Tukohama, War's Herald

Tukohama, War's Herald
Notable
1% ของความเสียหายที่ทำได้จากโทเทมของคุณจะดูดกลืนมาเป็นพลังชีวิตคุณ
เพิ่มระยะเริ่มทำงานของโทเทมประเภท Ancestor 100%
เพิ่มผลที่ได้รับจากโทเทมประเภท Ancestor ที่ทำงานอยู่ 50%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 25% ระหว่างที่คุณมีโทเทม
Tukohama, War's Herald

Tukohama, War's Herald /10 ⍟

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
IsKeystonefalse
IsNotabletrue
isAscendancyStartfalse
isMultipleChoicefalse
isMultipleChoiceOptionfalse
IsSocketfalse
IsJustIconfalse
isUsedtrue
AscendancyIDChieftain
PassiveID53095