คลัสเตอร์จิวเวล Unique /13 ⍟

คลัสเตอร์จิวเวล Unique /13 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
DragonStyleJewelOne With Nothing Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Hollow Palm Technique
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 7 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
ถูก Corrupt
DiscipleOfKitavaJewelKitava's Teachings Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Disciple of Kitava
SecretsOfAgonyJewelThe Interrogation Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Secrets of Suffering
LoneMessengerJewelCalamitous Visions Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Lone Messenger
NaturesPatienceJewelNatural Affinity Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Nature's Patience
KineticismJewelThe Siege Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Kineticism
PitfighterJewelChild of Violence Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Pitfighter
Veteran%27sAwarenessJewelThe Front Line Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Veteran's Awareness
UniqueJewelBase2Megalomaniac Medium Cluster Jewel
0
เพิ่มพาสซีพ 4 จุด
(พาสซีฟสกิลที่ไม่ใช่ Notable, Keystones, หรือช่องใส่จีเวล คือ พาสซีฟสกิลเล็ก)
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามานับว่าเป็นพาสซีพขนาดเล็ก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นขนาดอื่น)
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่ให้อะไรเลย
ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 5 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 3 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 1 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
ถูก Corrupt
Enchantment Modifiers /50 ⍟

Enchantment Modifiers /50 ⍟

ชื่อพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: {0}
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering16168Prefix
โจมตีBloodscent5475Prefix
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีRun Through16168Prefix
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีWound Aggravation8571Prefix
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak8571Suffix
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter42950Suffix
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess8571Suffix
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous42950Prefix
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator5475Prefix
resource มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight8571Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction8571Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury42950Prefix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084Suffix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering16168Prefix
ความเสียหาย โจมตีOverlord5475Prefix
ความเสียหาย โจมตีExpansive Might16168Prefix
ความเสียหาย โจมตี ค่าคุณสมบัติWeight Advantage8571Prefix
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak8571Suffix
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter42950Suffix
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess8571Suffix
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous42950Prefix
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator5475Prefix
resource มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight8571Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction8571Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury42950Prefix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084Suffix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering17368Prefix
power_charge ความเสียหาย โจมตี คริติคอลWind-up17368Prefix
ความเสียหาย โจมตีFan of Blades5875Prefix
poison ความเสียหาย เคออส สถานะเจ็บป่วยDisease Vector46250Prefix
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak9231Suffix
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter46250Suffix
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess9231Suffix
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous46250Prefix
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator5875Prefix
resource มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight9231Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction9231Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury46250Prefix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering14568Prefix
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลArcing Shot38750Prefix
ความเสียหาย โจมตี สถานะเจ็บป่วยTempered Arrowheads38750Prefix
โจมตีBroadside7741Prefix
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak7741Suffix
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter38750Suffix
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess7741Suffix
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous38750Prefix
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator4875Prefix
resource มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight7741Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction7741Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury38750Prefix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084Suffix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering15168Prefix
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ เคออส โจมตีExplosive Force15168Prefix
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลOpportunistic Fusilade8071Prefix
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ สายฟ้า โจมตีStorm's Hand40350Prefix
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak8071Suffix
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter40350Suffix
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess8071Suffix
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous40350Prefix
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator5075Prefix
resource มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight8071Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction8071Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury40350Prefix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering11368Prefix
ความเสียหาย โจมตีTitanic Swings30250Prefix
ความเสียหาย โจมตีBattlefield Dominator6041Prefix
โจมตี ความเร็ว ค่าคุณสมบัติMartial Mastery30250Prefix
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลSurefooted Striker30250Prefix
โจมตี ความเร็ว คริติคอล ค่าคุณสมบัติGraceful Execution6041Prefix
ความเสียหาย โจมตีBrutal Infamy30250Prefix
ความเสียหาย โจมตีFearsome Warrior11368Prefix
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak6041Suffix
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter30250Suffix
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess6041Suffix
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous30250Prefix
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator3875Prefix
resource มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6041Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction6041Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury30250Prefix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering11768Prefix
โจมตี ความเร็วCombat Rhythm31250Prefix
dodge ความเสียหาย โจมตีHit and Run6231Prefix
frenzy_charge โจมตี ความเร็วInsatiable Killer31250Prefix
Block power_charge ความเสียหาย โจมตีMage Bane11768Prefix
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Momentum31250Prefix
Block ความเสียหาย โจมตี คริติคอลDeadly Repartee6231Prefix
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วQuick and Deadly11768Prefix
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak6231Suffix
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter31250Suffix
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess6231Suffix
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous31250Prefix
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator3975Prefix
resource มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6231Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction6231Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury31250Prefix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
Block ความเสียหาย โจมตีProdigious Defence6001Prefix
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วAdvance Guard30050Prefix
Block ความเสียหาย โจมตีStrike Leader6001Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีGladiator's Fortitude11368Prefix
ความเสียหาย คริติคอลPrecise Retaliation30050Prefix
ป้องกัน ธาตุ ต้านทาน ค่าคุณสมบัติVeteran Defender6001Prefix
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering11368Prefix
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak6001Suffix
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter30050Suffix
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess6001Suffix
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous30050Prefix
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator3875Prefix
resource มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6001Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction6001Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury30050Prefix
BlockRiot Queller3875Prefix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering8168Prefix
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak4321Suffix
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter21650Suffix
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess4321Suffix
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous21650Prefix
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator2775Prefix
resource มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight4321Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction4321Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury21650Prefix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068Suffix
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวทย์ 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
นักเวทย์Ancestral Inspiration28168Prefix
caster_damage ความเสียหาย โจมตี นักเวทย์ ความเร็วArcane Adept28168Prefix
Seal Mender9475Prefix
Block caster_damage ความเสียหาย นักเวทย์Conjured Wall75050Prefix
Arcane Heroism28168Prefix
caster_damage ความเสียหาย นักเวทย์ ความเร็วPracticed Caster15001Prefix
caster_damage ความเสียหาย นักเวทย์ ความเร็วBurden Projection75050Prefix
โล่พลังงานสูงสุด caster_damage ป้องกัน ความเสียหาย นักเวทย์Thaumophage75050Suffix
โล่พลังงานสูงสุด caster_damage ป้องกัน ความเสียหาย โจมตี นักเวทย์ ความเร็วEssence Rush75050Suffix
โล่พลังงานสูงสุด caster_damage resource มานา ป้องกัน ความเสียหาย นักเวทย์Sap Psyche28168Suffix
Block power_charge caster_damage ความเสียหาย นักเวทย์Mage Hunter28168Prefix
นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการร่าย 1%3501Suffix
นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการร่าย 2%35068Suffix
นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการร่าย 3%25084Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าVengeful Commander15001Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุSadist28168Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements9475Prefix
elemental_damage resource พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson28168Suffix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display75050Suffix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ต้านทานPrismatic Heart15001Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction15001Suffix
elemental_damage resource มานา ความเสียหาย ธาตุ สถานะเจ็บป่วยInspired Oppression9475Prefix
ธาตุ โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ธาตุ 1%3501Suffix
ธาตุ โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ธาตุ 2%35068Suffix
ธาตุ โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ธาตุ 3%25084Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
physical_damage ความเสียหาย กายภาพIron Breaker4641Prefix
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ต้านทานMaster the Fundamentals23250Prefix
physical_damage ความเสียหาย กายภาพForce Multiplier23250Suffix
physical_damage caster_damage ความเสียหาย ความเสียหาย กายภาพ โจมตี นักเวทย์Furious Assault4641Suffix
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ เคออสGrim Oath8768Suffix
armour evasion ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened23250Prefix
physical_damage caster_damage ความเสียหาย กายภาพ นักเวทย์ คำสาปExploit Weakness23250Prefix
กายภาพ โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล กายภาพ 1%3501Suffix
กายภาพ โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล กายภาพ 2%35068Suffix
กายภาพ โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล กายภาพ 3%25084Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าVengeful Commander4751Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุSadist8968Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements3075Prefix
elemental_damage resource พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson8968Suffix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display23850Suffix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ต้านทานPrismatic Heart4751Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction4751Suffix
Master of Fire3075Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟSmoking Remains23850Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟCremator23850Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟBurning Bright23850Prefix
นักเวทย์ คำสาปLord of Drought23850Prefix
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ไฟ 1%3501Suffix
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ไฟ 2%35068Suffix
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ไฟ 3%25084Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าVengeful Commander7271Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุSadist13668Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements4575Prefix
elemental_damage resource พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson13668Suffix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display36450Suffix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ต้านทานPrismatic Heart7271Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction7271Suffix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าSnowstorm36450Prefix
โล่พลังงานสูงสุด elemental_damage ป้องกัน ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าStorm Drinker7271Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าParalysis36450Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าSupercharge4575Prefix
elemental_damage resource มานา ความเสียหาย ธาตุ สถานะเจ็บป่วยInspired Oppression4575Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า คริติคอลThunderstruck36450Prefix
power_charge elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider13668Prefix
ธาตุ สายฟ้า สถานะเจ็บป่วยOvershock36450Prefix
elemental_damage resource มานา ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าScintillating Idea36450Prefix
นักเวทย์ ความเร็ว คำสาปTempt the Storm36450Prefix
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล สายฟ้า 1%3501Suffix
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล สายฟ้า 2%35068Suffix
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล สายฟ้า 3%25084Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าVengeful Commander5051Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุSadist9568Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements3275Prefix
elemental_damage resource พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson9568Suffix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display25350Suffix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ต้านทานPrismatic Heart5051Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction5051Suffix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าSnowstorm25350Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งBlanketed Snow9568Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งCold to the Core9568Prefix
elemental_damage resource พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งCold-Blooded Killer25350Prefix
elemental_damage resource มานา ความเสียหาย ธาตุ สถานะเจ็บป่วยInspired Oppression3275Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยDeep Chill5051Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยBlast-Freeze9568Prefix
power_charge elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider9568Prefix
นักเวทย์ คริติคอล คำสาปBlizzard Caller25350Prefix
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล น้ำแข็ง 1%3501Suffix
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล น้ำแข็ง 2%35068Suffix
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล น้ำแข็ง 3%25084Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ เคออสGrim Oath9768Suffix
Overwhelming Malice9768Prefix
ความเสียหาย เคออสTouch of Cruelty5191Prefix
ความเสียหาย เคออสUnwaveringly Evil5191Prefix
ความเสียหาย เคออสUnspeakable Gifts3275Suffix
ความเสียหาย เคออสDark Ideation9768Prefix
caster_damage ความเสียหาย เคออส โจมตี นักเวทย์ ความเร็วUnholy Grace5191Suffix
ความเสียหาย เคออสWicked Pall25950Prefix
นักเวทย์ คำสาปMisery Everlasting25950Prefix
เคออส โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล เคออส 1%3501Suffix
เคออส โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล เคออส 2%35068Suffix
เคออส โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล เคออส 3%25084Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
resource พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนRenewal50050Prefix
physical_damage elemental_damage bleed ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ไฟ มิเนียน สถานะเจ็บป่วยRaze and Pillage18868Prefix
กายภาพ โจมตี มิเนียนRotten Claws50050Prefix
caster_damage ความเสียหาย โจมตี นักเวทย์ ความเร็ว มิเนียนCall to the Slaughter10001Suffix
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ เคออส มิเนียนSkeletal Atrophy18868Prefix
ความเสียหาย มิเนียน คริติคอลVicious Bite6375Suffix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนPrimordial Bond18868Suffix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนFeasting Fiends10001Prefix
โจมตี นักเวทย์ ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 1%3501Suffix
โจมตี นักเวทย์ ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 2%35068Suffix
โจมตี นักเวทย์ ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 3%25084Suffix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอล สถานะเจ็บป่วยEye of the Storm36650Prefix
Master of Fire4675Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟSmoking Remains36650Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟCremator36650Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ สถานะเจ็บป่วยBlowback36650Prefix
ธาตุ ไฟ สถานะเจ็บป่วยFan the Flames13768Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ สถานะเจ็บป่วยCooked Alive13768Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟBurning Bright36650Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟWrapped in Flame13768Prefix
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยWasting Affliction13768Prefix
ความเสียหาย คริติคอล สถานะเจ็บป่วยHaemorrhage36650Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life13768Prefix
ความเสียหาย เคออส ต้านทานExposure Therapy7331Prefix
โล่พลังงานสูงสุด resource พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death13768Prefix
โล่พลังงานสูงสุด ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration36650Prefix
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยCircling Oblivion7331Prefix
ขวดยา resource พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency7331Prefix
ความเสียหาย เคออส ต้านทานStudent of Decay36650Prefix
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 1%3501Suffix
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 2%35068Suffix
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 3%25084Suffix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย เคออสUnwaveringly Evil6961Prefix
ความเสียหาย เคออสDark Ideation13068Prefix
ความเสียหาย เคออสWicked Pall34850Prefix
caster_damage poison ความเสียหาย เคออส นักเวทย์ ความเร็ว สถานะเจ็บป่วยSeptic Spells34850Prefix
poison ความเสียหาย เคออส สถานะเจ็บป่วยLow Tolerance13068Prefix
physical_damage bleed poison ความเสียหาย กายภาพ เคออส โจมตี สถานะเจ็บป่วย สถานะเจ็บป่วยSteady Torment13068Prefix
ความเสียหาย เคออสEternal Suffering34850Prefix
resource มานา ความเสียหาย เคออสEldritch Inspiration34850Prefix
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยWasting Affliction13068Prefix
ความเสียหาย คริติคอล สถานะเจ็บป่วยHaemorrhage34850Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life13068Prefix
ความเสียหาย เคออส ต้านทานExposure Therapy6961Prefix
โล่พลังงานสูงสุด resource พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death13068Prefix
โล่พลังงานสูงสุด ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration34850Prefix
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยCircling Oblivion6961Prefix
ขวดยา resource พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency6961Prefix
ความเสียหาย เคออส ต้านทานStudent of Decay34850Prefix
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 1%3501Suffix
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 2%35068Suffix
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 3%25084Suffix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +4%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีWound Aggravation6861Prefix
bleed resource พลังชีวิต กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVivid Hues34350Prefix
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยRend34350Prefix
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยDisorienting Wounds6861Prefix
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยCompound Injury34350Prefix
physical_damage bleed poison ความเสียหาย กายภาพ เคออส โจมตี สถานะเจ็บป่วย สถานะเจ็บป่วยSteady Torment12968Prefix
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยWasting Affliction12968Prefix
ความเสียหาย คริติคอล สถานะเจ็บป่วยHaemorrhage34350Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life12968Prefix
ความเสียหาย เคออส ต้านทานExposure Therapy6861Prefix
โล่พลังงานสูงสุด resource พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death12968Prefix
โล่พลังงานสูงสุด ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration34350Prefix
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยCircling Oblivion6861Prefix
ขวดยา resource พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency6861Prefix
ความเสียหาย เคออส ต้านทานStudent of Decay34350Prefix
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 1%3501Suffix
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 2%35068Suffix
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 3%25084Suffix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +4%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage resource พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งCold-Blooded Killer39050Prefix
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยWasting Affliction17868Prefix
ความเสียหาย คริติคอล สถานะเจ็บป่วยHaemorrhage47550Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life17868Prefix
ความเสียหาย เคออส ต้านทานExposure Therapy9501Prefix
โล่พลังงานสูงสุด resource พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death17868Prefix
โล่พลังงานสูงสุด ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration47550Prefix
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยCircling Oblivion9501Prefix
ขวดยา resource พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency9501Prefix
ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยChilling Presence5975Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยDeep Chill9501Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยBlast-Freeze17868Prefix
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 1%3501Suffix
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 2%35068Suffix
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 3%25084Suffix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +4%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยWasting Affliction22268Prefix
ความเสียหาย คริติคอล สถานะเจ็บป่วยHaemorrhage59350Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life22268Prefix
ความเสียหาย เคออส ต้านทานExposure Therapy11851Prefix
โล่พลังงานสูงสุด resource พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death22268Prefix
โล่พลังงานสูงสุด ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration59350Prefix
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยCircling Oblivion11851Prefix
ขวดยา resource พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency11851Prefix
ความเสียหาย เคออส ต้านทานStudent of Decay59350Prefix
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 1%3501Suffix
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 2%35068Suffix
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 3%25084Suffix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอล สถานะเจ็บป่วยEye of the Storm81450Prefix
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยAstonishing Affliction16271Prefix
ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้า สถานะเจ็บป่วยCold Conduction30568Prefix
elemental_damage resource มานา ความเสียหาย ธาตุ สถานะเจ็บป่วยInspired Oppression10275Prefix
ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยChilling Presence10275Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยDeep Chill16271Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยBlast-Freeze30568Prefix
power_charge elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider30568Prefix
ธาตุ สายฟ้า สถานะเจ็บป่วยOvershock81450Prefix
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า สถานะเจ็บป่วยพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะเวลาของสถานะเจ็บป่วยที่คุณสร้างต่อศัตรู 3%3501Suffix
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า สถานะเจ็บป่วยพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะเวลาของสถานะเจ็บป่วยที่คุณสร้างต่อศัตรู 4%35068Suffix
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า สถานะเจ็บป่วยพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะเวลาของสถานะเจ็บป่วยที่คุณสร้างต่อศัตรู 5%25084Suffix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าReplenishing Presence48050Prefix
resource มานา ออร่าMaster of Command18068Prefix
ออร่าFirst Among Equals9601Prefix
ออร่าPurposeful Harbinger6075Prefix
ความเสียหาย คริติคอลPrecise Commander18068Prefix
ออร่าPure Commander18068Prefix
ออร่าStalwart Commander48050Prefix
ออร่าVengeful Commander9601Prefix
resource มานา ค่าคุณสมบัติPure Might18068Prefix
resource มานา ค่าคุณสมบัติPure Guile18068Prefix
โล่พลังงานสูงสุด resource มานา ป้องกัน ค่าคุณสมบัติPure Aptitude18068Prefix
resource มานาSelf-Control48050Prefix
resource มานาUncompromising48050Prefix
resource มานา ธาตุ ต้านทานSublime Form48050Prefix
ป้องกัน ออร่าSummer Commander18068Prefix
ความเร็ว ออร่าWinter Commander18068Prefix
ค่าคุณสมบัติ ออร่าGrounded Commander18068Prefix
ออร่าพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ ออร่า 2%3501Suffix
ออร่าพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ ออร่า 4%35068Suffix
ออร่าพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ ออร่า 6%25084Suffix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
caster_damage ความเสียหาย นักเวทย์ คำสาปEvil Eye9411Prefix
caster_damage ความเสียหาย นักเวทย์ คำสาปWhispers of Death9411Prefix
resource มานา นักเวทย์ คำสาปForbidden Words17668Prefix
โล่พลังงานสูงสุด ป้องกัน นักเวทย์ คำสาปDark Discourse47150Prefix
นักเวทย์ ความเร็ว คำสาปVictim Maker47150Prefix
นักเวทย์ คำสาปMaster of Fear17668Prefix
นักเวทย์ คำสาปWish for Death47150Prefix
นักเวทย์ คำสาปLord of Drought47150Prefix
นักเวทย์ คริติคอล คำสาปBlizzard Caller47150Prefix
นักเวทย์ ความเร็ว คำสาปTempt the Storm47150Prefix
นักเวทย์ คำสาปMisery Everlasting47150Prefix
physical_damage caster_damage ความเสียหาย กายภาพ นักเวทย์ คำสาปExploit Weakness47150Prefix
นักเวทย์ คำสาปพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิล สาปสะกด 1%3501Suffix
นักเวทย์ คำสาปพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิล สาปสะกด 2%35068Suffix
นักเวทย์ คำสาปพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิล สาปสะกด 3%25084Suffix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะได้รับผลจาก สาส์น ใดก็ได้
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าPurposeful Harbinger11875Prefix
Heraldry11875Prefix
ความเสียหายEndbringer35368Prefix
ความเสียหายEmpowered Envoy18821Prefix
ความเสียหายDark Messenger94150Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า สถานะเจ็บป่วยAgent of Destruction18821Prefix
ความเสียหายLasting Impression35368Prefix
ความเสียหาย คริติคอลSelf-Fulfilling Prophecy35368Prefix
โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย 1% ขณะได้รับผลจาก สาส์น3501Suffix
โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย 2% ขณะได้รับผลจาก สาส์น35068Suffix
โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย 3% ขณะได้รับผลจาก สาส์น25084Suffix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าPurposeful Harbinger15875Prefix
Heraldry15875Prefix
ความเสียหายEndbringer47468Prefix
ความเสียหาย มิเนียนCult-Leader25261Prefix
ความเสียหายLasting Impression47468Prefix
ความเสียหาย ความเร็ว มิเนียนInvigorating Portents126350Prefix
ความเสียหาย มิเนียนPure Agony47468Prefix
ความเสียหาย ความเร็ว มิเนียนDisciples47468Prefix
โจมตี นักเวทย์ ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 1% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น3501Suffix
โจมตี นักเวทย์ ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 2% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น35068Suffix
โจมตี นักเวทย์ ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 3% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น25084Suffix
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
endurance_charge frenzy_charge power_charge ความเสียหาย โจมตีMob Mentality10975Prefix
ความเสียหาย โจมตีCry Wolf32768Prefix
Haunting Shout87350Prefix
ค่าคุณสมบัติLead By Example17451Prefix
ความเสียหาย คริติคอลProvocateur87350Prefix
armour ป้องกันWarning Call32768Prefix
ความเสียหาย โจมตี ค่าคุณสมบัติRattling Bellow17451Prefix
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ระยะเวลาของสกิล คำราม 2%3501Suffix
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ระยะเวลาของสกิล คำราม 3%35068Suffix
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ระยะเวลาของสกิล คำราม 4%25084Suffix
Medium Cluster Jewelโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย คริติคอลPrecise Retaliation45750Prefix
ความเสียหาย คริติคอลPrecise Commander17168Prefix
ความเสียหาย คริติคอลSkullbreaker17168Prefix
ความเสียหาย คริติคอลPressure Points45750Prefix
Overwhelming Malice17168Prefix
ความเสียหาย คริติคอลMagnifier9141Prefix
ความเสียหาย คริติคอลSavage Response45750Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอล สถานะเจ็บป่วยEye of the Storm45750Prefix
ความเสียหาย คริติคอลBasics of Pain9141Prefix
โจมตี นักเวทย์ ความเร็ว คริติคอลQuick Getaway9141Prefix
ความเสียหาย คริติคอลProvocateur45750Prefix
ความเสียหาย คริติคอล สถานะเจ็บป่วยHaemorrhage45750Prefix
ความเสียหาย คริติคอลพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ตัวคูณคริติคอล +1%3501Suffix
ความเสียหาย คริติคอลพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ตัวคูณคริติคอล +2%35068Suffix
ความเสียหาย คริติคอลพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ตัวคูณคริติคอล +3%25084Suffix
Medium Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
resource พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนRenewal71650Prefix
resource พลังชีวิต มิเนียนHulking Corpses71650Prefix
resource พลังชีวิต เคออส ต้านทาน ความเร็ว มิเนียนDread March14331Prefix
resource พลังชีวิต มิเนียนBlessed Rebirth26968Prefix
resource พลังชีวิต มิเนียนLife from Death71650Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนFeasting Fiends14331Prefix
resource พลังชีวิต มิเนียนBodyguards71650Prefix
resource พลังชีวิต มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ฟื้นฟูพลังชีวิตของ มิเนียน 0.1% ต่อวินาที3501Suffix
resource พลังชีวิต มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ฟื้นฟูพลังชีวิตของ มิเนียน 0.15% ต่อวินาที35068Suffix
resource พลังชีวิต มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ฟื้นฟูพลังชีวิตของ มิเนียน 0.2% ต่อวินาที25084Suffix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย คริติคอลMagnifier19591Prefix
Assert Dominance36768Prefix
ความเสียหายVast Power98050Prefix
ความเสียหายPowerful Assault98050Prefix
ความเสียหาย โจมตีTitanic Swings98050Prefix
resource พลังชีวิตTowering Threat36768Prefix
ความเสียหาย โจมตีExpansive Might36768Prefix
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 1%3501Suffix
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 2%35068Suffix
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 3%25084Suffix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหายFollow-Through33368Prefix
ความเสียหาย ความเร็วStreamlined17781Prefix
ความเสียหายShrieking Bolts88950Prefix
ความเสียหายEye to Eye88950Prefix
caster_damage ความเสียหาย โจมตี นักเวทย์ ความเร็วRepeater17781Prefix
ความเสียหาย ความเร็วAerodynamics33368Prefix
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วกระสุน 2%3501Suffix
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วกระสุน 3%35068Suffix
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วกระสุน 4%25084Suffix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหายSet and Forget98050Prefix
ความเร็วExpert Sabotage98050Prefix
ความเสียหาย ความเร็วGuerilla Tactics19591Prefix
Expendability36768Prefix
ความเสียหายArcane Pyrotechnics36768Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ คริติคอลSurprise Sabotage98050Prefix
resource พลังชีวิต มานา ความเสียหายCareful Handling36768Prefix
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักและทุ่นระเบิด 1%3501Suffix
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักและทุ่นระเบิด 2%35068Suffix
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักและทุ่นระเบิด 3%25084Suffix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
โจมตี นักเวทย์ ความเร็วAncestral Echo14771Prefix
ความเสียหาย ความเร็วAncestral Reach14771Prefix
ความเสียหายAncestral Might73850Prefix
resource พลังชีวิต เคออส ต้านทานAncestral Preservation27768Prefix
ความเสียหายSnaring Spirits73850Prefix
Sleepless Sentries27768Prefix
ความเร็วAncestral Guidance73850Prefix
นักเวทย์Ancestral Inspiration27768Prefix
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการเสกโทเทม 1%3501Suffix
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการเสกโทเทม 2%35068Suffix
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการเสกโทเทม 3%25084Suffix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวทย์ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
นักเวทย์ ความเร็วChip Away117150Prefix
caster_damage ความเสียหาย นักเวทย์Seeker Runes43968Prefix
นักเวทย์ ความเร็วRemarkable43968Prefix
caster_damage ความเสียหาย นักเวทย์Brand Loyalty23411Prefix
นักเวทย์ ความเร็วHoly Conquest117150Prefix
นักเวทย์ ความเร็วGrand Design43968Prefix
นักเวทย์พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวทย์ 1%3501Suffix
นักเวทย์พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวทย์ 2%35068Suffix
นักเวทย์พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวทย์ 3%25084Suffix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
resource พลังชีวิต ความเสียหายVital Focus18111Prefix
ความเร็วRapid Infusion34068Prefix
resource มานา ความเสียหายUnwavering Focus90650Prefix
endurance_charge ความเสียหายEnduring Focus11375Prefix
ความเสียหาย คริติคอลPrecise Focus90650Prefix
Block ความเสียหายStoic Focus18111Prefix
โจมตี นักเวทย์ ความเร็ว คำสาปHex Breaker11375Prefix
โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของสกิล แชนเนล 1%3501Suffix
โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของสกิล แชนเนล 2%35068Suffix
โจมตี นักเวทย์ ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของสกิล แชนเนล 3%25084Suffix
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ขวดยา resource พลังชีวิต มานาDistilled Perfection10791Prefix
ขวดยา โจมตี นักเวทย์ ความเร็วSpiked Concoction53950Prefix
ขวดยา ความเร็วFasting53950Prefix
ขวดยา resource พลังชีวิตMender's Wellspring20268Prefix
ขวดยา resource พลังชีวิต ความเสียหายSpecial Reserve10791Prefix
ขวดยา นักเวทย์ สถานะเจ็บป่วย คำสาปNumbing Elixir20268Prefix
ขวดยา resource พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency10791Prefix
ขวดยา resource พลังชีวิตPeak Vigour10791Prefix
ขวดยา power_charge resource มานาLiquid Inspiration20268Prefix
ขวดยาพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 1%3501Suffix
ขวดยาพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 2%35068Suffix
ขวดยาพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 3%25084Suffix
Medium Cluster Jewelเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น 10%
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากขวดขึ้น 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ขวดยา resource พลังชีวิต มานาDistilled Perfection17781Prefix
ขวดยา โจมตี นักเวทย์ ความเร็วSpiked Concoction88950Prefix
ขวดยา ความเร็วFasting88950Prefix
ขวดยา resource พลังชีวิตMender's Wellspring33368Prefix
ขวดยา resource พลังชีวิต ความเสียหายSpecial Reserve17781Prefix
ขวดยา นักเวทย์ สถานะเจ็บป่วย คำสาปNumbing Elixir33368Prefix
ขวดยาพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 1%3501Suffix
ขวดยาพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 2%35068Suffix
ขวดยาพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 3%25084Suffix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
resource พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีGladiator's Fortitude14668Prefix
resource พลังชีวิตTowering Threat14668Prefix
resource พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life14668Prefix
โล่พลังงานสูงสุด resource พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death14668Prefix
resource พลังชีวิต มานา ความเสียหายCareful Handling14668Prefix
ขวดยา resource พลังชีวิตPeak Vigour7801Prefix
resource พลังชีวิตFettle4975Prefix
resource พลังชีวิต โจมตีFeast of Flesh14668Prefix
โล่พลังงานสูงสุด resource พลังชีวิต ป้องกันSublime Sensation39050Prefix
resource พลังชีวิตSurging Vitality7801Prefix
armour resource พลังชีวิต ป้องกันPeace Amidst Chaos39050Prefix
resource พลังชีวิตAdrenaline14668Prefix
resource พลังชีวิต ค่าคุณสมบัติWall of Muscle4975Prefix
resource พลังชีวิต มานาHolistic Health14668Prefix
armour ป้องกันHeart of Iron14668Prefix
evasion resource พลังชีวิต ป้องกันNatural Vigour39050Prefix
Block resource พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7801Prefix
Block endurance_charge resource พลังชีวิตRote Reinforcement14668Prefix
resource พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ต้านทานSage7801Prefix
resource พลังชีวิต มานา เคออส ต้านทานBlessed14668Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าStalwart Commander50550Prefix
โล่พลังงานสูงสุด resource พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death18968Prefix
โล่พลังงานสูงสุด ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration50550Prefix
โล่พลังงานสูงสุด resource พลังชีวิต ป้องกันSublime Sensation50550Prefix
โล่พลังงานสูงสุด ป้องกันSavour the Moment10111Prefix
โล่พลังงานสูงสุด ป้องกันEnergy From Naught50550Prefix
โล่พลังงานสูงสุด ป้องกันWill Shaper6375Prefix
โล่พลังงานสูงสุด ป้องกันSpring Back10111Prefix
โล่พลังงานสูงสุด ป้องกัน นักเวทย์Conservation of Energy18968Prefix
Block โล่พลังงานสูงสุด ป้องกันMystical Ward10111Prefix
resource มานาSelf-Control50550Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
resource มานา ความเสียหาย เคออสEldritch Inspiration46650Prefix
resource พลังชีวิต มานา ความเสียหายCareful Handling17568Prefix
resource มานาMindfulness46650Prefix
ขวดยา power_charge resource มานาLiquid Inspiration17568Prefix
resource มานาOpenness9321Prefix
resource มานา โจมตีDaring Ideas46650Prefix
resource มานาClarity of Purpose9321Prefix
elemental_damage resource มานา ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าScintillating Idea46650Prefix
resource พลังชีวิต มานาHolistic Health17568Prefix
resource มานา ค่าคุณสมบัติGenius5875Prefix
resource มานา โจมตีImprovisor17568Prefix
armour resource มานา ป้องกันStubborn Student17568Prefix
โล่พลังงานสูงสุด ป้องกันWill Shaper5875Prefix
resource มานา ธาตุ สายฟ้า ต้านทานWizardry17568Prefix
resource พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ต้านทานSage9321Prefix
resource พลังชีวิต มานา เคออส ต้านทานBlessed17568Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
armour evasion ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened69650Prefix
ออร่าStalwart Commander69650Prefix
armour resource มานา ป้องกันStubborn Student26168Prefix
armour ป้องกันHeart of Iron26168Prefix
armour ป้องกัน ธาตุ ต้านทานPrismatic Carapace8775Prefix
armour resource พลังชีวิต ป้องกันMilitarism69650Prefix
armour Block ป้องกันSecond Skin13911Prefix
armour ป้องกัน ธาตุ ไฟ ต้านทานDragon Hunter69650Prefix
armour endurance_charge ป้องกันEnduring Composure26168Prefix
armour resource พลังชีวิต ป้องกัน ธาตุ ไฟ ต้านทานBlacksmith26168Prefix
resource มานาUncompromising69650Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
armour evasion ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened65850Prefix
ออร่าStalwart Commander65850Prefix
evasion ป้องกัน ธาตุ ต้านทานPrismatic Dance8275Prefix
evasion resource พลังชีวิต ป้องกันNatural Vigour65850Prefix
dodge evasion ป้องกันUntouchable13151Prefix
evasion ป้องกัน ค่าคุณสมบัติShifting Shadow65850Prefix
evasion bleed ป้องกัน กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยReadiness13151Prefix
resource มานา ธาตุ ต้านทานSublime Form65850Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
Block ความเสียหาย โจมตีProdigious Defence7501Prefix
Block ความเสียหาย โจมตีStrike Leader7501Prefix
Block power_chargePowerful Ward14168Prefix
Block endurance_chargeEnduring Ward14168Prefix
Block ความเสียหายStoic Focus7501Prefix
Block power_charge ความเสียหาย โจมตีMage Bane14168Prefix
armour Block ป้องกันSecond Skin7501Prefix
Block สถานะเจ็บป่วยFlexible Sentry37550Prefix
Block resource พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7501Prefix
Block โล่พลังงานสูงสุด ป้องกันMystical Ward7501Prefix
Block endurance_charge resource พลังชีวิตRote Reinforcement14168Prefix
Block power_charge caster_damage ความเสียหาย นักเวทย์Mage Hunter14168Prefix
BlockRiot Queller4775Prefix
Block resource พลังชีวิต ป้องกันOne with the Shield37550Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคเวท 1%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
Block ความเสียหาย โจมตีProdigious Defence7501Prefix
Block ความเสียหาย โจมตีStrike Leader7501Prefix
Block power_chargePowerful Ward14168Prefix
Block endurance_chargeEnduring Ward14168Prefix
Block ความเสียหายStoic Focus7501Prefix
Block power_charge ความเสียหาย โจมตีMage Bane14168Prefix
armour Block ป้องกันSecond Skin7501Prefix
Block สถานะเจ็บป่วยFlexible Sentry37550Prefix
Block resource พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7501Prefix
Block โล่พลังงานสูงสุด ป้องกันMystical Ward7501Prefix
Block endurance_charge resource พลังชีวิตRote Reinforcement14168Prefix
Block power_charge caster_damage ความเสียหาย นักเวทย์Mage Hunter14168Prefix
BlockRiot Queller4775Prefix
Block resource พลังชีวิต ป้องกันOne with the Shield37550Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟ +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าPure Commander24768Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ต้านทานPrismatic Heart13151Prefix
armour ป้องกัน ธาตุ ต้านทานPrismatic Carapace8275Prefix
armour ป้องกัน ธาตุ ไฟ ต้านทานDragon Hunter65850Prefix
evasion ป้องกัน ธาตุ ต้านทานPrismatic Dance8275Prefix
Block สถานะเจ็บป่วยFlexible Sentry65850Prefix
resource พลังชีวิต ธาตุ ไฟ ต้านทานMolten One's Mark24768Prefix
ธาตุ ไฟ สถานะเจ็บป่วยFire Attunement13151Prefix
resource มานา ค่าคุณสมบัติPure Might24768Prefix
armour resource พลังชีวิต ป้องกัน ธาตุ ไฟ ต้านทานBlacksmith24768Prefix
ธาตุ ไฟ ต้านทาน สถานะเจ็บป่วยNon-Flammable65850Prefix
ป้องกัน ออร่าSummer Commander24768Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน น้ำแข็ง +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าPure Commander25768Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ต้านทานPrismatic Heart13711Prefix
armour ป้องกัน ธาตุ ต้านทานPrismatic Carapace8675Prefix
evasion ป้องกัน ธาตุ ต้านทานPrismatic Dance8675Prefix
Block สถานะเจ็บป่วยFlexible Sentry68650Prefix
ธาตุ น้ำแข็ง ต้านทาน ความเร็วWinter Prowler25768Prefix
ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยHibernator68650Prefix
resource มานา ค่าคุณสมบัติPure Guile25768Prefix
ขวดยา ธาตุ น้ำแข็ง ต้านทาน โจมตี นักเวทย์ ความเร็วAlchemist13711Prefix
ธาตุ น้ำแข็ง ต้านทาน สถานะเจ็บป่วยAntifreeze68650Prefix
ความเร็ว ออร่าWinter Commander25768Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟฟ้า +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าPure Commander25768Prefix
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ต้านทานPrismatic Heart13711Prefix
armour ป้องกัน ธาตุ ต้านทานPrismatic Carapace8675Prefix
evasion ป้องกัน ธาตุ ต้านทานPrismatic Dance8675Prefix
Block สถานะเจ็บป่วยFlexible Sentry68650Prefix
resource มานา ธาตุ สายฟ้า ต้านทานWizardry25768Prefix
ธาตุ สายฟ้า สถานะเจ็บป่วยCapacitor68650Prefix
โล่พลังงานสูงสุด resource มานา ป้องกัน ค่าคุณสมบัติPure Aptitude25768Prefix
resource พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ต้านทานSage13711Prefix
ธาตุ สายฟ้า ต้านทาน สถานะเจ็บป่วยInsulated68650Prefix
ค่าคุณสมบัติ ออร่าGrounded Commander25768Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน เคออส +12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย เคออส ต้านทานExposure Therapy23411Prefix
เคออส ต้านทานBorn of Chaos43968Prefix
poison เคออส ต้านทาน สถานะเจ็บป่วยAntivenom117150Prefix
โล่พลังงานสูงสุด resource พลังชีวิต มานา ป้องกัน เคออส ต้านทานRot-Resistant43968Prefix
resource พลังชีวิต มานา เคออส ต้านทานBlessed43968Prefix
ความเสียหาย เคออส ต้านทานStudent of Decay117150Prefix
Small Cluster Jewelมีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 1%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
dodge ความเสียหาย โจมตีHit and Run14771Prefix
dodge evasion ป้องกันUntouchable14771Prefix
dodge ค่าคุณสมบัติAerialist9275Prefix
dodge สถานะเจ็บป่วยElegant Form14771Prefix
dodge ความเร็วDarting Movements14771Prefix
คลัสเตอร์จิวเวล Special /300 ⍟

คลัสเตอร์จิวเวล Special /300 ⍟

Categoryชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
KeystoneDisciple of Kitava
ในทุกๆหนึ่งวินาที กลืนกินศพที่อยู่ใกล้หนึ่งศพเพื่อฟื้นฟู พลังชีวิต และ มานา 5%
เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ อีก 10% หากคุณไม่ได้กลืนกินศพมาเร็วๆนี้
KeystoneLone Messenger
คุณจะมี สาส์น ได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น
เพิ่มผลของบัฟจาก สาส์น อีก 50%
เพิ่มความเสียหายจากการปะทะของสกิล สาส์น อีก 100%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องของสกิล สาส์น อีก 50%
เพิ่มความเสียของ มิเนียน ที่เสกจากสกิล สาส์น อีก 25%
สกิลออร่าของคุณถูกปิดการใช้งาน
KeystoneNature's Patience
โดนเถาวัลย์รัดเพิ่ม 2 เส้นทุกวินาทีที่ยืนอยู่กับที่
มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 2% ต่อเถาวัลย์ที่รัดตัวหนึ่งเส้น
ลดความเสียหายที่ได้รับ อีก 1% ต่อเถาวัลย์ที่รัดตัวหนึ่งเส้น
KeystoneSecrets of Suffering
ไม่สามารถสร้างสถานะ ลุกไหม้, หนาวเย็น, ช็อค ได้
คริติคอลจะทำให้ติดสถานะ Scorch, Brittle และ Sapped
KeystoneKineticism
กระสุนจากการโจมตีจะทำให้ติดสถานะ เลือดออก และ ขาหัก ทุกครั้ง และจะผลักศัตรูออกไปทุกครั้งด้วย
กระสุนจะไม่สามารถ เจาะทะลุ, แยกตัว, หรือ ชิ่ง ได้
KeystoneVeteran's Awareness
ต้านทาน ทุกธาตุ และ ต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +10% ขณะได้รับผลจากสกิล ตั้งรับ ที่ไม่ใช่วาล์
เสริมป้องกันกายภาพ 20% ขณะได้รับผลจากสกิล ตั้งรับ ที่ไม่ใช่ วาล์
เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ อีก 20% หากเพิ่งสูญเสียบัฟจากสกิล ตั้งรับ ที่ไม่ใช่วาล์ ไปเร็วๆนี้
KeystoneHollow Palm Technique
จะนับว่าถืออาวุธคู่ ขณะอยู่ในสถานะ ไร้ภาระ
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 60% ขณะอยู่ในสถานะ ไร้ภาระ
เสริมความเสียหาย กายภาพ 14 ถึง 20 ให้กับการโจมตี ต่อค่า Dexterity 10 หน่วยขณะอยู่ในสถานะ ไร้ภาระ
KeystonePitfighter
เพิ่มพละกำลังการตกปลาขึ้น 1%
NotableProdigious Defence
BlockAttackDmgNotable
โอกาสบล็อคการโจมตี +3%
โอกาสบล็อคเวท 3%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 30% ขณะถือ โล่
NotableAdvance Guard
HoldingShieldDamage
เพิ่มความเสียหายของสกิล โจมตี 30% ขณะถือ โล่
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% ขณะถือ โล่
ไม่สนค่าความเคลื่อนที่ใดๆจากเกราะ
NotableGladiatorial Combat
HoldingShieldDamage
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 2% ต่อค่า เกราะ หรือ หลบหลีก ที่อยู่บนโล่ทุก 75 หน่วย
ตัวคูณคริติคอล +1% ต่อค่า โล่พลังงานสูงสุด ที่อยู่บนโล่ทุก 10 หน่วย
NotableStrike Leader
BlockAttackDmgNotable
โอกาสบล็อคการโจมตี +2%
เพิ่มความเสียหายของสกิล โจมตี 30% ขณะถือ โล่
ระยะการฟาด +2 ขณะถือ โล่
NotablePowerful Ward
BlockSpellDmgNotable
มีโอกาส 20% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อบล็อค
โอกาสในการบล็อค เวทย์ +6% ขณะที่ Power Charge เต็ม
NotableEnduring Ward
BlockAttackDmgNotable
โอกาส 20% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อบล็อค
โอกาสในการบล็อค การโจมตี +6% ขณะที่ Maximum Charge เต็ม
NotableGladiator's Fortitude
HoldingShieldDamage
เพิ่มความเสียหายของสกิล โจมตี 25% ขณะถือ โล่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
NotablePrecise Retaliation
BlockAttackDmgNotable
ตัวคูณคริติคอล +30% ถ้าบล็อคการโจมได้ เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล 60% หากคุณไม่ได้บล็อคมาเร็วๆนี้
NotableVeteran Defender
BlockAttackDmgNotable
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +15
เพิ่มการป้องกันจากโล่ที่ถือขึ้น 60%
ต้านทาน ทุกธาตุ +15% ขณะถือโล่
NotableIron Breaker
IncreasedPhysicalDamage
ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ 10%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
NotableDeep Cuts
IncreasedAttackDamageNotable
มีโอกาส 15% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อโจมตี
สถานะ ทิ่มแทง ที่คุณสร้างจะอยู่ได้นานขึ้น 1 ครั้ง
NotableMaster the Fundamentals
IncreasedPhysicalDamage
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
ลดความเสียหาย ธาตุ 35%
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
NotableForce Multiplier
IncreasedPhysicalDamage
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 25%
มีโอกาส 5% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
NotableFurious Assault
IncreasedPhysicalDamage
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 25%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 8%
NotableVicious Skewering
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มผลของการ ทิ่มแทง 15% ที่สร้างจากการปะทะที่ทำให้ติดสถานะ เลือดออก ด้วย
มีโอกาส 10% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อโจมตี
การโจมตี มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ติดสถานะ เลือดไหล
NotableGrim Oath
IncreasedPhysicalDamage
นำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส
NotableBattle-Hardened
IncreasedPhysicalDamage
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกและเกราะขึ้น 30%
NotableReplenishing Presence
AuraEffectNotable
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 8%
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้จะ ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที
NotableMaster of Command
AuraEffectNotable
ลดมานาสำรองของสกิล ธง 50%
เพิ่มผลของ ออร่า ที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณที่ส่งผลต่อศัตรู 15%
NotableFirst Among Equals
AuraEffectNotable
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 8%
เพิ่มระยะเวลาของ สกิลออร่าที่ไม่ใช่คำสาป 20%
NotablePurposeful Harbinger
AuraEffectNotable
เพิ่มผลของบัฟจากออร่าที่มาจากสกิลของคุณบนตัวคุณเอง 8% ต่อสาส์นที่คุณมีหนึ่งชนิด สูงสุดไม่เกิน 40%
NotablePrecise Commander
AuraEffectNotable
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ จะเพิ่มโอกาสคลิติคอล 25%
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ จะมีตัวคูณคริติคอล +10%
NotablePure Commander
AuraEffectNotable
เพิ่มผลออร่า Purity of Fire 10%
เพิ่มผลออร่า Purity of Ice 10%
เพิ่มผลออร่า Purity of Lightning 10%
เพิ่มผลออร่า Purity of Elements 30%
NotableStalwart Commander
AuraEffectNotable
เพิ่มผลของออร่า Determination 20%
เพิ่มผลของออร่า Grace 20%
เพิ่มผลของออร่า Discipline 20%
NotableVengeful Commander
AuraEffectNotable
เพิ่มผลของออร่า Anger 20%
เพิ่มผลของออร่า Hatred 20%
เพิ่มผลของออร่า Wrath 20%
NotableSummer Commander
AuraEffectNotable
เพิ่มผลออร่า Purity of Fire 30%
เพิ่มค่า เกราะ 8%
NotableWinter Commander
AuraEffectNotable
เพิ่มผลออร่า Purity of Ice 30%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4%
NotableGrounded Commander
AuraEffectNotable
เพิ่มผลออร่า Purity of Lightning 30%
ค่า Intelligence +10
NotableSkullbreaker
IncreaseCritChanceNotable
ตัวคูณคริติคอล +15%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 8%
NotablePressure Points
IncreaseCritChanceNotable
โอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 30%
คริติคอลของคุณจะมีโอกาส 5% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
NotableOverwhelming Malice
IncreaseCritChanceNotable
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อทำคริติคอลได้
NotableMagnifier
AreaDmgNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%
ตัวคูณคริติคอล +10%
NotableSavage Response
IncreaseCritChanceNotable
โอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 30%
ตัวคูณคริติคอล +30% ถ้าคุณโดนการปะทะที่ร้ายแรงมาเร็วๆนี้
NotableEye of the Storm
IncreaseCritChanceNotable
โอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 40%
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ ลุกไหม้ ที่เกิดจากคริติคอล +20%
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 20% ที่คุณสร้างด้วย คริติคอล
NotableBasics of Pain
IncreaseCritChanceNotable
เพิ่มความเสียหาย 20%
โอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 30%
NotableQuick Getaway
IncreaseCritChanceNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 5%
โอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 25%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% หากคุณได้ทำคริติคอลมาเร็วๆนี้
NotableAssert Dominance
AreaDmgNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 25% หากคุณได้สังหารศัตรูอย่างน้อย 5 ตัวมาเร็วๆนี้
NotableVast Power
AreaDmgNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 3% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20%
NotablePowerful Assault
AreaDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20%
สกิลพื้นที่จะมีโอกาส 10% ที่จะผลักศัตรูออกไปเมื่อปะทะ
NotableIntensity
AreaDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%
เวทย์ที่สามารถเพิ่มระดับ Intensity นั้นมีระดับ Intensity สูงสุด +1
NotableTitanic Swings
AreaDmgNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 15% ขณะถือ อาวุธสองมือ
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20% ขณะถือ อาวุธสองมือ
NotableTowering Threat
AreaDmgNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
NotableAncestral Echo
TotemDmgNotable
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายถ้าคุณได้ทำการเรียกโทเทมทันที 10%
NotableAncestral Reach
TotemDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย โทเทม 25%
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม 25%
เพิ่มระยะในการเสก โทเทม 25%
NotableAncestral Might
TotemDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย โทเทม 20%
เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม 30%
เพิ่มความเสียหาย โทเทม 30% หากคุณไม่ได้เสกโทเทมใหม่ใน 2 วินาทีที่ผ่านมา
NotableAncestral Preservation
TotemDmgNotable
เพิ่มพลังชีวิต โทเทม 30%
เสริมป้องกันกายภาพ ของโทเทม 10%
โทเทม จะมีต้านทาน เคออส +40%
NotableSnaring Spirits
TotemDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย โทเทม 30%
โทเทมจะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ถูกขัดขวาง ในตอนที่พวกมันถูกเสกออกมา ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
NotableSleepless Sentries
TotemDmgNotable
เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม 20%
คุณจะได้รับสถานะ Onslaught หากคุณได้เสกโทเทมออกมาเร็วๆนี้
NotableAncestral Guidance
TotemDmgNotable
เพิ่มผลที่ได้รับจากโทเทมประเภท Ancestor ที่ทำงานอยู่ 30%
ความเร็วในการกระทำ ของโทเทม จะไม่มีทางลดต่ำกว่าค่าพื้นฐาน
NotableAncestral Inspiration
TotemDmgNotable
ได้รับ Arcane Surge หลังจากที่คุณเสกโทเทมออกมา
เพิ่มความเสียหายของ เวทย์ ที่ถูกร่ายโดย โทเทม 25%
NotableVital Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที ขณะกำลัง แชนเนล
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 30%
NotableRapid Infusion
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% ขณะที่คุณมี Infusion
เพิ่มผลของ Infusion 50%
NotableUnwavering Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 25%
ลดมานาในการใช้สกิล แชนเนล 15%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง 40% ขณะแชนเนล
NotableEnduring Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 25%
ทุกหนึ่งวินาทีที่ทำการ แชนเนล มีโอกาส 25% ที่จะได้รับ Endurance Charge หนึ่งลูก
NotablePrecise Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มโอกาสคลิติคอล 30% ขณะทำการ แชนเนล
ตัวคูณคริติคอล +20% หากคุณได้ แชนเนล เป็นอย่างน้อย 1 วินาที
NotableStoic Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 25%
โอกาสบล็อค การโจมตี +3% ขณะทำการ แชนเนล
โอกาสบล็อค เวทย์ +3% ขณะทำการ แชนเนล
NotableHex Breaker
DmgWhenChannelSkillsNotable
เสียคำสาปบนตัวคุณ 1 อย่างเมื่อคุณ แชนเนล ครบ 2 วินาที
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 8% ขณะที่กำลัง แชนเนล
NotableArcane Adept
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 5% ขณะที่กำลัง แชนเนล
ได้รับ Arcane Surge หลังจากที่ แชนเนล ครบ 1 วินาที
NotableDistilled Perfection
LifeManaFlasksrecovery
เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น 25%
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากขวดขึ้น 25%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 20%
NotableSpiked Concoction
FlaskDuration
ได้รับสถานะ ความอัจฉริยะของนักเล่นแร่แปรธาตุ เมื่อคุณใช้ยาใดๆ
เพิ่มความเร็วโจมตีและร่ายคาถา 5% ระหว่างรับผลจากขวดยา
NotableFasting
FlaskDuration
เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น 20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% ขณะไม่ได้รับผลจากยาใดๆ
NotableMender's Wellspring
LifeManaFlasksrecovery
เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น 25%
เติมขวดยาพลังชีวิต 1 ชาร์จทุกๆ 3 วินาที
ลบสถานะ เลือดออก เมื่อใช้ขวดพลังชีวิต
NotableSpecial Reserve
LifeManaFlasksrecovery
ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ
โจมตีแรงขึ้น 20% ระหว่างรับผลจากขวดยา
NotableNumbing Elixir
LifeManaFlasksrecovery
ลดผลของ คำสาป บนตัวคุณ 40% ระหว่างผลของยา พลังชีวิต หรือ มานา ทุกชนิด
ลดผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายบนตัวคุณ 40% ระหว่างผลของยา พลังชีวิต หรือ มานา ทุกชนิด
NotableMob Mentality
IncreasedWarcryNotable
การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 25%
สกิล คำราม มีโอกาส 5% ที่จะมอบ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge หนึ่งลูกต่อค่าพลังที่มีหนึ่งระดับ
NotableCry Wolf
IncreasedWarcryNotable
การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 25%
สกิล คำราม นับว่ามีค่าพลังอย่างน้อย 10 ระดับเสมอ
NotableHaunting Shout
IncreasedWarcryNotable
ศัตรูที่ถูก ยั่วยุ โดยสกิล คำราม ของคุณจะโดน ข่มขู่ ด้วย
NotableLead By Example
IncreasedWarcryNotable
ค่า Strength และ Dexterity +10
เมื่อคุณ คำราม คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้จะได้รับสถานะ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาที
NotableProvocateur
IncreasedWarcryNotable
เพิ่มโอกาสคริติคอล 40% เมื่อปะทะศัตรูที่โดน ยั่วยุ
ตัวคูณคริติคอล +10% เมื่อปะทะศัตรูที่โดน ยั่วยุ
NotableWarning Call
IncreasedWarcryNotable
เมื่อคุณ คำราม จะเพิ่มค่า เกราะ 25% ต่อค่าระดับพลัง 5 ระดับ เป็นเวลา 8 วินาที เพิ่มสูงสุดไม่เกิน 100%
NotableRattling Bellow
IncreasedWarcryNotable
ค่า Strength +20
การโจมตีที่ ฮึกเหิม มีโอกาส 8% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
NotableBloodscent
AxeandSwordDamage
เมื่อปะทะด้วยการโจมตีด้วย ขวาน หรือ ดาบ จะมอบสถานะ คลั่ง 1 ระดับ สูงสุดไม่เกินหนึ่งครั้งต่อวินาที
NotableRun Through
AxeandSwordDamage
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ขวาน หรือ ดาบ 15%
มีโอกาส 10% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการปะทะด้วย ขวาน หรือ ดาบ
เพิ่มผลของการทิ่มแทง 10%
การโจมตีด้วย ขวานหรือดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยสถานะเจ็บป่วย 15%
NotableWound Aggravation
AxeandSwordDamage
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ขวาน หรือ ดาบ 20%
การโจมตีด้วย ขวานหรือดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยสถานะเจ็บป่วย 20%
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +10% ขณะถือ ขวาน หรือ ดาบ
NotableOverlord
MaceandStaffDamage
เมื่อปะทะศัตรูด้วยการโจมตีประชิดขณะที่ถือ กระบอง, คทา, ไม้พลอง จะได้รับสถานะ Fortify เป็นเวลา 6 วินาที
เพิ่มความเสียหายด้วย กระบอง, คทา, ไม้พลอง 30%
NotableExpansive Might
MaceandStaffDamage
การโจมตีด้วย กระบอง, คทา, หรือไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 20%
ทุกๆวินาทีที่อยู่กับที่ จะได้รับบัฟ เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10% ซึ่งเพิ่มได้สูงสุด 50%
NotableWeight Advantage
MaceandStaffDamage
ค่า Strength +20
การโจมตีด้วย กระบอง, คทา, หรือไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 30%
มีโอกาส 4% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า ระหว่างที่ถือ กระบอง, คทา, หรือไม้พลอง
NotableWind-up
DaggerandClawDamage
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge หนึ่งลูก เมื่อปะทะแบบไม่คริติคอลด้วย กรงเล็บ หรือ มีด
ตัวคูณคริติคอลด้วย กรงเล็บ หรือ มีด +15%
NotableFan of Blades
DaggerandClawDamage
สกิลโจมตี จะยิงกระสุนเพิ่มอีก 1 นัดขณะถือ กรงเล็บ หรือ มีด
เพิ่มความเสียหาย กระสุน ด้วย กรงเล็บ และ มีด 20%
NotableDisease Vector
DaggerandClawDamage
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +10% ขณะถือ กรงเล็บ หรือ มีด
ศัตรูที่โดนสถานะ พิษ จากคุณจะไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้
NotableArcing Shot
BowDamage
ลูกธนูจะ เพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะ ตามระยะทางที่มันเดินทาง ซึ่งจะเพิ่มสูงสุดได้ไม่เกิน 50%
ลูกธนูจะ เพิ่มโอกาสคลิติคอล ตามระยะทางที่มันเดินทาง ซึ่งจะเพิ่มสูงสุดได้ไม่เกิน 100%
NotableTempered Arrowheads
BowDamage
สกิลธนูจะมี ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +10%
สกิล ธนู จะเพิ่มระยะเวลาส่งผล 20%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะเจ็บป่วย 10% ขณะถือ ธนู
NotableBroadside
BowDamage
สกิล ธนู จะเพิ่มพื้นที่ส่งผล 25%
NotableExplosive Force
WandDamage
นำ 10% ของความเสียหาย กายภาพของไม้กายสิทธิ์ ไปเสริมเป็น เคออส
ศัตรูที่คุณสังหารด้วย การปะทะด้วยไม้กายสิทธิ์ จะมีโอกาส 10% ที่จะ ระเบิด สร้างความเสียหายหนึ่งในสี่ของพลังชีวิตของพวกมันเป็นความเสียหาย เคออส
NotableOpportunistic Fusilade
WandDamage
เพิ่มความเสียหายด้วย ไม้กายสิทธิ์ 35% หากคุณทำคริติคอลมาเร็วๆนี้
เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย ไม้กายสิทธิ์ 50%
NotableStorm's Hand
WandDamage
นำ 10% ของความเสียหาย กายภาพของไม้กายสิทธิ์ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ ของ ไม้กายสิทธิ์ 25% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
NotableBattlefield Dominator
TwoHandedMeleeDamage
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 15% หากคุณได้ทำให้ศัตรูติดสถานะ มึนงง ด้วย อาวุธสองมือประชิด มาเร็วๆนี้
การโจมตีด้วยอาวุธสองมือจะ เพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 25%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
NotableMartial Mastery
TwoHandedMeleeDamage
ค่า Strength +20
เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถืออาวุธสองมือประชิดขึ้น 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% หากคุณมีค่า Strength อย่างน้อย 600 หน่วย
NotableSurefooted Striker
TwoHandedMeleeDamage
มีโอกาส 5% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า หากคุณได้ทำคริติคอลด้วยอาวุธสองมือมาเร็วๆนี้
เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย อาวุธประชิดสองมือ 40%
NotableGraceful Execution
TwoHandedMeleeDamage
ค่า Dexterity และ Intelligence +15
เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถืออาวุธสองมือประชิดขึ้น 5%
เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย อาวุธประชิดสองมือ 15%
เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย อาวุธประชิดสองมือ 25%
NotableBrutal Infamy
TwoHandedMeleeDamage
การโจมตีด้วยอาวุธประชิดสองมือจะ เพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 20%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย 40% ต่อศัตรูระดับ ยูนิค
NotableFearsome Warrior
TwoHandedMeleeDamage
การโจมตีด้วยอาวุธประชิดสองมือจะ เพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 8%
เมื่อสังหารศัตรูด้วยการโจมตีประชิด มีโอกาส 25% ที่จะ ข่มขู่ ศัตรูศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที
NotableCombat Rhythm
DualWieldingDamage
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% หากคุณได้ปะทะด้วยมือหลักมาเร็วๆนี้
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% หากคุณได้ปะทะด้วยมือรองมาเร็วๆนี้
NotableHit and Run
DualWieldingDamage
เพิ่มความเสียหายของ สกิลโจมตี 25% ขณะ ถืออาวุธคู่
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตีและเวทย์ 3% หากคุณได้ปะทะศัตรูมาเร็วๆนี้
NotableInsatiable Killer
DualWieldingDamage
เพิ่มความเสียหายของ สกิลโจมตี 20% ขณะ ถืออาวุธคู่
เพิ่มความเร็วในการโจมตีขณะใช้อาวุธคู่ขึ้น 5%
มีโอกาส 5% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร ขณะถือ อาวุธคู่
NotableMage Bane
DualWieldingDamage
เพิ่มความเสียหายของ สกิลโจมตี 20% ขณะ ถืออาวุธคู่
มีโอกาส 20% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อบล็อค
มีโอกาสบล็อคเวท +5% ขณะถืออาวุธคู่
NotableMartial Momentum
DualWieldingDamage
เพิ่มความเร็วในการโจมตีขณะใช้อาวุธคู่ขึ้น 8%
เพิ่มค่า ความแม่นยำ 16% เมื่อถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเสียหาย 32% หากคุณใช้สกิล เดินทาง มาเร็วๆนี้
NotableDeadly Repartee
DualWieldingDamage
เพิ่มความเสียหายของ สกิลโจมตี 25% ขณะ ถืออาวุธคู่
โอกาสบล็อค การโจมตี +5% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มโอกาสคริติคอล โจมตี 30% ขณะถือ อาวุธคู่
NotableQuick and Deadly
DualWieldingDamage
เพิ่มความเสียหาย โจมตี ด้วยมือหลัก 60% หากถืออาวุธคนละชนิดกัน
เพิ่มความเร็วในการโจมตี ด้วยมือรอง 30% หากถืออาวุธคนละชนิดกัน
NotableSmite the Weak
IncreasedAttackDamageNotable
การโจมตี มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 40% ต่อศัตรูที่ ขาหัก
NotableHeavy Hitter
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 30%
เพิ่มความเสียหายด้วยสถานะ เจ็บป่วย จากสกิล โจมตี 30%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
NotableMartial Prowess
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6%
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 15%
เพิ่มความเสียหายด้วยสถานะ เจ็บป่วย จากสกิล โจมตี 20%
NotableCalamitous
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
โอกาส 10% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 15%
NotableDevastator
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 20%
เพิ่มความเสียหายด้วยสถานะ เจ็บป่วย จากสกิล โจมตี 20%
ศัตรูที่คุณสังหารด้วย การโจมตี จะมีโอกาส 15% ที่จะ ระเบิด สร้างความเสียหายหนึ่งในสิบของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมันเป็นความเสียหาย กายภาพ
NotableFuel the Fight
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 8%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
เพิ่มความเสียหายขึ้น 20% ขณะดูดพลัง
NotableDrive the Destruction
IncreasedAttackDamageNotable
ดูด 0.8% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 25% ขณะพลังชีวิตเต็ม
การโจมตี มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
NotableFeed the Fury
IncreasedAttackDamageNotable
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหายขึ้น 30% ขณะดูดพลัง
เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น 15% ขณะกำลังดูดพลัง
NotableSeal Mender
IncreasedSpellDamageNotable
สกิลที่ถูกเสริมด้วย Unleash จะเพิ่มความถี่ในการได้รับ Seal 30%
NotableConjured Wall
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 25%
โอกาสบล็อคเวท +6% หากคุณได้ร่ายสกิลมาเร็วๆนี้
NotableArcane Heroism
IncreasedSpellDamageNotable
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อคุณปะทะศัตรูระดับ ยูนิค
เพิ่มผลของ Arcane Surge ต่อตัวคุณ 30%
NotablePracticed Caster
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 20%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย 35%
NotableBurden Projection
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 30%
เมื่อปะทะด้วย เวทย์ มีโอกาส 8% ที่จะ ผลักศัตรูออกไป
NotableThaumophage
IncreasedSpellDamageNotable
ดูด 0.6% ของความเสียหาย เวทย์ ไปเป็น โล่พลังงาน
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 25% ขณะโล่พลังงานเต็ม
มีโอกาสขัดขวางศัตรู 10% หากใช้คาถาโจมตีโดน โดยจะทำให้ศัตรูเดินช้าลง 30%
NotableEssence Rush
IncreasedSpellDamageNotable
ดูด 0.3% ของความเสียหาย เวทย์ ไปเป็น โล่พลังงาน
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 5% ขณะกำลังดูด โล่พลังงาน
เพิ่มความเสียหาย 40% ขณะดูดโล่พลังงาน
NotableSap Psyche
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 20%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30%
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 1% ต่อวินาทีหากคุณได้สาปศัตรูมาเร็วๆนี้
NotableSadist
IncreasedElementalDamage
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 15% หากคุณทำให้ศัตรูติดสถานะ หนาวเย็น มาเร็วๆนี้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25% หากคุณทำให้ศัตรูติดสถานะ ช็อค มาเร็วๆนี้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20% หากคุณทำให้ศัตรูติดสถานะ ลุกไหม้ มาเร็วๆนี้
NotableCorrosive Elements
IncreasedElementalDamage
เมื่อปะทะด้วยสกิล ไฟ มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ติดสถานะ Fire Exposure
เมื่อปะทะด้วยสกิล น้ำแข็ง มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ติดสถานะ Cold Exposure
เมื่อปะทะด้วยสกิล สายฟ้า มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ติดสถานะ Lightning Exposure
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 15%
NotableDoryani's Lesson
IncreasedElementalDamage
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเป็น พลังชีวิต
NotableDisorienting Display
IncreasedElementalDamage
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25%
มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ ตาบอด เมื่อคุณใช้สกิล ธาตุ
NotablePrismatic Heart
IncreasedElementalDamage
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
NotableWidespread Destruction
IncreasedElementalDamage
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
NotableMaster of Fire
IncreasedFireDamage
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะติดสถานะ Fire Exposure
NotableSmoking Remains
IncreasedFireDamage
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 35%
มีโอกาส 10% ที่จะสร้างหมอกควันเมื่อสังหาร
NotableCremator
IncreasedFireDamage
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 30%
ศัตรูที่ลุกไหม้จะระเบิดเมื่อถูกสังหาร
NotableSnowstorm
IncreasedLightningDamage
นำ 10% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
NotableStorm Drinker
IncreasedLightningDamage
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 8%
ดูด 0.5% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น โล่พลังงาน
NotableParalysis
IncreasedLightningDamage
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 30%
สกิล สายฟ้า จะมีม็อด ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
NotableSupercharge
IncreasedLightningDamage
คุณจะ โชคดี ในการคำนวณความเสียหาย สายฟ้า ด้วยการปะทะที่ไม่ใช่คริติคอล
NotableBlanketed Snow
IncreasedColdDamage
เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 10% ถ้าศัตรูติดสถานะหนาวเย็น
NotableCold to the Core
IncreasedColdDamage
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อค่า Strength 25 หน่วย
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อค่า Dexterity 25 หน่วย
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อค่า Intelligence 25 หน่วย
NotableCold-Blooded Killer
IncreasedColdDamage
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +8%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% หลังจากสังหารศัตรูที่หนาวเย็น
NotableTouch of Cruelty
IncreasedChaosDamage
เมื่อปะทะศัตรูด้วยสกิล เคออส มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ ถูกขัดขวาง ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
ศัตรูที่คุณทำให้ติดสถานะ ถูกขัดขวาง จะได้รับความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น 10%
NotableUnwaveringly Evil
IncreasedChaosDamage
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
สกิล เคออส จะไม่ถูกขัดขวางจากการติดสถานะ มึนงง
NotableUnspeakable Gifts
IncreasedChaosDamage
ศัตรูที่คุณสังหาร มีโอกาส 10% ที่จะระเบิดสร้างความเสียหาย หนึ่งในสี่ ของพลังชีวิตสูงสุดของมันเป็นความเสียหาย เคออส
NotableDark Ideation
IncreasedChaosDamage
เพิ่มความเสียหาย เคออส 2% ต่อค่า มานาสูงสุด 100 หน่วย แต่จะเพิ่มไม่เกิน 80%
NotableUnholy Grace
IncreasedChaosDamage
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 10%
NotableWicked Pall
IncreasedChaosDamage
เพิ่มความเสียหาย เคออส 35%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 10%
NotableRenewal
IncreasedMinionDamageNotable
มิเนียนจะมีโอกาส 6% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า ระหว่างที่พลังชีวิตของพวกมันเต็ม
ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน 1% ต่อวินาที
NotableRaze and Pillage
IncreasedMinionDamageNotable
มิเนียนจะ นำ 6% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
มิเนียนมีโอกาสทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ 20%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน ที่กระทำต่อศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ 20%
NotableRotten Claws
IncreasedMinionDamageNotable
มิเนียนจะ มีโอกาส 12% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อปะทะด้วยการโจมตี
NotableCall to the Slaughter
IncreasedMinionDamageNotable
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 15%
มิเนียนที่ถูกเสกออกมาเร็วๆนี้จะ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
มิเนียนที่ถูกเสกออกมาเร็วๆนี้จะ เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 10%
NotableSkeletal Atrophy
IncreasedMinionDamageNotable
โครงกระดูกจะแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% ไปเป็น เคออส
การปะทะของโครงกระดูกมีโอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ เหี่ยวเฉา เป็นเวลา 2 วินาที
NotableHulking Corpses
IncreaseMinionLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 25%
ซอมบี้ ที่เสกออกมา มีโอกาส 5% ที่จะ ยั่วยุ ศัตรู
NotableVicious Bite
IncreasedMinionDamageNotable
มิเนียนมี ตัวคูณคริติคอล +15%
เพิ่มโอกาสคริติคอลของ มิเนียน 30%
NotablePrimordial Bond
IncreasedMinionDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย 10% ต่อ โกเลม ที่มีหนึ่งตัว
เอฟเฟกต์ของบัฟที่ได้จากโกเล็มของคุณเพิ่มขึ้น 40%
โกเล็มจะมีพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น 25%
NotableBlowback
FireDamageOverTimeNotable
ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น 15%
NotableFan the Flames
FireDamageOverTimeNotable
สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้างจะกระจายใส่ศัตรูใกล้เคียงในรัศมี 15 หน่วย
NotableCooked Alive
FireDamageOverTimeNotable
โอกาส 15% ที่จะลุกไหม้
ศัตรูที่คุณทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ จะมีค่าต้านทาน ไฟ -10%
NotableBurning Bright
FireDamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +8%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 20%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 8%
NotableWrapped in Flame
FireDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 20%
เมื่อปะทะศัตรูจะมีโอกาส 5% ที่จะทำให้ศัตรูจมกองขี้เถ้า ขณะที่ตัวคุณไฟไหม้
ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น ขณะติดสถานะ ไฟไหม้
NotableVivid Hues
PhysicalDamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ด้วย เลือดไหล +12%
ดูด 2% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต จากศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต 20%
NotableRend
PhysicalDamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ด้วย เลือดไหล +12%
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล 30%
NotableDisorienting Wounds
PhysicalDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล 25%
มีโอกาส 25% ที่จะทำศัตรูตาบอดหากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหลอยู่
NotableCompound Injury
PhysicalDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย เลือดออก ที่สร้างกับศัตรูที่ ขาหัก 50%
NotableSeptic Spells
ChaosDamageOverTimeNotable
มีโอกาส 20% ที่จะสร้างสถานะ พิษ ด้วยเวทย์
สกิล เวทย์ จะมีตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +10%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 8%
NotableLow Tolerance
ChaosDamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ พิษ +8%
เพิ่มความเสียหาย พิษ 300% เมื่อคุณสร้างมันบนศัตรูที่ไม่ติดสถานะ พิษ
NotableSteady Torment
ChaosDamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เลือดออก ที่สร้างบนศัตรูที่ติดสถานะ พิษ +10%
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ ที่สร้างบนศัตรูที่ติดสถานะ เลือดออก +10%
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล 20%
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ 20%
NotableEternal Suffering
ChaosDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย เคออส 25%
มีโอกาส 50% ที่จะทำให้ติดสถานะ เหี่ยวเฉา เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อปะทะ ศัตรูที่ติดสถานะนี้อยู่ไม่เกิน 5 ระดับ
NotableEldritch Inspiration
ChaosDamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +8%
เพิ่มมานาสูงสุด 16%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 20%
NotableWasting Affliction
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหายด้วย สถานะเจ็บป่วย 20%
สถานะเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย จะสร้างความเสียหายเร็วขึ้น 10%
NotableHaemorrhage
DamageOverTimeNotable
โอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 40%
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ สถานะเจ็บป่วย ที่เกิดจากคริติคอล +18%
NotableFlow of Life
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 24%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
0.6% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
NotableExposure Therapy
DamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +10%
ต้านทาน เคออส สำหรับความเสียหายต่อเนื่อง +30%
NotableBrush with Death
DamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +10%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1% เมื่อสังหาร
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 1% เมื่อสังหาร
NotableVile Reinvigoration
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 24%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 2% ต่อวินาทีหากคุณได้สังหารศัตรูมาเร็วๆนี้
NotableCircling Oblivion
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 25%
เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก 25%
NotableBrewed for Potency
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 24%
เพิ่มการฟื้นฟู พลังชีวิต และ มานา จากขวด 20%
เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น 10%
NotableAstonishing Affliction
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 20%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย 20% ต่อศัตรูที่โดนสถานะ เจ็บป่วย
เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก 20%
NotableCold Conduction
IncreasedNonDamageAilmentNotable
ศัตรูที่คุณทำให้ติดสถานะ หนาวเย็น จากการปะทะ จะติดสถานะ ช็อค ด้วย
ศัตรูที่คุณทำให้ติดสถานะ ช็อค จากการปะทะ จะติดสถานะ หนาวเย็น ด้วย
NotableInspired Oppression
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30% หากคุณได้ทำให้ศัตรูติดสถานะ แช่แข็ง มาเร็วๆนี้
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30% หากคุณได้ทำให้ศัตรูติดสถานะ ช็อค มาเร็วๆนี้
NotableChilling Presence
IncreasedNonDamageAilmentNotable
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะติดสถานะ หนาวสั่น
NotableDeep Chill
IncreasedNonDamageAilmentNotable
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +10%
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง 30%
NotableBlast-Freeze
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 20%
สถานะ แช่แข็ง ที่คุณสร้างจะกระจายใส่ศัตรูใกล้เคียงในรัศมี 12 หน่วย
NotableThunderstruck
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 20%
โอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 30%
คริติคอลที่คุณทำจะ ผลักศัตรูออกไป หากศัตรูติดสถานะ ช็อค
NotableStormrider
IncreasedNonDamageAilmentNotable
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อคุณทำให้ศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น ติดสถานะ ช็อค เพิ่มอีก
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 25% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 25% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
NotableOvershock
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 30%
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า 30%
สถานะ ช็อค ที่คุณสร้างจะทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นสูงสุด 60%
NotableEvil Eye
CurseEffectNotable
ศัตรูที่ถูกคำสาปคุณได้รับ 5% เพิ่มความเสียหาย
เมื่อคุณทำให้ศัตรูที่ไม่ถูกคำสาป ติดคำสาปที่ไม่ใช่ออร่า พวกมันจะติดสถานะ ตาบอด เป็นเวลา 4 วินาที
NotableWhispers of Death
CurseEffectNotable
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 5%
เมื่อคุณฆ่าศัตรูที่ถุกคำสาปจะเพิ่มความเสียหาย 20% เป็นเวลา 4 วินาที
NotableForbidden Words
CurseEffectNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิล ออร่า คำสาป 25%
ลดการสำรองมานาของสกิล ออร่า คำสาป 4%
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 5%
NotableDark Discourse
CurseEffectNotable
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 10%
ศัตรูที่คุณสาปจะติดสถานะ ถูกขัดขวาง ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 15%
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 1% ต่อวินาทีหากคุณได้สังหารศัตรูมาเร็วๆนี้
NotableVictim Maker
CurseEffectNotable
เพิ่มความเร็วในการร่าย สกิลคำสาป 8%
ศัตรูที่ถูกคุณสาปจะติดสถานะ Malediction หากระยะเวลาคงเหลือของคำสาปหายไปครบ 33%
NotableMaster of Fear
CurseEffectNotable
ศัตรูที่คุณสาปจะติดสถานะ เสียขวัญ
NotableWish for Death
CurseEffectNotable
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป 20%
คุณจะมี Culling Strike เมื่อปะทะศัตรูที่โดนคำสาป
NotableLord of Drought
CurseEffectNotable
เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Flammability 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
NotableBlizzard Caller
CurseEffectNotable
เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Frostbite 25%
โอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 15%
NotableTempt the Storm
CurseEffectNotable
เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Conductivity 25%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
NotableMisery Everlasting
CurseEffectNotable
เพิ่มเอฟเฟคของ Despair Curse 25%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 10%
NotableExploit Weakness
CurseEffectNotable
เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Vulnerability 25%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 15%
NotableHeraldry
DmgHeraldSkillsNotable
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะติดสถานะ Fire Exposure ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นแห่งธุลี
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะติดสถานะ Cold Exposure ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นแห่งน้ำแข็ง
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะติดสถานะ Lightning Exposure ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นแห่งสายฟ้า
NotableEndbringer
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหาย 20% ขณะได้รับผลจาก สาส์น ใดก็ได้
เพิ่มความเสียหาย 5% ต่อ สาส์น หนึ่งชนิดที่คุณมี
NotableCult-Leader
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 35% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
NotableEmpowered Envoy
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหายสกิล สาส์น 40%
เพิ่มผลของบัฟที่คุณได้จาก สาส์น 20%
NotableDark Messenger
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหายสกิล สาส์น 20%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิล สาส์น 25%
NotableAgent of Destruction
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25% ขณะได้รับผลจาก สาส์น ใดก็ได้
มีโอกาสที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 10% ขณะได้รับผลจาก สาส์น ใดก็ได้
NotableLasting Impression
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง ของสกิล สาส์น 50%
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 30% ขณะได้รับผลจาก สาส์น ใดก็ได้
NotableSelf-Fulfilling Prophecy
DmgHeraldSkillsNotable
ตัวคูณคริติคอล +15% หากคุณได้ทำคริติคอลด้วยสกิล สาส์น มาเร็วๆนี้
โอกาสคริติคอล ของสกิล สาส์น ทุกสกิล +1%
NotableInvigorating Portents
MinionDmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน 10% ต่อ สาส์น หนึ่งชนิดที่คุณมี
NotablePure Agony
MinionDmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
Virulence ที่มีได้สูงสุด +5
NotableDisciples
MinionDmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของสกิลที่ Sentinel ที่ถูกอัญเชิญออกมาใช้ 25%
NotableDread March
IncreaseMinionLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 10%
เสริมป้องกันกายภาพ ของมิเนียน 10%
ต้านทาน เคออส ของมิเนียน +10%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน 10%
NotableBlessed Rebirth
IncreaseMinionLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 20%
มิเนียนที่ถูกเสกออกมาเร็วๆนี้จะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ
NotableLife from Death
IncreaseMinionLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 15%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาทีหากมิเนียนได้ตายลงเมื่อเร็วๆนี้
มิเนียนฟื้นฟูพลังชีวิต 4% เมื่อมีมิเนียนตาย
NotableFeasting Fiends
IncreaseMinionLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 10%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%
มิเนียน ดูด 0.4% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต
NotableBodyguards
IncreaseMinionLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 10%
มิเนียน มีโอกาส 10% ที่จะ ผลักศัตรูออกไป ด้วยการโจมตี
NotableFollow-Through
ProjectileDmgNotable
กระสุน จะเพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย 15%
NotableStreamlined
ProjectileDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 30%
NotableShrieking Bolts
ProjectileDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 35%
มีโอกาส 10% ที่จะ ยั่วยุ ศัตรูเมื่อปะทะด้วยกระสุน
NotableEye to Eye
ProjectileDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 25%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน ที่ปะทะศัตรูที่อยู่ใกล้ 35%
NotableRepeater
ProjectileDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 8%
NotableAerodynamics
ProjectileDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 20%
อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
NotableChip Away
BrandDmgNotable
Brand Recall จะเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ 4% ต่อ ตราเวทย์ ที่มีหนึ่งอัน สูงสุดไม่เกิน 40%
Brand Recall มอบ เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวทย์ 20% ให้กับตราเวทย์ที่ถูกเรียกมา
NotableSeeker Runes
BrandDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย ตราเวทย์ 25%
ตราเวทย์ ที่ไม่ได้เกาะเป้าหมายใด จะมีระยะการเกาะเพิ่มขึ้น 20% ทุกหนึ่งวินาที สูงสุดไม่เกิน 100%
NotableRemarkable
BrandDmgNotable
เพิ่มความเร็วในการร่ายของสกิล ตราเวทย์ 8%
สกิลที่เสก ตราเวทย์ ออกมาจะมีโอกาส 35% ที่จะเสกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอัน
NotableBrand Loyalty
BrandDmgNotable
เพิ่มระยะการเกาะของ Brand 20%
ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 5% ต่อจำนวน Brand ของคุณที่เกาะอยู่กับมัน
NotableHoly Conquest
BrandDmgNotable
ตราเวทย์จะเกาะกับศัตรูตัวใหม่ทุกครั้งที่มันทำงาน แต่จะไม่เกินหนี่งครั้งทุก 0.3 วินาที
เพิ่มความเร็วในการร่ายของสกิล ตราเวทย์ 10%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
NotableGrand Design
BrandDmgNotable
เพิ่มความเร็วในการร่ายของสกิล ตราเวทย์ 10%
เพิ่มระยะการเกาะของ Brand 20%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Brand 10%
NotableSet and Forget
TrapAndMineDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กับดัก 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ ระยะทำงานของกับดัก ขึ้น 40%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 12%
ลดระยะเวลาของ กับดัก 25%
NotableExpert Sabotage
TrapAndMineDmgNotable
ทุ่นระเบิดมีโอกาส 10% ที่จะสามารถถูกจุดระเบิดซ้ำได้อีกครั้ง
ทุ่นระเบิด จะเพิ่มความเร็วในการจุดระเบิด 20%
NotableGuerilla Tactics
TrapAndMineDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กับดัก 20%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 20%
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น 10%
เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด 10%
เพิ่มความเร็วการเคลื่อน 5% ถ้าคุณว่าง Mine หรือ Trap ก่อนหน้านี้
NotableExpendability
TrapAndMineDmgNotable
มีโอกาส 10% ที่จะโยนกับดักหรือทุ่นระเบิดเพิ่มอีกหนึ่งลูก
NotableArcane Pyrotechnics
TrapAndMineDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กับดัก 20%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 20%
ได้รับ Arcane Surge เมื่อกับดักของคุณทำงานเนื่องจากศัตรูเหยียบ
ได้รับ Arcane Surge เมื่อทุ่นระเบิดของคุณทำงานโดยมีศัตรูเป็นเป้าหมาย
NotableSurprise Sabotage
TrapAndMineDmgNotable
ตัวคูณคริติคอล ด้วย กับดัก +10%
ตัวคูณคริติคอล ด้วย ทุ่นระเบิด +10%
กับดัก เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 5%
ทุ่นระเบิด เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 5%
NotableCareful Handling
TrapAndMineDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กับดัก 15%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
เพิ่มมานาสูงสุด 6%
NotablePeak Vigour
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น 30%
NotableFettle
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +20
NotableFeast of Flesh
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
ได้พลังชีวิต +10 ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
NotableSublime Sensation
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
NotableSurging Vitality
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
ทุก 4 วินาที ฟื้นฟูพลังชีวิต 10% ในระยะเวลา 1 วินาที
0.5% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
NotablePeace Amidst Chaos
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาทีขณะยืนอยู่กับที่
เพิ่มเกราะ 20% ขณะอยู่กับที่
NotableAdrenaline
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6%
เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู พลังชีวิต ต่อวินาทีจากการดูด 10%
เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น 6% ขณะกำลังดูดพลัง
NotableWall of Muscle
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6%
เพิ่ม Strength ขึ้น 5%
NotableMindfulness
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 80% ขณะอยู่กับที่
NotableLiquid Inspiration
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากขวดขึ้น 30%
มีโอกาส 25% ที่จะได้รับ Power Charge หนึ่งลูกเมื่อคุณใช้ยามานา
NotableOpenness
MaxManaNotable
ค่า มานาสูงสุด +30
เพิ่มมานาสูงสุด 20%
NotableDaring Ideas
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 18%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
NotableClarity of Purpose
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30%
NotableScintillating Idea
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 20%
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 5%
NotableHolistic Health
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
NotableGenius
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 8%
เพิ่ม Intelligence ขึ้น 5%
NotableImprovisor
MaxManaNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
ได้รับมานา +3 ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี
NotableStubborn Student
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มค่า เกราะ 20%
ค่า เกราะ +1 ต่อ มานา ที่ไม่ได้สำรองทุก 10 หน่วย
NotableSavour the Moment
EnergyShieldNotable
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 3% ต่อวินาทีขณะยืนอยู่กับที่
NotableEnergy From Naught
EnergyShieldNotable
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +100
NotableWill Shaper
EnergyShieldNotable
นำ 5% ของ มานาสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
NotableSpring Back
EnergyShieldNotable
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 8%
เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น 5%
เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น 15%
NotableConservation of Energy
EnergyShieldNotable
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 8%
ดูด 0.3% ของความเสียหาย เวทย์ ไปเป็น โล่พลังงาน
เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู โล่พลังงาน ต่อวินาทีจากการดูด 10%
NotableSelf-Control
EnergyShieldNotable
ลดมานาสำรอง ของ Discipline 30%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 15%
NotableHeart of Iron
ArmourNotable
นำ 10% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น เกราะ
NotablePrismatic Carapace
ArmourNotable
ต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1%
เพิ่มค่า เกราะ 30%
NotableMilitarism
ArmourNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มค่า เกราะ 30%
NotableSecond Skin
ArmourNotable
โอกาสบล็อคการโจมตี +3%
โอกาสบล็อคเวท 3%
เพิ่มค่า เกราะ 30%
NotableDragon Hunter
ArmourNotable
ต้านทาน ไฟ +20%
เพิ่มค่า เกราะ 30%
มีโอกาส 15% ที่จะป้องกันด้วยค่าเกราะสองเท่า
NotableEnduring Composure
ArmourNotable
เพิ่มค่า เกราะ 30%
ได้รับ Endurance Charge 1 ลูกทุกวินาที หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆนี้
NotableUncompromising
ArmourNotable
ลดมานาสำรอง ของ Determination 30%
เพิ่มเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง 10%
NotablePrismatic Dance
EvasionNotable
ต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 30%
NotableNatural Vigour
EvasionNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 30%
NotableUntouchable
EvasionNotable
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 3%
มีโอกาส 3% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 30%
NotableShifting Shadow
EvasionNotable
ค่า Dexterity +20
มีโอกาส 10% ในการทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีตาบอด
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 20%
NotableReadiness
EvasionNotable
เพิ่มค่า หลบหลีก 30% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆนี้
มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล 30%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ทิ่มแทง 30%
NotableSublime Form
EvasionNotable
ลดมานาสำรอง ของ Grace 30%
ต้านทาน ทุกธาตุ +5%
NotableConfident Combatant
BlockAttackDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อโอกาสในการบล็อคการโจมตี 1%
NotableFlexible Sentry
BlockSpellDmgNotable
โอกาสบล็อคการโจมตี +3%
โอกาสบล็อคเวท 3%
ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง 25%
สถานะ หนาวเย็น กับ ช็อค มีผลบนตัวคุณ ลดลง 25%
NotableVicious Guard
BlockAttackDmgNotable
โอกาสบล็อคการโจมตี +4%
1.5% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
NotableMystical Ward
BlockSpellDmgNotable
โอกาสบล็อคเวท 4%
ฟื้นฟู 1.5% ของโล่พลังงานต่อวินาที
ดูด 0.3% ของความเสียหาย เวทย์ ไปเป็น โล่พลังงาน
NotableRote Reinforcement
BlockAttackDmgNotable
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +20
โอกาสบล็อคการโจมตี +4%
โอกาส 20% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อบล็อค
NotableMage Hunter
BlockSpellDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 20%
โอกาสบล็อคเวท 4%
มีโอกาส 20% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อบล็อค
NotableRiot Queller
BlockAttackDmgNotable
โอกาสบล็อคการโจมตี +4%
ศัตรูที่คุณยั่วยุได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 6%
NotableOne with the Shield
BlockAttackDmgNotable
ฟื้นฟูพลังชีวิต 50 เมื่อบล็อค
เพิ่มการป้องกันจากโล่ที่ถือขึ้น 50%
โอกาสบล็อค การโจมตี +5% ขณะถือ โล่
NotableAerialist
DodgeAtksNotable
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 3%
มีโอกาส 3% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
เพิ่ม Dexterity ขึ้น 5%
NotableElegant Form
DodgeAtksNotable
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 3%
มีโอกาส 3% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย 30%
NotableDarting Movements
DodgeAtksNotable
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตีและเวทย์ 5% ขณะกำลังเคลื่อนที่
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
NotableNo Witnesses
DodgeAtksNotable
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับสถานะ ลื่นไหล เมื่อสังหาร
เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล 25%
NotableMolten One's Mark
FireResistNotable
ต้านทาน ไฟ สูงสุด +2%
1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
NotableFire Attunement
FireResistNotable
ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง 30%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นไฟไหม้
คุณจะไม่ติดสถานะ ลุกไหม้ หากคุณเคยติดสถานะ ลุกไหม้ มาเร็วๆนี้
NotablePure Might
FireResistNotable
ค่า Strength +20
ลดมานาสำรอง ของ Purity of Fire 30%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 40%
NotableBlacksmith
FireResistNotable
ต้านทาน ไฟ +20%
เพิ่มค่า เกราะ 25%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต
NotableNon-Flammable
FireResistNotable
ต้านทาน ไฟ +20%
โอกาส 30% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
ต้านทาน ไฟ สูงสุด +1%
NotableWinter Prowler
ColdResistNotable
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +2%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
NotableHibernator
ColdResistNotable
ลดระยะเวลาในการแช่แข็งของคุณลง 30%
ลดผลสถานะ หนาวเย็น 30% ที่คุณได้รับ
ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น
คุณจะไม่ติดสถานะแช่แข็งถ้าเพิ่งถูกแช่แข็งมาเร็วๆ นี้
NotablePure Guile
ColdResistNotable
ค่า Dexterity +20
ลดมานาสำรอง ของ Purity of Ice 30%
มีโอกาส 5% ในการทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีตาบอด
NotableAlchemist
ColdResistNotable
ต้านทาน น้ำแข็ง +20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 8%
เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น 20%
NotableAntifreeze
ColdResistNotable
ต้านทาน น้ำแข็ง +20%
โอกาส 30% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1%
NotableWizardry
LightningResistNotable
ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด +2%
เพิ่มมานาสูงสุด 8%
NotableCapacitor
LightningResistNotable
ลดผลของสถานะ ช็อค ที่คุณได้รับ 30%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค
คุณจะไม่ติดสถานะ ช็อค หากคุณเคยติดสถานะ ช็อค มาเร็วๆนี้
NotablePure Aptitude
LightningResistNotable
ค่า Intelligence +20
ลดมานาสำรอง ของ Purity of Lightning 30%
ฟื้นฟู 1% ของโล่พลังงานต่อวินาที
NotableSage
LightningResistNotable
ต้านทาน ไฟฟ้า +20%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 20%
1.5% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
NotableInsulated
LightningResistNotable
ต้านทาน ไฟฟ้า +20%
โอกาส 30% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด +1%
NotableBorn of Chaos
ChaosResistNotable
ต้านทาน เคออส สูงสุด +3%
NotableAntivenom
ChaosResistNotable
ต้านทาน เคออส +23%
มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ 30%
ต้านทาน เคออส สูงสุด +1%
NotableRot-Resistant
ChaosResistNotable
ต้านทาน เคออส +13%
1.2% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
ฟื้นฟู 0.6% ของโล่พลังงานต่อวินาที
การฟื้นฟูมานาเพิ่มเติมต่อวินาที 0.3%
NotableBlessed
ChaosResistNotable
ต้านทาน เคออส +13%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
NotableStudent of Decay
ChaosResistNotable
ต้านทาน เคออส +13%
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 25%
คลัสเตอร์จิวเวล Passive /551 ⍟

คลัสเตอร์จิวเวล Passive /551 ⍟

ชื่อEnchantmentPassiveเลเวลPre/Suf
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Gladiator's Fortitude68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Towering Threat68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Flow of Life68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Brush with Death68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Careful Handling68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Peak Vigour1Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Fettle75Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Feast of Flesh68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Sublime Sensation50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Surging Vitality1Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Peace Amidst Chaos50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Adrenaline68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Wall of Muscle75Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Holistic Health68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Heart of Iron68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Natural Vigour50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Vicious Guard1Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Rote Reinforcement68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Sage1Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Blessed68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Stalwart Commander50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Brush with Death68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Vile Reinvigoration50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Sublime Sensation50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Savour the Moment1Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Energy From Naught50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Will Shaper75Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Spring Back1Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Conservation of Energy68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Mystical Ward1Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Self-Control50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Eldritch Inspiration50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Careful Handling68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Mindfulness50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Liquid Inspiration68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Openness1Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Daring Ideas50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Clarity of Purpose1Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Scintillating Idea50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Holistic Health68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Genius75Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Improvisor68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Stubborn Student68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Will Shaper75Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Wizardry68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Sage1Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Blessed68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Battle-Hardened50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Stalwart Commander50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Stubborn Student68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Heart of Iron68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Prismatic Carapace75Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Militarism50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Second Skin1Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Dragon Hunter50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Enduring Composure68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Blacksmith68Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Uncompromising50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%Battle-Hardened50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%Stalwart Commander50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%Prismatic Dance75Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%Natural Vigour50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%Untouchable1Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%Shifting Shadow50Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%Readiness1Prefix
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%Sublime Form50Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Prodigious Defence1Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Strike Leader1Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Powerful Ward68Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Enduring Ward68Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Stoic Focus1Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Mage Bane68Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Second Skin1Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Flexible Sentry50Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Vicious Guard1Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Mystical Ward1Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Rote Reinforcement68Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Mage Hunter68Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Riot Queller75Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%One with the Shield50Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคเวท 1%Prodigious Defence1Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคเวท 1%Strike Leader1Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคเวท 1%Powerful Ward68Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคเวท 1%Enduring Ward68Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคเวท 1%Stoic Focus1Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคเวท 1%Mage Bane68Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคเวท 1%Second Skin1Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคเวท 1%Flexible Sentry50Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคเวท 1%Vicious Guard1Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคเวท 1%Mystical Ward1Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคเวท 1%Rote Reinforcement68Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคเวท 1%Mage Hunter68Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคเวท 1%Riot Queller75Prefix
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคเวท 1%One with the Shield50Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟ +15%Pure Commander68Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Heart1Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Carapace75Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟ +15%Dragon Hunter50Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Dance75Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟ +15%Flexible Sentry50Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟ +15%Molten One's Mark68Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟ +15%Fire Attunement1Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟ +15%Pure Might68Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟ +15%Blacksmith68Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟ +15%Non-Flammable50Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟ +15%Summer Commander68Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน น้ำแข็ง +15%Pure Commander68Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Heart1Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Carapace75Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Dance75Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน น้ำแข็ง +15%Flexible Sentry50Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน น้ำแข็ง +15%Winter Prowler68Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน น้ำแข็ง +15%Hibernator50Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน น้ำแข็ง +15%Pure Guile68Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน น้ำแข็ง +15%Alchemist1Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน น้ำแข็ง +15%Antifreeze50Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน น้ำแข็ง +15%Winter Commander68Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟฟ้า +15%Pure Commander68Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟฟ้า +15%Prismatic Heart1Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟฟ้า +15%Prismatic Carapace75Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟฟ้า +15%Prismatic Dance75Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟฟ้า +15%Flexible Sentry50Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟฟ้า +15%Wizardry68Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟฟ้า +15%Capacitor50Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟฟ้า +15%Pure Aptitude68Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟฟ้า +15%Sage1Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟฟ้า +15%Insulated50Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน ไฟฟ้า +15%Grounded Commander68Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน เคออส +12%Exposure Therapy1Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน เคออส +12%Born of Chaos68Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน เคออส +12%Antivenom50Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน เคออส +12%Rot-Resistant68Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน เคออส +12%Blessed68Prefix
Small Cluster Jewelต้านทาน เคออส +12%Student of Decay50Prefix
Small Cluster Jewelมีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 1%Hit and Run1Prefix
Small Cluster Jewelมีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 1%Untouchable1Prefix
Small Cluster Jewelมีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 1%Aerialist75Prefix
Small Cluster Jewelมีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 1%Elegant Form1Prefix
Small Cluster Jewelมีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 1%Darting Movements1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Eye of the Storm50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Master of Fire75Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Smoking Remains50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Cremator50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Blowback50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Fan the Flames68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Cooked Alive68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Burning Bright50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Wrapped in Flame68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Wasting Affliction68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Haemorrhage50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Flow of Life68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Exposure Therapy1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Brush with Death68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Vile Reinvigoration50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Circling Oblivion1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Brewed for Potency1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +4%Student of Decay50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%Unwaveringly Evil1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%Dark Ideation68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%Wicked Pall50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%Septic Spells50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%Low Tolerance68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%Steady Torment68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%Eternal Suffering50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%Eldritch Inspiration50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%Wasting Affliction68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%Haemorrhage50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%Flow of Life68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%Exposure Therapy1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%Brush with Death68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%Vile Reinvigoration50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%Circling Oblivion1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%Brewed for Potency1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +4%Student of Decay50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +4%Wound Aggravation1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +4%Vivid Hues50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +4%Rend50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +4%Disorienting Wounds1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +4%Compound Injury50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +4%Steady Torment68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +4%Wasting Affliction68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +4%Haemorrhage50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +4%Flow of Life68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +4%Exposure Therapy1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +4%Brush with Death68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +4%Vile Reinvigoration50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +4%Circling Oblivion1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +4%Brewed for Potency1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +4%Student of Decay50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +4%Cold-Blooded Killer50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +4%Wasting Affliction68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +4%Haemorrhage50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +4%Flow of Life68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +4%Exposure Therapy1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +4%Brush with Death68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +4%Vile Reinvigoration50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +4%Circling Oblivion1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +4%Brewed for Potency1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +4%Chilling Presence75Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +4%Deep Chill1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +4%Blast-Freeze68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +4%Wasting Affliction68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +4%Haemorrhage50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +4%Flow of Life68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +4%Exposure Therapy1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +4%Brush with Death68Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +4%Vile Reinvigoration50Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +4%Circling Oblivion1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +4%Brewed for Potency1Prefix
Medium Cluster Jewelตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +4%Student of Decay50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Eye of the Storm50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Astonishing Affliction1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Cold Conduction68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Inspired Oppression75Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Chilling Presence75Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Deep Chill1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Blast-Freeze68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Stormrider68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Overshock50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Replenishing Presence50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Master of Command68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%First Among Equals1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Purposeful Harbinger75Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Precise Commander68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Pure Commander68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Stalwart Commander50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Vengeful Commander1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Pure Might68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Pure Guile68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Pure Aptitude68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Self-Control50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Uncompromising50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Sublime Form50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Summer Commander68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Winter Commander68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Grounded Commander68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Evil Eye1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Whispers of Death1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Forbidden Words68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Dark Discourse50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Victim Maker50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Master of Fear68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Wish for Death50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Lord of Drought50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Blizzard Caller50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Tempt the Storm50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Misery Everlasting50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Exploit Weakness50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะได้รับผลจาก สาส์น ใดก็ได้Purposeful Harbinger75Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะได้รับผลจาก สาส์น ใดก็ได้Heraldry75Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะได้รับผลจาก สาส์น ใดก็ได้Endbringer68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะได้รับผลจาก สาส์น ใดก็ได้Empowered Envoy1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะได้รับผลจาก สาส์น ใดก็ได้Dark Messenger50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะได้รับผลจาก สาส์น ใดก็ได้Agent of Destruction1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะได้รับผลจาก สาส์น ใดก็ได้Lasting Impression68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะได้รับผลจาก สาส์น ใดก็ได้Self-Fulfilling Prophecy68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นPurposeful Harbinger75Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นHeraldry75Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นEndbringer68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นCult-Leader1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นLasting Impression68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นInvigorating Portents50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นPure Agony68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นDisciples68Prefix
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%Mob Mentality75Prefix
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%Cry Wolf68Prefix
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%Haunting Shout50Prefix
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%Lead By Example1Prefix
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%Provocateur50Prefix
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%Warning Call68Prefix
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%Rattling Bellow1Prefix
Medium Cluster Jewelโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 15%Precise Retaliation50Prefix
Medium Cluster Jewelโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 15%Precise Commander68Prefix
Medium Cluster Jewelโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 15%Skullbreaker68Prefix
Medium Cluster Jewelโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 15%Pressure Points50Prefix
Medium Cluster Jewelโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 15%Overwhelming Malice68Prefix
Medium Cluster Jewelโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 15%Magnifier1Prefix
Medium Cluster Jewelโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 15%Savage Response50Prefix
Medium Cluster Jewelโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 15%Eye of the Storm50Prefix
Medium Cluster Jewelโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 15%Basics of Pain1Prefix
Medium Cluster Jewelโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 15%Quick Getaway1Prefix
Medium Cluster Jewelโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 15%Provocateur50Prefix
Medium Cluster Jewelโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 15%Haemorrhage50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 12%Renewal50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 12%Hulking Corpses50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 12%Dread March1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 12%Blessed Rebirth68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 12%Life from Death50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 12%Feasting Fiends1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 12%Bodyguards50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Magnifier1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Assert Dominance68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Vast Power50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Powerful Assault50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Titanic Swings50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Towering Threat68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Expansive Might68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Follow-Through68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Streamlined1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Shrieking Bolts50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Eye to Eye50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Repeater1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Aerodynamics68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 12%
Set and Forget50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 12%
Expert Sabotage50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 12%
Guerilla Tactics1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 12%
Expendability68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 12%
Arcane Pyrotechnics68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 12%
Surprise Sabotage50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 12%
Careful Handling68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Echo1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Reach1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Might50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Preservation68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Snaring Spirits50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Sleepless Sentries68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Guidance50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Inspiration68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวทย์ 12%Chip Away50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวทย์ 12%Seeker Runes68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวทย์ 12%Remarkable68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวทย์ 12%Brand Loyalty1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวทย์ 12%Holy Conquest50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวทย์ 12%Grand Design68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Vital Focus1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Rapid Infusion68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Unwavering Focus50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Enduring Focus75Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Precise Focus50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Stoic Focus1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Hex Breaker75Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 6%Distilled Perfection1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 6%Spiked Concoction50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 6%Fasting50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 6%Mender's Wellspring68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 6%Special Reserve1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 6%Numbing Elixir68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 6%Brewed for Potency1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 6%Peak Vigour1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 6%Liquid Inspiration68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น 10%
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากขวดขึ้น 10%
Distilled Perfection1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น 10%
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากขวดขึ้น 10%
Spiked Concoction50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น 10%
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากขวดขึ้น 10%
Fasting50Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น 10%
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากขวดขึ้น 10%
Mender's Wellspring68Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น 10%
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากขวดขึ้น 10%
Special Reserve1Prefix
Medium Cluster Jewelเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น 10%
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากขวดขึ้น 10%
Numbing Elixir68Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Vicious Skewering68Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Bloodscent75Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Run Through68Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Wound Aggravation1Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Smite the Weak1Suffix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Heavy Hitter50Suffix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Martial Prowess1Suffix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Calamitous50Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Devastator75Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Fuel the Fight1Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Drive the Destruction1Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Feed the Fury50Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Vicious Skewering68Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Overlord75Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Expansive Might68Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Weight Advantage1Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Smite the Weak1Suffix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Heavy Hitter50Suffix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Martial Prowess1Suffix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Calamitous50Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Devastator75Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Fuel the Fight1Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Drive the Destruction1Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Feed the Fury50Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Vicious Skewering68Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Wind-up68Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Fan of Blades75Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Disease Vector50Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Smite the Weak1Suffix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Heavy Hitter50Suffix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Martial Prowess1Suffix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Calamitous50Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Devastator75Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Fuel the Fight1Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Drive the Destruction1Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Feed the Fury50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Vicious Skewering68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Arcing Shot50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Tempered Arrowheads50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Broadside1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Smite the Weak1Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Heavy Hitter50Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Martial Prowess1Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Calamitous50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Devastator75Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Fuel the Fight1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Drive the Destruction1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Feed the Fury50Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Vicious Skewering68Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Explosive Force68Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Opportunistic Fusilade1Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Storm's Hand50Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Smite the Weak1Suffix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Heavy Hitter50Suffix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Martial Prowess1Suffix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Calamitous50Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Devastator75Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Fuel the Fight1Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Drive the Destruction1Prefix
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Feed the Fury50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Vicious Skewering68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Titanic Swings50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Battlefield Dominator1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Martial Mastery50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Surefooted Striker50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Graceful Execution1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Brutal Infamy50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Fearsome Warrior68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Smite the Weak1Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Heavy Hitter50Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Martial Prowess1Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Calamitous50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Devastator75Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Fuel the Fight1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Drive the Destruction1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Feed the Fury50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Vicious Skewering68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Combat Rhythm50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Hit and Run1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Insatiable Killer50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Mage Bane68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Martial Momentum50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Deadly Repartee1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Quick and Deadly68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Smite the Weak1Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Heavy Hitter50Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Martial Prowess1Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Calamitous50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Devastator75Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Fuel the Fight1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Drive the Destruction1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Feed the Fury50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Prodigious Defence1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Advance Guard50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Strike Leader1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Gladiator's Fortitude68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Precise Retaliation50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Veteran Defender1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Vicious Skewering68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Smite the Weak1Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Heavy Hitter50Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Martial Prowess1Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Calamitous50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Devastator75Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Fuel the Fight1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Drive the Destruction1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Feed the Fury50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Riot Queller75Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Vicious Skewering68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Smite the Weak1Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Heavy Hitter50Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Martial Prowess1Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Calamitous50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Devastator75Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Fuel the Fight1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Drive the Destruction1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Feed the Fury50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวทย์ 10%Ancestral Inspiration68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวทย์ 10%Arcane Adept68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวทย์ 10%Seal Mender75Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวทย์ 10%Conjured Wall50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวทย์ 10%Arcane Heroism68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวทย์ 10%Practiced Caster1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวทย์ 10%Burden Projection50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวทย์ 10%Thaumophage50Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวทย์ 10%Essence Rush50Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวทย์ 10%Sap Psyche68Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวทย์ 10%Mage Hunter68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Vengeful Commander1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Sadist68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Corrosive Elements75Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Doryani's Lesson68Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Disorienting Display50Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Prismatic Heart1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Widespread Destruction1Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Inspired Oppression75Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Iron Breaker1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Master the Fundamentals50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Force Multiplier50Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Furious Assault1Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Grim Oath68Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Battle-Hardened50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Exploit Weakness50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Vengeful Commander1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Sadist68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Corrosive Elements75Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Doryani's Lesson68Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Disorienting Display50Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Prismatic Heart1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Widespread Destruction1Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Master of Fire75Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Smoking Remains50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Cremator50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Burning Bright50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Lord of Drought50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%Vengeful Commander1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%Sadist68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%Corrosive Elements75Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%Doryani's Lesson68Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%Disorienting Display50Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%Prismatic Heart1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%Widespread Destruction1Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%Snowstorm50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%Storm Drinker1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%Paralysis50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%Supercharge75Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%Inspired Oppression75Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%Thunderstruck50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%Stormrider68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%Overshock50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%Scintillating Idea50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 12%Tempt the Storm50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Vengeful Commander1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Sadist68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Corrosive Elements75Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Doryani's Lesson68Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Disorienting Display50Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Prismatic Heart1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Widespread Destruction1Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Snowstorm50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Blanketed Snow68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Cold to the Core68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Cold-Blooded Killer50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Inspired Oppression75Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Deep Chill1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Blast-Freeze68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Stormrider68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Blizzard Caller50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Grim Oath68Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Overwhelming Malice68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Touch of Cruelty1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unwaveringly Evil1Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unspeakable Gifts75Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Dark Ideation68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unholy Grace1Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Wicked Pall50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Misery Everlasting50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Renewal50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Raze and Pillage68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Rotten Claws50Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Call to the Slaughter1Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Skeletal Atrophy68Prefix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Vicious Bite75Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Primordial Bond68Suffix
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Feasting Fiends1Prefix