The Immortal Syndicate

The Immortal Syndicate
MasterQuest
Jun ต้องการให้คุณช่วยเธอค้นหาและทำลายปราการขององค์กรอิมมอร์ทัลที่อยู่ในทะเลทรายมาราเค็ท
The Immortal Syndicate
#แสดงคำอธิบายแบบละเอียดArea
1Jun ต้องการให้คุณช่วยเธอค้นหาและทำลายปราการขององค์กรอิมมอร์ทัลที่อยู่ในทะเลทรายมาราเค็ท
2Jun ต้องการให้คุณช่วยเธอสยบสมาชิกขององค์กรอิมมอร์ทัลที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายมาราเค็ท
3คุณได้สยบสมาชิกขององค์กรอิมมอร์ทัล คุยกับ Jun ว่าจะเอายังไงต่อ
4คุณได้สยบสมาชิกขององค์กรอิมมอร์ทัล คุณต้องคุยกับมันเพื่อตัดสินว่าจะเอายังไงกับมันดี
5ภารกิจสำเร็จ - คุณได้สยบสมาชิกขององค์กรอิมมอร์ทัลด้วยความช่วยเหลือจาก Jun