โต๊ะคราฟ /448

IDModRequireItemClassesUnlock
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
มีโอกาส (13–15)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
มีโอกาส (16–17)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
มีโอกาส (18–20)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาส (13–15)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาส (16–17)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาส (18–20)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาส (13–15)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาส (16–17)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาส (18–20)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (13–15)%
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (16–17)%
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (18–20)%
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (60–64)%
โอกาส (15–17)% ที่จะลุกไหม้
3x Orb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (65–72)%
โอกาส (18–20)% ที่จะลุกไหม้
3x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (73–80)%
โอกาส (21–23)% ที่จะลุกไหม้
8x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (36–41)%
โอกาส 7% ที่จะลุกไหม้
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (42–50)%
โอกาส (8–9)% ที่จะลุกไหม้
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (51–60)%
โอกาส (10–11)% ที่จะลุกไหม้
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (60–64)%
โอกาส (15–17)% ที่จะแช่แข็ง
3x Orb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (65–72)%
โอกาส (18–20)% ที่จะแช่แข็ง
3x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (73–80)%
โอกาส (21–23)% ที่จะแช่แข็ง
8x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (36–41)%
โอกาส 7% ที่จะแช่แข็ง
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (42–50)%
โอกาส (8–9)% ที่จะแช่แข็ง
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (51–60)%
โอกาส (10–11)% ที่จะแช่แข็ง
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (60–64)%
โอกาส (15–17)% ที่จะช็อต
3x Orb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (65–72)%
โอกาส (18–20)% ที่จะช็อต
3x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (73–80)%
โอกาส (21–23)% ที่จะช็อต
8x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (36–41)%
โอกาส 7% ที่จะช็อต
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (42–50)%
โอกาส (8–9)% ที่จะช็อต
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (51–60)%
โอกาส (10–11)% ที่จะช็อต
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (53–60)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (15–17)% ให้สกิล เคออส
3x Orb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (61–68)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (18–20)% ให้สกิล เคออส
3x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (69–75)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (21–23)% ให้สกิล เคออส
8x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (35–39)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (7–8)% ให้สกิล เคออส
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (40–45)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (9–10)% ให้สกิล เคออส
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (46–50)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (11–12)% ให้สกิล เคออส
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (60–64)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (16–20)%
8x Orb of Transmutationประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (65–72)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (21–25)%
2x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (73–80)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (26–30)%
6x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (36–41)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (7–9)%
8x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (42–50)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (10–12)%
2x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (51–60)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (13–15)%
6x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (53–58)%
นำ (3–4)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (59–66)%
นำ (5–6)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
4x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (67–75)%
นำ (7–8)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x Exalted Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (38–40)%
นำ 2% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (41–45)%
นำ 3% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (46–50)%
นำ 4% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (26–32)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (26–32)%
8x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (33–38)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (33–38)%
4x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (39–45)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (39–45)%
4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (16–19)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (16–19)%
8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20–24)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–24)%
4x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (25–28)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (25–28)%
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (19–21)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (19–21)%
8x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (22–24)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (22–24)%
2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (25–28)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (25–28)%
4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (10–11)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (10–11)%
8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (12–13)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (12–13)%
2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (14–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (14–15)%
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(28–30)%8x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(31–35)%2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(36–40)%4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(14–15)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(16–17)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(18–20)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(28–30)%8x Orb of Alterationประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(31–35)%2x Orb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(36–40)%4x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(14–15)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(16–17)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(18–20)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(28–30)%8x Orb of Alterationประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(31–35)%2x Orb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(36–40)%4x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(14–15)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(16–17)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(18–20)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (5–6)%4x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (7–8)%4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (9–10)%1x Exalted Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (5–6)%8x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (7–8)%4x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (9–10)%4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junมีโอกาส (6–7)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า2x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junมีโอกาส (8–10)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า1x Divine Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junมีโอกาส 3% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า2x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
Junมีโอกาส (4–5)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า1x Divine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Dexterity +(11–12)6x Orb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Dexterity +(13–14)2x Orb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Dexterity +(15–17)4x Chaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Dexterity และ Intelligence +(11–12)6x Orb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Dexterity และ Intelligence +(13–14)2x Orb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Dexterity และ Intelligence +(15–17)4x Chaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Intelligence +(11–12)6x Orb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Intelligence +(13–14)2x Orb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Intelligence +(15–17)4x Chaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junจำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +11x Divine Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junจำนวน Power Charge ต่ำสุด +11x Divine Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junจำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +11x Divine Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(26–30)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
6x Orb of Augmentationแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(31–35)
ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
4x Orb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(36–40)
ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
4x Chaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(26–30)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%
6x Orb of Augmentationแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(31–35)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 4%
4x Orb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(36–40)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 5%
4x Chaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(26–30)
ฟื้นฟู 4% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที
6x Orb of Augmentationแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(31–35)
ฟื้นฟู 5% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที
4x Orb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(36–40)
ฟื้นฟู 6% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที
4x Chaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 3%8x Orb of Alterationสร้อย, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 4%4x Orb of Alchemyสร้อย, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–6)%3x Chaos Orbสร้อย, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13–14)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6–9)%
4x Orb of Chanceรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15–17)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6–9)%
4x Orb of Alchemyรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18–20)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6–9)%
4x Chaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13–14)%
มีโอกาส (8–12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
4x Orb of Chanceรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15–17)%
มีโอกาส (8–12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
4x Orb of Alchemyรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18–20)%
มีโอกาส (8–12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
4x Chaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13–14)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
4x Orb of Chanceรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15–17)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
4x Orb of Alchemyรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18–20)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
4x Chaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
Junค่า เกราะ และ หลบหลีก +(105–150)8x Orb of Alterationเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า เกราะ และ หลบหลีก +(151–213)2x Orb of Alchemyเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า เกราะ และ หลบหลีก +(214–285)4x Chaos Orbเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(105–150)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(11–15)
8x Orb of Alterationเข็มขัดเปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(151–213)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(16–20)
2x Orb of Alchemyเข็มขัดเปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(214–285)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(21–25)
4x Chaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junค่า หลบหลีก +(105–150)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(11–15)
8x Orb of Alterationเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า หลบหลีก +(151–213)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(16–20)
2x Orb of Alchemyเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า หลบหลีก +(214–285)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(21–25)
4x Chaos Orbเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (3–4)%3x Glassblower's Baubleเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (5–6)%3x Chaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (7–8)%1x Exalted Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Jun(5–6)% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ3x Glassblower's Baubleเข็มขัดเปิดผนึก
Jun(7–8)% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ3x Chaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (8–10)%
ลดการชาร์จของขวดที่ได้รับลง 20%
2x Chaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (11–14)%
ลดการชาร์จของขวดที่ได้รับลง 33%
1x Exalted Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (6–8)%2x Chaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (9–12)%1x Divine Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายขึ้น (5–6)% ต่อ Endurance Charge3x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายขึ้น (3–4)% ต่อ Endurance Charge3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย (5–6)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก3x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย (5–6)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก3x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็นความเสียหาย ไฟ1x Divine Orbถุงมือเปิดผนึก
Junเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง1x Divine Orbถุงมือเปิดผนึก
Junเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า1x Divine Orbถุงมือเปิดผนึก
Junจำนวน Raised Zombie สูงสุด +1
จำนวน โครงกระดูก สูงสุด +1
จำนวน Spectre สูงสุด 0
4x Chaos Orbหมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (16–22)%2x Orb of Chanceรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (23–30)%2x Regal Orbรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (6–7)%2x Chaos Orbโล่เปิดผนึก
Junเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (8–10)%1x Exalted Orbโล่เปิดผนึก
Jun(0.5–0.6)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที2x Orb of Chanceสร้อย, โล่เปิดผนึก
Jun(0.7–1)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที4x Chaos Orbสร้อย, โล่เปิดผนึก
Junมีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหายธาตุ (6–7)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul2x Vaal Orbชุดเกราะ, หมวกเปิดผนึก
Junมีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหายธาตุ (8–9)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul4x Vaal Orbชุดเกราะ, หมวกเปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(1000–1600) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul2x Vaal Orbชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(1601–2200) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul3x Vaal Orbชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(2201–3000) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul4x Vaal Orbชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junคุณได้รับ Onslaught ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul3x Vaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล (30–40)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul1x Vaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล (41–50)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul2x Vaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล (51–60)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul4x Vaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (8–10)%
เลเวลเจม AoE ที่ใส่ +1
1x Divine Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junอาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
เลเวลเจม กระสุน ที่ใส่ +1
1x Divine Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junระยะการฟาด +1
เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +1
1x Divine Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(25–31)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้6x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(32–38)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(39–45)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(17–21)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(22–25)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(26–30)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–16)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้6x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (17–19)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–22)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี 7% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–9)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–11)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junฟื้นฟูโล่พลังงาน 60 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้6x Orb of Alterationชุดเกราะ, เข็มขัดเปิดผนึก
Junฟื้นฟูโล่พลังงาน 90 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้2x Orb of Alchemyชุดเกราะ, เข็มขัดเปิดผนึก
Junฟื้นฟูโล่พลังงาน 120 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้4x Chaos Orbชุดเกราะ, เข็มขัดเปิดผนึก
Junมีโอกาส 3% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (9–10)%
6x Orb of Alterationซองธนูเปิดผนึก
Junมีโอกาส 4% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (11–12)%
2x Orb of Alchemyซองธนูเปิดผนึก
Junมีโอกาส 5% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (13–14)%
4x Chaos Orbซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (14–16)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (11–12)%
6x Orb of Alterationถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (17–19)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (13–14)%
2x Orb of Alchemyถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (20–22)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (15–16)%
4x Chaos Orbถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย เคออส (10–11) ถึง (14–16) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (11–12)%
6x Orb of Alterationถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย เคออส (12–13) ถึง (17–20) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (13–14)%
2x Orb of Alchemyถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย เคออส (14–16) ถึง (21–24) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (15–16)%
4x Chaos Orbถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า พลังชีวิตสูงสุด +(26–30)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
6x Orb of Alterationหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า พลังชีวิตสูงสุด +(31–35)
ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
2x Orb of Alchemyหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า พลังชีวิตสูงสุด +(36–40)
ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
4x Chaos Orbหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(26–30)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 10 ต่อวินาที
6x Orb of Alterationหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(31–35)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 11 ต่อวินาที
2x Orb of Alchemyหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(36–40)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 12 ต่อวินาที
4x Chaos Orbหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (18–20)%6x Orb of Augmentationรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (21–25)%3x Orb of Alchemyรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (26–30)%3x Chaos Orbรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–7) ถึง (9–10)
8x Orb of Transmutationโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8–9) ถึง (11–13)
3x Orb of Alchemyโล่, แหวนเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–12) ถึง (14–16)
3x Chaos Orbโล่, แหวนเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (14–16)
8x Orb of Transmutationโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (17–20)
3x Orb of Alchemyโล่, แหวนเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (21–24)
3x Chaos Orbโล่, แหวนเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (14–16)
8x Orb of Transmutationโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (17–20)
3x Orb of Alchemyโล่, แหวนเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (21–24)
3x Chaos Orbโล่, แหวนเปิดผนึก
Junคุณ โชคดี ในการคำนวณ โอกาสคริติคอล ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
9x Orb of Alterationเข็มขัดเปิดผนึก
Junโอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +(16–18)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Orb of Alterationหมวก, รองเท้าเปิดผนึก
Junโอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +(19–22)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
2x Orb of Alchemyหมวก, รองเท้าเปิดผนึก
Junโอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +(23–25)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Chaos Orbหมวก, รองเท้าเปิดผนึก
Junเสริมป้องกันกายภาพ 8% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Orb of Alterationหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junเสริมป้องกันกายภาพ (9–10)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
2x Orb of Alchemyหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junเสริมป้องกันกายภาพ (11–12)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Chaos Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Orb of Alterationแหวนเปิดผนึก
Junทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
2x Orb of Alchemyแหวนเปิดผนึก
Junทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
2x Chaos Orbแหวนเปิดผนึก
Junฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ของค่า หลบหลีก ต่อวินาที ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
3x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (23–25)% เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
6x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (26–28)% เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (29–31)% เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junมีโอกาส (16–20)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junมีโอกาส (21–25)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
8x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junมีโอกาส (26–30)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
1x Divine Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junมีโอกาส (7–9)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
Junมีโอกาส (10–12)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
8x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
Junมีโอกาส (13–15)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
1x Divine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (22–25)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
6x Orb of Alterationถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (26–30)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
3x Orb of Alchemyถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (31–36)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
2x Chaos Orbถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (81–100)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Orb of Alterationหมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (101–120)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Orb of Alchemyหมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (121–140)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
1x Divine Orbหมวกเปิดผนึก
Junป้องกันการเกิดสถานะเจ็บป่วย ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
3x Chaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
Junดูด 10% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
คุณมี Vaal Pact ขณะอยู่ในสถานะ Focus
3x Chaos Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 80% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 100% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 120% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
2x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junร่ายสกิลเวทที่ใส่ไว้เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
3x Chaos Orbหมวกเปิดผนึก
Junรับความเสียหาย (21–25)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
3x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junมิเนียนฟื้นฟูพลังชีวิต 100% เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
3x Chaos Orbถุงมือเปิดผนึก
Junสกิลจะไม่ใช้ มานา ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
3x Chaos Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย (11–13)%4x Orb of Alchemyแหวน, เข็มขัดเปิดผนึก, Leo
Junเพิ่มความเสียหาย (14–16)%4x Chaos Orbแหวน, เข็มขัดเปิดผนึก, Leo
Junเพิ่มความเสียหาย (17–20)%1x Exalted Orbแหวน, เข็มขัดเปิดผนึก, Leo
Junเลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +11x Divine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, Catarina
Junเลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +22x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, Catarina
Junสกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -12x Orb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junสกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -22x Chaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junสกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -34x Chaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junสกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-5–-4)2x Orb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junสกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-7–-6)2x Chaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junสกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-9–-8)4x Chaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junเพิ่มความเสียหายขึ้น (24–30)% ขณะดูดพลัง2x Orb of Alchemyถุงมือ, สร้อยเปิดผนึก, Vorici
Junเพิ่มความเสียหายขึ้น (31–36)% ขณะดูดพลัง3x Chaos Orbถุงมือ, สร้อยเปิดผนึก, Vorici
Junเพิ่มความเสียหายขึ้น (37–43)% ขณะดูดพลัง1x Exalted Orbถุงมือ, สร้อยเปิดผนึก, Vorici
Junคุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(5–6)%4x Gemcutter's Prismประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, Haku
Junคุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(6–7)%8x Gemcutter's Prismประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, Haku
Junคุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(7–8)%1x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, Haku
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (9–10) ถึง (14–15)
โอกาส 30% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
6x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, Tora
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (11–13) ถึง (16–17)
โอกาส 35% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, Tora
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (14–16) ถึง (18–20)
โอกาส 40% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, Tora
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (5–6) ถึง (8–9)
โอกาส 30% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก, Tora
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (7–8) ถึง (10–11)
โอกาส 35% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก, Tora
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (9–11) ถึง (12–14)
โอกาส 40% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก, Tora
Junการโจมตีไม่อาจหลบได้3x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือเปิดผนึก, Vagan
Junโจมตีแรงขึ้น (16–18)% ระหว่างรับผลจากขวดยา6x Glassblower's Baubleถุงมือเปิดผนึก, Guff
Junโจมตีแรงขึ้น (19–23)% ระหว่างรับผลจากขวดยา2x Orb of Alchemyถุงมือเปิดผนึก, Guff
Junโจมตีแรงขึ้น (24–28)% ระหว่างรับผลจากขวดยา4x Chaos Orbถุงมือเปิดผนึก, Guff
Junเพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค (31–35)%4x Orb of Chanceหมวกเปิดผนึก, Janus
Junเพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค (36–40)%8x Orb of Chanceหมวกเปิดผนึก, Janus
Junเพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค (41–45)%4x Regal Orbหมวกเปิดผนึก, Janus
Junนำ (8–10)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส4x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (11–13)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (14–16)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ 4% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส4x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (5–6)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (7–8)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (8–10)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส4x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (11–13)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (14–16)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ 4% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส4x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (5–6)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (7–8)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (8–10)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส4x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (11–13)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (14–16)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ 4% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส4x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (5–6)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (7–8)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (8–10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส4x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (11–13)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (14–16)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ 4% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส4x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (5–6)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (7–8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junเพิ่ม คุณสมบัติ 4%4x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก, Hillock
Junเพิ่ม คุณสมบัติ 5%2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก, Hillock
Junเพิ่ม คุณสมบัติ 6%4x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก, Hillock
Junนำ 6% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด3x Orb of Augmentationชุดเกราะเปิดผนึก, Gravicius
Junนำ (7–8)% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก, Gravicius
Junนำ (9–10)% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด4x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก, Gravicius
Junมีโอกาส 10% ที่จะเรียก Spectral Wolf เลเวล 18 เมื่อสังหาร3x Chaos Orbสร้อยเปิดผนึก, Jorgin
Junรับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (3–4)% เป็น ไฟ แทน3x Chaos Orbหมวกเปิดผนึก, Korell
Junรับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (5–6)% เป็น ไฟ แทน1x Divine Orbหมวกเปิดผนึก, Korell
Junรับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (7–8)% เป็น ไฟ แทน1x Exalted Orbหมวกเปิดผนึก, Korell
Junโอกาส 60% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง8x Orb of Alterationรองเท้าเปิดผนึก, Rin
Junโอกาส 80% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง4x Chaos Orbรองเท้าเปิดผนึก, Rin
Junไม่ติดสถานะแช่แข็ง1x Exalted Orbรองเท้าเปิดผนึก, Rin
Junตัวคูณคริติคอล +(15–17)% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (10–11)%
4x Orb of Alterationแหวนเปิดผนึก, Cameria
Junตัวคูณคริติคอล +(18–20)% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (12–13)%
2x Orb of Alchemyแหวนเปิดผนึก, Cameria
Junตัวคูณคริติคอล +(21–23)% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (14–16)%
4x Chaos Orbแหวนเปิดผนึก, Cameria
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (8–10)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (8–10)%
4x Orb of Alterationแหวนเปิดผนึก, Aisling
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (11–13)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (11–13)%
2x Orb of Alchemyแหวนเปิดผนึก, Aisling
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (14–16)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (14–16)%
4x Chaos Orbแหวนเปิดผนึก, Aisling
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (8–10)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (8–10)%
4x Orb of Alterationแหวนเปิดผนึก, Riker
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–13)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–13)%
2x Orb of Alchemyแหวนเปิดผนึก, Riker
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (14–16)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (14–16)%
4x Chaos Orbแหวนเปิดผนึก, Riker
Junฟื้นฟู พลังชีวิต 3% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x Glassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junมีโอกาสเลี่ยงการติดสถานะ มึนงง 50% ขณะอยู่ในผลของขวดยา
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างที่ใช้งานขวดขึ้น (8–12)%
6x Glassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junลดการใช้มานา (20–25)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x Glassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junเพิ่มระดับความหายากของไอเท็มที่ดรอป (20–30)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x Glassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junเพิ่มโอกาสคริติคอล (60–80)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x Glassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junดูดความเสียหายที่ได้รับ 15% ไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x Glassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
คุณภาพ +(7–12)%
1x Divine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–16)%
คุณภาพ +(13–18)%
1x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มโอกาสคลิติคอล (15–20)%
คุณภาพ +(7–12)%
2x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มโอกาสคลิติคอล (21–25)%
คุณภาพ +(13–18)%
1x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junค่า ความแม่นยำ +(161–180)
คุณภาพ +(10–12)%
4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junค่า ความแม่นยำ +(181–210)
คุณภาพ +(13–15)%
4x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junค่า ความแม่นยำ +(211–250)
คุณภาพ +(16–18)%
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
มีโอกาส 10% ที่จะใช้งานสกิล Blood Rage เลเวล 1 เมื่อสังหารศัตรู
1x Divine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–16)%
มีโอกาส 10% ที่จะใช้งานสกิล Blood Rage เลเวล 1 เมื่อสังหารศัตรู
1x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (10–12)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (13–15)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (16–19)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (7–8)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (9–10)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (11–13)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junใช้งานสกิลเวทที่ใส่ไว้ เมื่อคุณใช้งานสกิล3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟ และ เคออส +(9–10)%8x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟ และ เคออส +(11–12)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟ และ เคออส +(13–15)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +(9–10)%8x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +(11–12)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +(13–15)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(9–10)%8x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(11–12)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(13–15)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x Armourer's Scrapประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Strength +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Strength +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Dexterity +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x Armourer's Scrapประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Dexterity +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Dexterity +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Intelligence +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x Armourer's Scrapประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Intelligence +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Intelligence +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junฟื้นฟู พลังชีวิต 1% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ2x Glassblower's Baubleเข็มขัดเปิดผนึก
Junฟื้นฟู พลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ4x Orb of Alchemyเข็มขัดเปิดผนึก
Junฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ4x Chaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (7–8)%6x Orb of Augmentationสร้อย, เข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (9–10)%3x Orb of Alchemyสร้อย, เข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (11–12)%4x Chaos Orbสร้อย, เข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (7–8)%6x Orb of Augmentationสร้อย, หมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (9–10)%3x Orb of Alchemyสร้อย, หมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (11–12)%4x Chaos Orbสร้อย, หมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะการเกาะของ Brand (7–8)%6x Orb of Augmentationสร้อย, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะการเกาะของ Brand (9–10)%3x Orb of Alchemyสร้อย, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะการเกาะของ Brand (11–12)%4x Chaos Orbสร้อย, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–8)%
เพิ่มมานาสูงสุด (5–8)%
6x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junโอกาสบล็อคการโจมตี (5–7)%4x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junมีโอกาส (8–10)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้4x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junโอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (25–35)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (25–35)%
6x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (9–10)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (6–7)%
3x Orb of Alchemyสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (11–13)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (8–9)%
3x Chaos Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (14–16)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10–12)%
1x Divine Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กระสุน (9–10)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (10–12)%
3x Orb of Alchemyสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กระสุน (11–13)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (13–16)%
3x Chaos Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กระสุน (14–16)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (17–20)%
1x Divine Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ประชิด (9–10)%
ระยะการฟาด +1
3x Orb of Alchemyสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ประชิด (11–13)%
ระยะการฟาด +1
3x Chaos Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ประชิด (14–16)%
ระยะการฟาด +1
1x Divine Orbสร้อยเปิดผนึก

Jun Audio /29

Titleชื่อAudio
บทนำI am Jun Ortoi, of the sun-scorched plains of Vastiri. I am investigating the disappearance of several prominent exiles. I have surreptitiously been observing your movements for some time. The way you slew the monster beneath this mountain tells me you are suitable for what I must ask of you.

Wraeclast is lawless, but it is not without justice, and some here are more deserving of death than others. The missing were good people. Capable fighters doing what they could to bring light to a situation mired in darkness. I believe they were taken by a group calling themselves the Immortal Syndicate, and I fear they will not be the last.

องค์กรอิมมอร์ทัลScattered across the plains and mountains are small fortifications I believe to be Immortal Syndicate outposts. They have posted guards along their perimeters, so we must be cautious. Seek one out. I will meet you there, and together we will infiltrate it.

ไอเทมที่ถูกผนึก ข้าใช้เวลาศึกษาวัตถุเวทมนต์ที่ทรงพลังอยู่นาน วัตถุบางชิ้นมีคุณสมบัติปกปิดตัวเองและวกวนยุ่งเหยิงถูกผนึกไว้ด้วยคำสาป ข้าไม่สามารถเปิดผนึกวัตถุเหล่านี้ให้กลับมาเป็นดั่งที่มันเคยได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยข้าก็สามารถแก้คำสาปของมันเพื่อดึงเอาพลังบางส่วนออกมาใช้งานได้ เพียงเจ้านำวัตถุเหล่านี้มาให้ข้า

หัวหน้าองค์กรThe picture is at last clear. Catarina has obtained an artifact capable of shifting the very energies of life freely. She sought power, not just magical, but political power. To be able to grant immortality is a powerful bargaining tool indeed.

Wraeclast is fractured. Many little societies separated by vast tracts of land. But it will not always be so, and Catarina knows this. She is playing the long game. She sees herself as an immortal Queen just biding her time.

Her subordinates dare not cross her, for she has the power to gift them immortality, but also to take it away.

She is a tyrant in the making, and the longer we let her accumulate power, the harder it will be to depose her.

หัวหน้าองค์กรในที่สุดก็เห็นภาพชัดเจน Horns of Kulemak ได้ตกอยู่ในมือของ Catarina ทำให้นางสามารถบงการพลังชีวิตได้ตามใจอยาก
นางต้องการอำนาจ ไม่ใช่แค่ทางเวท แต่ทางการเมืองด้วย การทำให้คนเป็นอมตะได้เป็นเครื่องมือต่อรองชั้นดีจริงๆ

เวร์แคลส์ทนั้นแตกแยก เกิดการแบ่งพรรค์ตามแดนต่างๆ แต่มันจะไม่เป็นเช่นนี้ตลอดไป และ Catarina รู้ข้อนี้ นางเลยเล่นเกมยาว รอจะเป็นราชินีอมตะ

ลูกน้องก็ไม่กล้าเล่นงานนาง เพราะนางให้ความอมตะได้จึงพรากมันไปได้เช่นกัน

มันมีเหตุผลที่ทำไมภาคีของข้าถึงเก็บ Horns ไว้นาน และเรากำลังเห็นมันเกิดขึ้นต่อหน้าเราแล้ววันนี้เอง

Janus Perandusเจ้าน่าจะเคยได้ยินชื่อตระกูล Perandus ที่โด่งดังแน่ๆ ข้าไม่สงสัยเลย มั่งคั่งมีอำนาจและเป็นผู้ที่ทำให้ Malachai นำพาเวร์แคลส์ทสู่ความย่อยยับเมื่อหลายศตวรรษก่อน ซึ่งจักรพรรดิ Chitus คือผู้ที่โด่งดังที่สุดในตระกูล ถึงตอนนี้เราก็ยังเห็นร่องรอยสายเลือดชั่วของมันได้

Janus คือหนึ่งในนั้น เขาเองก็เป็นกำพร้า แต่เนื่องจากสมบัติของ Perandus เริ่มแห้งเหือดบวกกับชื่อของ Perandus มีราคาดั่งทองคำ จึงไม่มีผู้ใดกล้ารับไปเลี้ยง มีเพียงอังคะราของข้าเท่านั้น


เพราะเขาเป็นผู้รอดชีวิตอีกคนที่เหลืออยู่ และเขาเป็นสมาชิกที่มีอำนาจในองค์กรอิมมอร์ทัล ทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขานั่นแหละที่ขายพวกเรา

มันคงมีแค่ข้อเดียวที่ข้ามองว่าดี นั่นคือข้าจะได้เอาคมดาบของข้าแทงเข้าไปในเนื้อหนังของมันซ้ำแล้ว ซ้ำอีก ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก ล่ะมั้ง

ห้องสมบัติต้องห้ามอังคะราของข้า คนของข้า ได้รับหน้าที่เมื่อนานมาแล้วให้ปกป้องเหล่าคนในเวร์แคลส์ทจากพวกเขาเอง มันมีวัตถุทรงพลังหลายชิ้น - เจ้าได้เจอมันเหมือนกันในการเดินทางของเจ้า แต่มันมีบางชิ้นที่ทรงพลังถึงขั้นว่าการใช้มันจะทำให้โลกตกอยู่ในอันตราย วัตถุอันตรายอย่าง Horns of Kulemak เรา ภาคีแห่งจินน์ มีอยู่เพื่อเก็บวัตถุเหล่านี้ไว้เป้นความลับ มันจะดีที่สุดถ้าโลกนี้ลืมไปเลยว่าวัตถุเหล่านี้ และพวกเรา มีตัวตนอยู่ ดีกว่าต้องมาสู้เพื่อควบคุมพลังนี้ที่พวกเขาไม่อาจหวังที่จะคุมได้

สมาชิกองค์กรสมาชิกของพวกมันที่เราสยบไป... แบบว่า... พวกมันคืนชีพ ข้าไม่รู้จะอธิบายยังไงดี

พวกมันไม่ได้เป็นซอมบี้ไร้ความคิด แต่ไม่ว่าด้วยวิธีไหนพวกมันกลับมา... มีชีวิต นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่พวกมันเรียกตัวเองว่าองค์กรอิมมอร์ทัล ความเป็นอมตะนั้นอันตราย แม้ในมือของผู้มีเจตนาดีก็ตาม

ทำไม Jun ต้องสู้เจ้าต้องการเหตุผลจริงๆ หรือ? ข้าถามเจ้าหน่อย เจ้าจะช่วยพวกคนป่วยใกล้ตายใน Lioneye's Watch ไปทำไม? เราทำสิ่งพวกนี้ก็เพราะไม่มีใครทำมันไงล่ะ เราทำมันเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดมามากพอแล้ว หรือเจ้าอยากให้ข้านิ่งเฉยแล้วเฝ้าดูคนดีหายเข้าความมืดไปทีละคนล่ะ?

การสร้างสรรค์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไร้ซึ่งการบ่อนทำลาย การบ่อนทำลายโดยไร้การสร้างก็เช่นกัน แสงสว่างและความมืด ทั้งสองต้องมีอยู่คู่กัน ไม่สามารถมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่พลังที่ทำลายเวร์แคลส์ทมันทำให้เสียสมดุลแล้ว แล้วจะมีใครนอกจากเราที่จะทำให้มันถูกต้อง?

Catarinaในที่สุดเราก็ได้ชื่อ Catarina ข้ารู้จักนะ นางเป็นหมอผีทรงพลังที่ใช้พรสวรรค์... ในทางที่ผิด ข้าก็ไม่รู้หรอกว่านางเรียนรู้ที่จะชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นคืนมาจริงๆ ได้ยังไง แต่... ข้ามีข้อสันนิษฐานอยู่ และข้ามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าพลังที่กล้าแกล่งไม่ได้ได้มาฟรีๆ หรอก

ดูเหมือนนางจะซื้อพลังมาด้วยวิธีที่ผิดมนุษย์

เราต้องสืบให้เจอว่านางซ่อนตัวอยู่ไหน เดิมพันมันหนักเกินกว่าจะยอมให้นางไปต่อได้

ภาคีแห่งจินน์เจ้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพวกเราเพราะเจ้าไม่จำเป็นต้องได้ยิน
ข้าใช้คำว่า พวกเรา... แต่จริงๆ แล้วมันก็เหลือข้าคนเดียว
พวกเราอยู่ในทุกชนชั้น แต่ทุกคนล้วนเป็นเด็กกำพร้า เราถูกรับเลี้ยงโดยภาคี และถูกสอนว่าห้ามพูดถึงมันด้วยบทลงโทษคือความตาย
มันดูโหดร้าย ข้าเข้าใจ แต่เพราะหน้าที่ของพวกเรามันสำคัญมาก ชีวิตสันโดษและลี้ลับคือสิ่งจำเป็น

กว่าร้อย หรืออาจจะ พันปี เราเป็นความลับ จนกระทั่ง Janus Perandus... ไอ้... ไอ้คนโง่นั่น... มันขายพวกเรา
มันตามรอยสุดท้ายของความรุ่งโรจน์ของบรรพบุรุษของมัน เหมือนกับปู่ของมันเลย มันทำให้พวกเราทั้งหมดต้องเจอหายนะ

Horns of Kulemakเราถูกสอนแค่สิ่งที่คนรุ่นก่อนสอนๆ กันมาเท่านั้น
พวกเราเชื่อว่า Horns คือสุดยอดเครื่องมือชี้ความเป็นตาย ที่สามารถดูดพลังชีวิตจากสิ่งมีชีวิตใดๆ ก็ได้
เราไม่รู้ว่ามันมาจากไหน มันอาจจะเป็นซากของสัตว์ที่เกรียงไกรที่ตายไปนานแล้วก็ได้ ไม่ก็อาจเป็นสิ่งที่เทพเจ้าสร้างไว้เองก็ได้

ไม่ว่ามันจะมาจากที่ไหน ข้าเชื่อว่า Horns เป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรอิมมอร์ทัลมีความสามารถคืนชีพได้ดั่งปาฏิหาริย์

เซฟเฮ้าส์ขององค์กรต้องขอบคุณเจ้าจริงๆ เราเลยได้ตำแหน่งที่แน่นอนของเซฟเฮ้าส์ขององค์กร ข้าเชื่อว่าผู้นำมันสั่งคำสั่งจากที่นี่แหละ

เมื่อเจ้าพร้อม ข้าจะพาเจ้าไป เราจะแทรกซึมเข้าไปพร้อมกันเพื่อโค้นล้มมัน
ถ้าเราจับหัวหน้าของมันได้ มันอาจจะพาเราเข้าใกล้คนที่พวกมันเรียกกันว่า "ผู้ให้ชีวิต" ก็เป็นได้

โอริอาทข้าคงไม่เชื่อเจ้าถ้าข้าไม่ได้เห็นเรือเซถลาเข้าสู่ฝั่งเวร์แคลส์ทด้วยตัวข้าเอง งั้น... เทพได้กลับมาแล้ว Oriath ก็พินาศ ถ้าจะให้พูดอย่างน้อยนี่ก็ทำให้อะไรๆ ซับซ้อนขึ้นไปอีก

เอ็กไซล์ ข้าเชื่อว่าองค์กรมันกำลังพยายามสร้างการปกครองรูปแบบใหม่ พวกเทมพร่ามันโหดร้าย แต่อย่างน้อยพวกมันก็ตายได้ ถ้าอำนาจขององค์กรแข็งกล้าขึ้นไปอีก พวกมันจะสามารถปกครองเวร์แคลส์ทและที่อื่นได้โดยไม่ต้องกลัวการก่อกบฏ
และเราเป็นแค่คนธรรมดาตายได้ จึงไม่มีตัวเลือกนอกจากยอมสยบ หรือเพิ่มเชื้อไฟให้วงจรการเวียนไหว้ตายเกิดของพวกมัน

โอริอาทKitava ถูกสังหารแล้ว และเจ้าเป็นผู้กอบกู้ Oriath ถ้าเป็นยุคอื่นชื่อของเจ้าคงได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ แต่...

องค์กรอิมมอร์ทัลยังคงอยู่ ตั้งมั่นที่จะฉกฉวยอำนาจจากผู้รอดชีวิตที่เหลือ และเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถโค้นล้มพวกมันได้
ได้โปรด เห็นแก่ผู้รอดชีวิตคนอื่น เราต้องมุ่งต่อไป Oriath ได้เจอความหวาดกลัวมามากพอแล้ว

ห้องทดลองใต้ดินนี่ไม่ใช่ถ้ำของสัตว์ สุดอุโมงค์นั่นมีรังขององค์กรอิมมอร์ทัลอยู่ แต่ข้ากลัวว่าพวกมันกำลังรื้อรังที่ว่าและเราอาจจะไม่เจอหลักฐานอะไรก็ได้ เราต้องรีบเข้าไปข้างในเพื่อหยุดพวกมันให้เร็วที่สุด แล้วเราจะได้ข้อมูลที่สำคัญข้างในนั้นแน่ๆ

Einharใครที่มันคิดว่าโลกนี้กำลังมาถึงจุดจบต้องมีปัญหาแน่ๆ เจ้านั่นมันมีสำเนียงแปลก มันว่ามันมาจาก Oriath นะ แต่ข้าว่าเจ้า Einhar มันต้องปิดบังอะไรมากกว่าหน้าตาของมันแน่

แต่... ข้ามีมีสิทธิ์พูดด้วยหรือ?

NikoNiko เป็น... คนแปลกๆ ข้าว่าคงมีความเป็นคนดีฝังอยู่ในตัวของเขาที่ไหนซักแห่ง แต่เขาหลงทางอยู่ในความมืดในตัวเขาเอง และกำลังดิ้นรนปีนป่ายออกมา

Alvaความโลภนองเลือดยิ่งกว่าความชั่วทั้งปวงรวมกัน และ Alva เป็นคนที่โลภมากที่สุดเท่าที่ข้าเคยได้พบ การที่เจ้าร่วมงานกับเธอทำให้ข้าเริ่มสงสัยในตัวเจ้าละ

ซานะกฎระเบียบของอังคะราของข้าห้ามให้สตรีแตะต้องกายบุรุษ ห้ามมีครอบครัว จึงไม่มีช่องโหว่ แต่ก็ไม่มีข้อใดห้ามสองหญิง... เมื่องานเราเสร็จ ข้าอยากจะผูกพันธกับเธอมากขึ้น บางทีเราอาจจะรับกำพร้ามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมก็ได้

HelenaHelena เธอมองตัวเองแล้วเลือกที่จะหันหลังให้กับสิ่งที่เธอเคยถูกสอนมาให้เชื่อแม้จะกลัวตายด้วยก็ตาม นั่นทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่น่าชมเชย

นาวาลีNavali มองเห็นอนาคตได้ แต่เธอกับไม่ทำอะไรเพื่อป้องกันให้ความชั่วร้ายเกิดขึ้น ข้าต้องทำทีเป็นว่านั่นเป็นสิ่งปรกติสินะ

องค์กรอิมมอร์ทัลตกได้แล้วปล่อย? เจ้าอาจทำให้ปลาตัวอื่นกลัวนะ แต่เจ้าก็อาจตามมันไปที่แนวปะการังที่ซ่อนอยู่ก็ได้ ข้อมูลคือสิ่งสำคัญและสามารถรวบรวมโดยใช้กำลังหรือการต่อรองก็ได้ เจ้าไปซะ มันเสี่ยงที่จะถูกเห็นว่าอยู่ด้วยกัน

องค์กรอิมมอร์ทัลเอาตามนั้น ข้าจะพามันไปสถานที่ลับเพื่อไถข้อมูลผู้สมรู้ร่วมคิดดู เจ้าไปซะ ข้าจะมาหาเจ้าเองอีกที

ซัพพลายขององค์กรพวกเราช้าไป พวกมันหนีไปพร้อมกับของและความหวังที่จะค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับมัน ไม่แน่เราอาจเจอกับมันอีกก็ได้

การสืบสวนเราต้องตัดสินว่าเราจะทำยังไงกับนักโทษดี การตัดสินใจของคุณจะส่งผลต่อความสามารถในการสืบสวนต่อของเรา คุยกับนักโทษนะ ข้าจะคุ้มกันเอง

การสืบสวนเยี่ยมมาก เอ็กไซล์ จะทำยังไงกับนักโทษดี?

ความลับของ Junเอ็กไซล์ ข้าเกรงว่าข้าได้ปิดบังอะไรบางอย่างจากเจ้า หลุมเก่าๆ นั่นมันเคยเป็นห้องเก็บของต้องห้าม และข้าคือผู้ปกป้องมัน ที่เจ้าไม่รู้จักมันก็ไม่แปลก เพราะมันถูกปิดเป็นความลับมิดชิดมาหลายชั่วอายุคน มีเพียงอังคะราของข้าเท่านั้นที่รู้ เหล่า-... เหล่าภาคีแห่งจินน์

ข้ารู้สึกแปลกมากที่ได้บอกคนอื่น การพูดถึงภาคีให้คนนอกเป็นบาปสูงสุดบทลงโทษคือความตาย มันอาจจะดูโหดร้ายสำหรับคนนอกอย่างเจ้า แต่เจ้าไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่พวกเราทำลงไปมันร้ายแรงแค่ไหน...

CatarinaThen... it is done. Catarina is dead. The Syndicate is fractured. My akhara can at last find peace.

The road to justice is long and bloody, exile, and is best travelled with friends. I am glad we travelled this road together.

From the bottom of my heart... for all that you've done... thank you.