Avatar of Fire

Avatar of Fire
Keystone
50% ของความเสียหายทางกายภาพ ความเสียหายจากความหนาวเย็น และความเสียหายจากสายฟ้าถูกแปลงไปเป็นความเสียหายจากไฟ
ไม่สร้างความเสียหายจากธาตุที่ไม่ใช่ไฟ
ในฝัน ข้าได้เห็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ ผิวของเขาเป็นสีดำไหม้เกรียม กำปั้นของเขาลุกไหม้
Avatar of Fire
Passives /2 /1 ⍟

Passives /2 /1 ⍟

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
UniqueVulconus
Xoph's Blood
Avatar of Fire /9 ⍟

Avatar of Fire /9 ⍟

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
IsKeystonetrue
IsNotablefalse
isAscendancyStartfalse
isMultipleChoicefalse
isMultipleChoiceOptionfalse
IsSocketfalse
IsJustIconfalse
isUsedtrue
PassiveID44941