The Lord's Labyrinth

The Lord's Labyrinth
Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
The Lord's Labyrinth
#แสดงคำอธิบายแบบละเอียดArea
1ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
2แก้ไข Trials of Ascendancy ในพื้นที่นี้ เสร็จสิ้นการทดสอบทั้งหมดในการเข้าถึงจ้าวแห่งเขาวงกต
3คุณผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดแล้ว จากนี้คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้
4คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอา Ascendancy
The Lord's Labyrinth
Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
The Lord's Labyrinth
#แสดงคำอธิบายแบบละเอียดArea
1ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
2แก้ไข Trials of Ascendancy ในพื้นที่นี้ เสร็จสิ้นการทดสอบทั้งหมดในการเข้าถึงจ้าวแห่งเขาวงกต
3คุณผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดแล้ว จากนี้คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้
4คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอา Ascendancy
The Lord's Labyrinth
Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
The Lord's Labyrinth
#แสดงคำอธิบายแบบละเอียดArea
1ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
2แก้ไข Trials of Ascendancy ในพื้นที่นี้ เสร็จสิ้นการทดสอบทั้งหมดในการเข้าถึงจ้าวแห่งเขาวงกต
3คุณผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดแล้ว จากนี้คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้
4คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอา Ascendancy
5คุณได้สำเร็จภารกิจจ้าวแห่งเขาวงกตและได้สังหาร Izaro ตอนนี้เปิดใช้งาน Altar of Ascendancy เพื่อจะได้รับ Ascendancy ของคุณ
6คุณหลุดออกจาก Lord's Labyrinth ได้และได้ Ascendancy แล้ว แต่ที่นั่นอาจจะยังมีบางสิ่งให้ค้นหาอยู่อีก...
7คุณสามารถเข้าถึง Cruel Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอาแต้ม Ascendancy เพิ่ม
8คุณหลุดออกจาก Cruel Labyrinth ได้แล้ว แต่ที่นั่นอาจจะยังมีบางสิ่งให้ค้นหาอยู่อีก...
9คุณสามารถเข้าถึง Merciless Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอาแต้ม Ascendancy เพิ่ม
10เควสเสร็จสิ้น - คุณผ่าน Merciless Labyrinth แล้ว แต่อาจจะมีความลับอื่นซ่อนอยู่อีกก็ได้?
The Lord's Labyrinth
Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
The Lord's Labyrinth
#แสดงคำอธิบายแบบละเอียดArea
1ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
2คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอา Ascendancy
3คุณผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดแล้ว จากนี้คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้
The Lord's Labyrinth
Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
The Lord's Labyrinth
#แสดงคำอธิบายแบบละเอียดArea
1ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
2คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอา Ascendancy
3คุณผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดแล้ว จากนี้คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้
The Lord's Labyrinth
Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
The Lord's Labyrinth
#แสดงคำอธิบายแบบละเอียดArea
1ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
2ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
3คุณสามารถเข้าถึง Cruel Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอาแต้ม Ascendancy เพิ่ม
4คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอา Ascendancy
5คุณผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดแล้ว จากนี้คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้
6ผ่าน Trials of Ascendancy ในพื้นที่นี้ และผ่านบททดสอบให้หมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
The Lord's Labyrinth
Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
The Lord's Labyrinth
#แสดงคำอธิบายแบบละเอียดArea
1ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
2ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
3คุณสามารถเข้าถึง Cruel Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอาแต้ม Ascendancy เพิ่ม
4คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอา Ascendancy
5คุณผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดแล้ว จากนี้คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้
6ผ่าน Trials of Ascendancy ในพื้นที่นี้ และผ่านบททดสอบให้หมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
The Lord's Labyrinth
Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
The Lord's Labyrinth
#แสดงคำอธิบายแบบละเอียดArea
1ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
2ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
3ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
4คุณสามารถเข้าถึง Merciless Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอาแต้ม Ascendancy เพิ่ม
5คุณสามารถเข้าถึง Cruel Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอาแต้ม Ascendancy เพิ่ม
6คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอา Ascendancy
7คุณผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดแล้ว จากนี้คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้
8ผ่าน Trials of Ascendancy ในพื้นที่นี้ และผ่านบททดสอบทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
9เควสเสร็จสิ้น - คุณผ่าน Merciless Labyrinth แล้ว แต่อาจจะมีความลับอื่นซ่อนอยู่อีกก็ได้?
The Lord's Labyrinth
Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
The Lord's Labyrinth
#แสดงคำอธิบายแบบละเอียดArea
1ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
2ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
3ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
4คุณสามารถเข้าถึง Merciless Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอาแต้ม Ascendancy เพิ่ม
5คุณสามารถเข้าถึง Cruel Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอาแต้ม Ascendancy เพิ่ม
6คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอา Ascendancy
7คุณผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดแล้ว จากนี้คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้
8ผ่าน Trials of Ascendancy ในพื้นที่นี้ และผ่านบททดสอบทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
The Lord's Labyrinth
Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
The Lord's Labyrinth
#แสดงคำอธิบายแบบละเอียดArea
1ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
2ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
3ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
4คุณสามารถเข้าถึง Merciless Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอาแต้ม Ascendancy เพิ่ม
5คุณสามารถเข้าถึง Cruel Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอาแต้ม Ascendancy เพิ่ม
6คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอา Ascendancy
7คุณผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดแล้ว จากนี้คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้
8ผ่าน Trials of Ascendancy ในพื้นที่นี้ และผ่านบททดสอบทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
The Lord's Labyrinth
Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
The Lord's Labyrinth
#แสดงคำอธิบายแบบละเอียดArea
1ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Lord's Labyrinth
2คุณผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดแล้ว จากนี้คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้
3คุณสามารถเข้าถึง Lord's Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอา Ascendancy
4ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Cruel Labyrinth
5คุณสามารถเข้าถึง Cruel Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอาแต้ม Ascendancy เพิ่ม
6ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Merciless Labyrinth
7คุณสามารถเข้าถึง Merciless Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้แล้ว ทำภารกิจให้เสร็จเพื่อเอาแต้ม Ascendancy เพิ่ม
8ผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดเพื่อเข้า Eternal Labyrinth
9คุณผ่าน Merciless Labyrinth แล้ว แต่อาจจะมีความลับอื่นซ่อนอยู่อีกก็ได้?
10คุณผ่าน Trials of Ascendancy ทั้งหมดแล้ว จากนี้คุณสามารถเข้าถึง Eternal Labyrinth จาก Sarn Encampment ได้