Elemental Equilibrium

Elemental Equilibrium
Keystone
เมื่อคุณปะทะศัตรูด้วยความเสียหายธาตุ จะทำให้ศัตรูมีค่าต้านทานธาตุจากการปะทะนั้น +25% แต่ค่าต้านทานธาตุอื่น -50% แทน ผลอยู่ได้ชั่วคราว
สมดุลคือความดีงามในทุกสรรพสิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาณาจักรแห่งเวทมนตร์
Elemental Equilibrium

Passives /1 /1

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
UniqueMalachai's Artifice

Elemental Equilibrium /9

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
IsKeystonetrue
IsNotablefalse
isAscendancyStartfalse
isMultipleChoicefalse
isMultipleChoiceOptionfalse
IsSocketfalse
IsJustIconfalse
isUsedtrue
PassiveID39085