharge
monster_no_map_drops [1]
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Mage Mercenarymonster_no_map_drops [1]
บล็อคเวทย์
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Hired Ruffianmonster_no_map_drops [1]
Y
Hired Thugmonster_no_map_drops [1]
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Corrupted Crawlermonster_no_map_drops [1]
Y
Corrupted Martyrระเบิด
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Larvaระเบิด
monster_no_map_drops [1]
N
Fused Crawlermonster_no_map_drops [1]
Y
Baran, The CrusaderN
Veritania, The RedeemerN
Al-Hezmin, The HunterN
Drox, The WarlordN
Sirus, Awakener of Worldsmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Sirus, Awakener of Worldsmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
monster_no_drops_or_experience [1]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
สมุดแผนที่ Area /6 ⍟

สมุดแผนที่ Area /6 ⍟