The Awakener of Worlds

The Awakener of Worlds
Normal
สำรวจ สมุดแผนที่ แล้วจัดการกับ ผู้ฆ่าเอลเดอร์ เพื่อล่อ Sirus, the Awakener of Worlds ออกมา
The Awakener of Worlds
#แสดงคำอธิบายแบบละเอียดArea
1สำรวจ สมุดแผนที่ แล้วจัดการกับ ผู้ฆ่าเอลเดอร์ เพื่อล่อ Sirus, the Awakener of Worlds ออกมา
2Sirus, the Awakener of Worlds ได้ปรากฏตัวบน สมุดแผนที่ในหอคอยของเขา จงคุยกับ ซานะ ในที่ซ่อนของคุณเพื่อเดินทางไปที่นั้นแล้วจัดการกับเขาซะ
3Sirus, the Awakener of Worldsได้ปรากฏตัวบน สมุดแผนที่ จงเข้าวาร์ปไปยังหอคอยของเขาแล้วจัดการกับเขาซะ
4คุณได้เข้ามาในหอคอยของ Sirus ทีนี้จงจัดการเขาซะ
5ตาม Sirus เข้าไปในวาร์ปแดงแล้วจัดการกับเขาซะ
6Sirus ได้หลบหนีออกมาจาก สมุดแผนที่ และกำลังจะทำลาย โอริอาท จงค้นหาเขาแล้วจัดการกับเขาซะ
7สังหาร Sirus, the Awakener of Worlds ก่อนที่เขาจะทำลาย โอริอาท จนหมดสิ้น
8ภารกิจเสร็จสิ้น - คุณได้สังหาร Sirus, the Awakener of Worlds แต่ทว่า โอริอาท ได้กลายเป็นซากแล้ว...