Prophecy เพแรนดัส แรมเพจ
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ไอเทม ตารางพาสซีฟ Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb ซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์
Enter Char Level: Array
ไอเทม ไอเทมเควส /198 ⍟

ไอเทม ไอเทมเควส /198 ⍟

Iconชื่อ
Shaper's Orb (Tier 1)
Shaper's Orb (Tier 2)
Shaper's Orb (Tier 3)
Shaper's Orb (Tier 4)
Shaper's Orb (Tier 5)
Shaper's Orb (Tier 6)
Shaper's Orb (Tier 7)
Shaper's Orb (Tier 8)
Shaper's Orb (Tier 9)
Shaper's Orb (Tier 10)
Elder's Orb
The Shaper's Key
Memory Fragment I
Memory Fragment II
Memory Fragment III
Memory Fragment IV
Memory Fragment V
Memory Fragment VI
Memory Fragment VII
Memory Fragment VIII
Memory Fragment IX
Memory Fragment X
Memory Fragment XI
Memory Fragment XII
Memory Fragment XIII
Memory Fragment XIV
Memory Fragment XV
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสำนึก
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์ดัดสันดาน
คัมภีร์เสื่อมถอย
รูปสลักเปลือกหอย
รูปสลักแอมโมไนต์
รูปสลักโรเซอัส
หีบยารักษา
ออลเฟลม
สร้อยคอของอลิร่า
สร้อยคอของเครทิน
สร้อยคอของโอ๊ค
ส่วนยอด
ลิ่มของมาลิกาโร
อัญมณีแห่งความมุ่งร้าย
หัตถ์ทองคำ
ซัลไฟต์อาคม
สร้อยข้อมือของโทลแมน
ม้วนแถบผ้า
กุญแจหอคอย
กุญแจท่อน้ำทิ้ง
ผงฝุ่นโลกันต์
รูปปั้นเฮคเตอร์ ทิทูเชียส
รูปปั้นไกอัส เซนทารี
รูปปั้นมาร์เซอัส ไลออนอาย
หน้ากระดาษทองคำ
หน้ากระดาษทองคำ
หน้ากระดาษทองคำ
หน้ากระดาษทองคำ
คนโทวิญญาณ
พลัมของชิตัส
ตราอาคม
ผืนธงของเดสเชรท
ดวงตาแห่งโทสะ
ดวงตาแห่งปรารถนา
ปอดของมาลาไค
หัวใจของมาลาไค
เครื่องในของมาลาไค
เครื่องวัดไอร้าย
ดวงตาเปี่ยมศรัทธา
สัญลักษณ์พิสุทธิ์
ฟันของทูโคฮาม่า
เส้นผมของฮินนี่โครา
กรามของวาลาโค
ดวงตาแห่งการครองชัย
ต้นฉบับบทประพันธ์ของเบสเทล
ธงดำ
แผนที่ของมาลิกาโร
วาร์ป: สถานพำนักของมาลิกาโร
เลเวลของด่าน: 52
กุญแจอ็อบซิเดียน
ดวงดาวของคิชารา
จี้เงิน
สร้อยคอของกรูสท์
พิษสีดำ
หิ่งห้อย
หิ่งห้อย
หิ่งห้อย
หิ่งห้อย
หิ่งห้อย
หิ่งห้อย
หิ่งห้อย
ลูกแก้วตะวัน
ลูกแก้วจันทรา
กางเขนแห่งนิรันดร์
ปีกแห่งวาสตีรี
ขนนกเซ็คเคมา
ดาบวายุ
ดินปืนทาร์ทาน
กรดบาซิลิสก์
ปฏิทินแห่งชะตา
วายุในขวดแก้ว
น้ำยาปลุกเสน่ห์
หยาดน้ำตา
ไม้พลองพิสุทธิ์
กุญแจพระคลัง
Master Key
สัญญาจ้าง: ลองงาน
ผู้จ้างวาน: บาซีร่า
เป้าหมาย Heist: โกศแห่งฟารุด
เลเวลของด่าน: 45
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 1)
ต้องมี คาร์สท์ จอมสะเดาะ
สัญญาจ้าง: กุญแจผีที่ถูกขโมย
ผู้จ้างวาน: คาร์สท์
เป้าหมาย Heist: ลิ่มสะเดาะกุญแจของคาร์สท์
เลเวลของด่าน: 48
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 1)
ต้องมี คาร์สท์ จอมสะเดาะ
สัญญาจ้าง: การแก้แค้นของคาร์สท์
ผู้จ้างวาน: คาร์สท์
เป้าหมาย Heist: "จุมพิตสู่ราตรี"
เลเวลของด่าน: 55
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 1)
ต้องมี คาร์สท์ จอมสะเดาะ
สัญญาจ้าง: เครดิตแด่ผู้ควรได้รับ
ผู้จ้างวาน: คาร์สท์
เป้าหมาย Heist: ลิ่มสะเดาะกุญแจอาบยาพิษ
เลเวลของด่าน: 68
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 2)
ต้องมี คาร์สท์ จอมสะเดาะ
สัญญาจ้าง: ค้นหาโอปอล
ผู้จ้างวาน: ทิพส์
เป้าหมาย Heist: บันทึกสำมะโนครัวประชากร
เลเวลของด่าน: 48
ต้องมี เอากำลังเข้าแลก (ระดับ 1)
ต้องมี ทิพส์ มนุษย์ยักษ์
สัญญาจ้าง: เครื่องเพชรโอปอล
ผู้จ้างวาน: ทิพส์
เป้าหมาย Heist: หาทรัพย์ให้โอปอลมีกินไปตลอดชีวิต
เลเวลของด่าน: 55
ต้องมี เอากำลังเข้าแลก (ระดับ 2)
ต้องมี ทิพส์ มนุษย์ยักษ์
สัญญาจ้าง: ที่หลบซ่อนของอีน๊อก
ผู้จ้างวาน: ฮัค
เป้าหมาย Heist: ​เอกสารบุคลากรการ์ดดำ
เลเวลของด่าน: 55
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 1)
ต้องมี ฮัค ทหารหาญ
สัญญาจ้าง: ซากศพของอีน๊อก
ผู้จ้างวาน: ฮัค
เป้าหมาย Heist: ตามหาซากศพของอีน๊อก
เลเวลของด่าน: 68
ต้องมี เอากำลังเข้าแลก (ระดับ 1)
ต้องมี ฮัค ทหารหาญ
สัญญาจ้าง: รายการของ
ผู้จ้างวาน: วินเดอร์รี
เป้าหมาย Heist: อุปกรณ์เล่นแร่แปรธาตุ
เลเวลของด่าน: 60
ต้องมี รื้อถอน (ระดับ 2)
ต้องมี วินเดอร์รี จอมทำลาย
สัญญาจ้าง: ระเบิดวินเดอร์รี
ผู้จ้างวาน: วินเดอร์รี
เป้าหมาย Heist: น้ำมันดิบฟูมาโรล
เลเวลของด่าน: 78
ต้องมี รื้อถอน (ระดับ 3)
ต้องมี วินเดอร์รี จอมทำลาย
สัญญาจ้าง: บทละครไร้นาม
ผู้จ้างวาน: เจียนนา
เป้าหมาย Heist: "บทละครไร้นาม"
เลเวลของด่าน: 68
ต้องมี กลฉ้อฉล (ระดับ 2)
ต้องมี เจียนนา เจ้าแห่งการปลอมตัว
สัญญาจ้าง: เครื่องแต่งกายอันเลิศล้ำ
ผู้จ้างวาน: เจียนนา
เป้าหมาย Heist: เครื่องแบบเทมพลาร์
เลเวลของด่าน: 80
ต้องมี กลฉ้อฉล (ระดับ 3)
ต้องมี เจียนนา เจ้าแห่งการปลอมตัว
สัญญาจ้าง: ชุดแต่งงาน
ผู้จ้างวาน: ทูลีนา
เป้าหมาย Heist: ชุดแต่งงานของเมอร์เวล
เลเวลของด่าน: 55
ต้องมี ความคล่องตัว (ระดับ 1)
ต้องมี ทูลีนา ตีนแมว
สัญญาจ้าง: การยกเลิกงานหมั้น
ผู้จ้างวาน: ทูลีนา
เป้าหมาย Heist: คืนแหวนหมั้นของทูลีนา
เลเวลของด่าน: 68
ต้องมี การรับรู้ (ระดับ 2)
สัญญาจ้าง: เครื่องมือหาเหตุผล
ผู้จ้างวาน: ไนลส์
เป้าหมาย Heist: เครื่องสกัดความคิด
เลเวลของด่าน: 68
ต้องมี โต้มนต์ดำ (ระดับ 1)
ต้องมี ไนลส์ จอมสอบสวน
สัญญาจ้าง: ตัวอย่างที่ไร้ประโยชน์
ผู้จ้างวาน: ไนลส์
เป้าหมาย Heist: นิ้วของวิริดิ
เลเวลของด่าน: 75
ต้องมี โต้มนต์ดำ (ระดับ 3)
ต้องมี ไนลส์ จอมสอบสวน
สัญญาจ้าง: คัมภีร์แห่งยามันรา
ผู้จ้างวาน: เนเนต
เป้าหมาย Heist: คัมภีร์แห่งยามันรา
เลเวลของด่าน: 68
ต้องมี โต้มนต์ดำ (ระดับ 1)
ต้องมี เนเนต ผู้ดูลาดเลา
สัญญาจ้าง: ต้นแบบของไอล่า
ผู้จ้างวาน: ไอล่า
เป้าหมาย Heist: ​กองขยะเหนือพรรณนา
เลเวลของด่าน: 46
ต้องมี ปลดกับดัก (ระดับ 1)
ต้องมี ไอล่า มือช่าง
สัญญาจ้าง: แบบของไอล่า
ผู้จ้างวาน: ไอล่า
เป้าหมาย Heist: ​พิมพ์เขียวแสนฉงน
เลเวลของด่าน: 55
ต้องมี ปลดกับดัก (ระดับ 1)
ต้องมี ไอล่า มือช่าง
สัญญาจ้าง: เรื่องของศักดิ์ศรี
ผู้จ้างวาน: อาดีย์ยา
เป้าหมาย Heist: หอกของโซเลอร์ไร
เลเวลของด่าน: 60
ต้องมี การรับรู้ (ระดับ 2)
ต้องมี อาดีย์ยา ผู้หาเส้นทาง
สัญญาจ้าง: ป้ายสีปลุกระดม
ผู้จ้างวาน: อาดีย์ยา
เป้าหมาย Heist: บันทึกสงครามของแนชตา
เลเวลของด่าน: 75
ต้องมี การรับรู้ (ระดับ 3)
ต้องมี อาดีย์ยา ผู้หาเส้นทาง
สัญญาจ้าง: การแก้แค้นของทาส
ผู้จ้างวาน: วาคาโน
เป้าหมาย Heist: ช่วยชีวิตฮาปีฮาปี
เลเวลของด่าน: 60
ต้องมี เอากำลังเข้าแลก (ระดับ 1)
สัญญาจ้าง: ตามรอยเอกสาร
ผู้จ้างวาน: วาคาโน
เป้าหมาย Heist: บันทึกของพ่อค้าทาส
เลเวลของด่าน: 75
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 2)
สัญญาจ้าง: บันทึกพลเรือเอก
ผู้จ้างวาน: ฟาวทัส
เป้าหมาย Heist: เอกสารของพลเรือเอกดานอร์
เลเวลของด่าน: 60
ต้องมี ปลดกับดัก (ระดับ 1)
สัญญาจ้าง: ผลการสืบค้นแก่ฟิเดียม
ผู้จ้างวาน: ฟาวทัส
เป้าหมาย Heist: วางเอกสารของดานอร์
เลเวลของด่าน: 75
ต้องมี ความคล่องตัว (ระดับ 2)
สัญญาจ้าง: ของขวัญจากไฮรี
ผู้จ้างวาน: คูรัย
เป้าหมาย Heist: "นิราศนิรันดร์ชน"
เลเวลของด่าน: 68
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 2)
สัญญาจ้าง: การเจรจาต่อรอง
ผู้จ้างวาน: คูรัย
เป้าหมาย Heist: เจรจากับผู้ว่าจ้าง
เลเวลของด่าน: 75
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 3)
ต้องมี คูรัย ผู้ดูแลทีม
สัญญาจ้าง: การช่วยตัวประกัน
ผู้จ้างวาน: คูรัย
เป้าหมาย Heist: ช่วยชีวิตฮานะ เจ้าแมว
เลเวลของด่าน: 75
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 4)
ต้องมี คูรัย ผู้ดูแลทีม
ลิ่มสะเดาะกุญแจของคาร์สท์
Price Multiplier: 0%
"จุมพิตสู่ราตรี"
Price Multiplier: 0%
ลิ่มสะเดาะกุญแจอาบยาพิษ
Price Multiplier: 0%
บันทึกสำมะโนครัวประชากร
Price Multiplier: 0%
สมบัติของทิพส์
Price Multiplier: 0%
​เอกสารบุคลากรการ์ดดำ
Price Multiplier: 0%
ป้ายชื่อของอีน๊อก
Price Multiplier: 0%
อุปกรณ์เล่นแร่แปรธาตุ
Price Multiplier: 0%
น้ำมันดิบฟูมาโรล
Price Multiplier: 0%
"บทละครไร้นาม"
Price Multiplier: 0%
เครื่องแบบเทมพลาร์
Price Multiplier: 0%
ชุดแต่งงานของเมอร์เวล
Price Multiplier: 0%
แหวนหมั้นของทูลีนา
Price Multiplier: 0%
เครื่องสกัดความคิด
Price Multiplier: 0%
นิ้วของวิริดิ
Price Multiplier: 0%
คัมภีร์แห่งยามันรา
Price Multiplier: 0%
ยามันรา นักรบในตำนานา
Price Multiplier: 0%
​กองขยะเหนือพรรณนา
Price Multiplier: 0%
​พิมพ์เขียวแสนฉงน
Price Multiplier: 0%
จักรกลคงกระพัน
Price Multiplier: 0%
หอกของโซเลอร์ไร
Price Multiplier: 0%
บันทึกสงครามของแนชตา
Price Multiplier: 0%
เผชิญหน้ากับแนชตา
Price Multiplier: 0%
เครื่องรางของฮาปีฮาปี
Price Multiplier: 0%
บันทึกของพ่อค้าทาส
Price Multiplier: 0%
เทวรูปโลหิต
Price Multiplier: 0%
เอกสารของพลเรือเอกดานอร์
Price Multiplier: 0%
เอกสารของพลเรือเอกดานอร์
คำสั่งกองเรือ
Price Multiplier: 0%
พลเรือเอกดานอร์
Price Multiplier: 0%
"นิราศนิรันดร์ชน"
Price Multiplier: 0%
เจรจากับผู้ว่าจ้าง
Price Multiplier: 0%
ช่วยชีวิตฮานะ
Price Multiplier: 0%
คู่แฝดวอกซ์
Price Multiplier: 0%
สัญญาณเรียกของเมเวน
คำเชิญของเมเวน: Haewark Hamlet
เขตของสมุดแผนที่: Haewark Hamlet
เลเวลของด่าน: 73
การต่อสู้กับบอส: 3
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Haewark Hamlet
เขตของสมุดแผนที่: Haewark Hamlet
เลเวลของด่าน: 75
การต่อสู้กับบอส: 4
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Haewark Hamlet
เขตของสมุดแผนที่: Haewark Hamlet
เลเวลของด่าน: 78
การต่อสู้กับบอส: 5
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Haewark Hamlet
เขตของสมุดแผนที่: Haewark Hamlet
เลเวลของด่าน: 80
การต่อสู้กับบอส: 6
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Tirn's End
เขตของสมุดแผนที่: Tirn's End
เลเวลของด่าน: 73
การต่อสู้กับบอส: 3
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Tirn's End
เขตของสมุดแผนที่: Tirn's End
เลเวลของด่าน: 75
การต่อสู้กับบอส: 4
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Tirn's End
เขตของสมุดแผนที่: Tirn's End
เลเวลของด่าน: 78
การต่อสู้กับบอส: 5
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Tirn's End
เขตของสมุดแผนที่: Tirn's End
เลเวลของด่าน: 80
การต่อสู้กับบอส: 6
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Lex Proxima
เขตของสมุดแผนที่: Lex Proxima
เลเวลของด่าน: 73
การต่อสู้กับบอส: 3
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Lex Proxima
เขตของสมุดแผนที่: Lex Proxima
เลเวลของด่าน: 75
การต่อสู้กับบอส: 4
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Lex Proxima
เขตของสมุดแผนที่: Lex Proxima
เลเวลของด่าน: 78
การต่อสู้กับบอส: 5
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Lex Proxima
เขตของสมุดแผนที่: Lex Proxima
เลเวลของด่าน: 80
การต่อสู้กับบอส: 6
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Lex Ejoris
เขตของสมุดแผนที่: Lex Ejoris
เลเวลของด่าน: 73
การต่อสู้กับบอส: 3
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Lex Ejoris
เขตของสมุดแผนที่: Lex Ejoris
เลเวลของด่าน: 75
การต่อสู้กับบอส: 4
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Lex Ejoris
เขตของสมุดแผนที่: Lex Ejoris
เลเวลของด่าน: 78
การต่อสู้กับบอส: 5
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Lex Ejoris
เขตของสมุดแผนที่: Lex Ejoris
เลเวลของด่าน: 80
การต่อสู้กับบอส: 6
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: New Vastir
เขตของสมุดแผนที่: New Vastir
เลเวลของด่าน: 73
การต่อสู้กับบอส: 3
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: New Vastir
เขตของสมุดแผนที่: New Vastir
เลเวลของด่าน: 75
การต่อสู้กับบอส: 4
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: New Vastir
เขตของสมุดแผนที่: New Vastir
เลเวลของด่าน: 78
การต่อสู้กับบอส: 5
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: New Vastir
เขตของสมุดแผนที่: New Vastir
เลเวลของด่าน: 80
การต่อสู้กับบอส: 6
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Glennach Cairns
เขตของสมุดแผนที่: Glennach Cairns
เลเวลของด่าน: 73
การต่อสู้กับบอส: 3
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Glennach Cairns
เขตของสมุดแผนที่: Glennach Cairns
เลเวลของด่าน: 75
การต่อสู้กับบอส: 4
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Glennach Cairns
เขตของสมุดแผนที่: Glennach Cairns
เลเวลของด่าน: 78
การต่อสู้กับบอส: 5
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Glennach Cairns
เขตของสมุดแผนที่: Glennach Cairns
เลเวลของด่าน: 80
การต่อสู้กับบอส: 6
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Valdo's Rest
เขตของสมุดแผนที่: Valdo's Rest
เลเวลของด่าน: 73
การต่อสู้กับบอส: 3
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Valdo's Rest
เขตของสมุดแผนที่: Valdo's Rest
เลเวลของด่าน: 75
การต่อสู้กับบอส: 4
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Valdo's Rest
เขตของสมุดแผนที่: Valdo's Rest
เลเวลของด่าน: 78
การต่อสู้กับบอส: 5
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Valdo's Rest
เขตของสมุดแผนที่: Valdo's Rest
เลเวลของด่าน: 80
การต่อสู้กับบอส: 6
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Lira Arthain
เขตของสมุดแผนที่: Lira Arthain
เลเวลของด่าน: 73
การต่อสู้กับบอส: 3
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Lira Arthain
เขตของสมุดแผนที่: Lira Arthain
เลเวลของด่าน: 75
การต่อสู้กับบอส: 4
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Lira Arthain
เขตของสมุดแผนที่: Lira Arthain
เลเวลของด่าน: 78
การต่อสู้กับบอส: 5
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Lira Arthain
เขตของสมุดแผนที่: Lira Arthain
เลเวลของด่าน: 80
การต่อสู้กับบอส: 6
Passive Point: 2