Essence Sap

Essence Sap
Notable
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด มานา 50%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู มานา ต่อวินาทีจากการดูด 25%
ได้รับมานา +2 ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี
Essence Sap

Essence Sap /9 ⍟

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
IsKeystonefalse
IsNotabletrue
isAscendancyStartfalse
isMultipleChoicefalse
isMultipleChoiceOptionfalse
IsSocketfalse
IsJustIconfalse
isUsedtrue
PassiveID65053

เจิม /1 ⍟

TypeItemsResult
Unique, สร้อยTeal Oil
Violet Oil
Black Oil
Essence Sap

เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด มานา 50%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู มานา ต่อวินาทีจากการดูด 25%
ได้รับมานา +2 ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี