Prophecy เพแรนดัส แรมเพจ
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ไอเทม ตารางพาสซีฟ Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb ซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์
Legion Unique /29 ⍟

Legion Unique /29 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
AldhihAl Dhih Timeworn Claw
ได้รับพลังชีวิต +19 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–120)%
ดูด 3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ศัตรูที่คุณยั่วยุด้วยสกิล คำราม นี้จะระเบิดเมื่อพวกมันตาย สร้างความเสียหาย 8% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย เคออส
เพิ่มบัฟ Warcry 25%
สกิล คำราม จะมีคูลดาวน์เป็น 4 วินาที
AsenathsGentleTouchAsenath's Gentle Touch Silk Gloves
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า มานาสูงสุด +(60–80)
สาปศัตรูด้วย Temporal Chains เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 40%
คำสาปที่ไม่ใช่ออร่าที่คุณสาปจะไม่หายไปเมื่อศัตรูตาย
ศัตรูที่อยู่ใกล้ศพที่ได้รับผลของคำสาปของคุณจะติดสถานะ ตาบอด
ศัตรูที่ถูกสังหารใกล้ศพที่ได้รับผลของคำสาปของคุณจะระเบิด สร้างความเสียหาย
3% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย กายภาพ
AukunasWillAukuna's Will Clasped Mitts
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–7)%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของซอมบี้ขึ้น (80–100)%
สกิล Raise Zombie ไม่ต้องใช้ศพ
Raised Zombies ของคุณนับว่าเป็นศพ
MarakethCivilizationBrutal Restraint Timeless Jewel
มอบเดคาราจำนวน (500–8000) ชีวิตเพื่อคอยรับใช้อังคาราแห่ง Deshret
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยมาราเคะ
local jewel effect base radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
DarkscornDarkscorn Assassin Bow
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–25)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (130–150)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (15–20) ถึง (25–30)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20%
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (15–30)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย เคออส
แปลง 25% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุเคออส
พิษจากอาวุธนี้มีโอกาส 20% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 300%
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางเคออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางเคออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
SpectralThrowThresholdDivide and Conquer Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย โจมตี (10–15)% ขณะถือ โล่
โอกาสคริติคอลมือรอง +0.2% ต่อค่า โล่พลังงาน สูงสุด 10 หน่วยบน โล่
ตัวคูณคริติคอลมือรอง +4% ต่อค่า โล่พลังงาน สูงสุด 10 หน่วยบน โล่
Dagger7uniqueDivinarius Imperial Skean
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง 30%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (50–70)%
ได้รับ พลังชีวิต 30 เมื่อสังหาร
ได้รับ มานา 10 เมื่อสังหาร
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวทย์ (125–175)% ถ้าคุณทำการสังหารมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
ตัวคุณคริติคอล +(40–60)% ถ้าคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆนี้
EternalEmpireCivilizationElegant Hubris Timeless Jewel
จ่าย (2000–160000) เหรียญเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ Cadiro
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยจักรวรรดินิรันดร
local jewel effect base radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
FractalthoughtsFractal Thoughts Vaal Mask
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
ตัวคุณคริติคอล +(25–40)% ถ้าค่า Dexterity สูงกว่าค่า Intelligence
เพิ่มค่า Dexterity 15% ถ้าค่า Strength สูงกว่าค่า Intelligence
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 1% ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม
พลังชีวิต +2 ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม
Gifts of the Red Queen
chest delay drops until daemons finish [1]
พิทักษ์โดย มาฮวตซี สถาปนิกแห่งปรารถนา
พิทักษ์โดย มอนสเตอร์วาล์ หลายชุด
Gifts of the Sacrificed
chest delay drops until daemons finish [1]
พิทักษ์โดย อิกโทลาตล์ ช่างฝีมือแห่งการบวงสรวง
พิทักษ์โดย มอนสเตอร์วาล์ หลายชุด
VaalCivilizationGlorious Vanity Timeless Jewel
อาบเลือดเครื่องสังเวยในนามแห่ง Xibaqua จำนวน (100–8000) ชีวิต
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยวาล์
local jewel effect base radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
HonourhomeHonourhome Soldier Helmet
เลเวลของหินสกิลที่ใส่ +(1–2)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง 13 ให้กับการโจมตีและเวท
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบขึ้น (10–20)%
ลดมานาในการใช้สกิลลง (10–20)%
TwoHandAxe11UniqueKaom's Primacy Karui Chopper
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–140)%
ได้รับ พลังชีวิต 20 เมื่อสังหาร
ค่า ความแม่นยำ +(150–250)
Culling Strike
(Culling Strike โจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ 10% หรือต่ำกว่า หลังจากถูกคุณโจมตีจะตายทันที)
ได้รับสถานะคลั่ง 1 ระดับทุกครั้งทีทำคริติคอลศัตรูด้วยการโจมตี แต่ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อ 0.5 วินาที
(ระหว่างผู้เล่นอยู่ในสถานะคลั่งจะได้ผลต่อไปนี้:
เพิ่มความเสียหาย การโจมตี 1% ต่อสถานะคลั่ง 1 ระดับ
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1% ต่อสถานะคลั่ง 2 ระดับ
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 1% ต่อสถานะคลั่ง 5 ระดับ)

นำ 1% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ต่อระดับความคลั่งของคุณ 1 ระดับ
OneHandMace3aLavianga's Wisdom War Hammer
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (160–200)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +70
ค่า มานาสูงสุด +70
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (15–25)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (10–20)%
KaruiCivilizationLethal Pride Timeless Jewel
นำทัพนักรบใต้บัญชาแห่ง Kaom จำนวน (10000–18000) นาย
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยคารุย
local jewel effect base radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
LioneyesPawsLioneye's Paws Bronzescale Boots
ใช้งานสกิล Rain of Arrows เลเวล 5 เมื่อคุณโจมตีด้วยธนู
ค่า Strength +(40–60)
ค่า Dexterity +(40–60)
เสริมความเสียหาย ไฟ 12 ถึง 24 ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 40% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะมีสถานะ พลังชีวิต เหลือน้อย ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 50% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
MaligarosVirtousityMaligaro's Virtuosity Deerskin Gloves
ค่า Dexterity +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 5%
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง 50%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ตัวคูณคริติคอลของคุณเท่ากับ 300%
TwoHandMace2unique2Marohi Erqi Karui Maul
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Pulverise เลเวล 15
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–230)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 30 ถึง 40
ลดความเร็วในการโจมตี 10%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 10%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (40–50)%
ค่า ความแม่นยำ -100
MawOfConquestMaw of Conquest Steel Circlet
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60–80)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ไม่ได้รับผลจาก พิษ
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
ความเสียหายที่ได้รับ (10–20)% ถูกเยียวยาเป็นพลังชีวิต
(มีเพียงความเสียหายจากการปะทะที่สามารถ Recoup ได้, เป็นเวลา 4 วินาทีหลังจากการปะทะนั้นๆ)
TemplarCivilizationMilitant Faith Timeless Jewel
กระหายที่จะเชิดชูผู้ถูกแปรพักตร์โดยหัวหน้าเทมพลาร์ Venarius จำนวน (2000–10000) คน
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยเหล่าเทมพลาร์
local jewel effect base radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
[two random mods of devotion]
PledgeofHandsPledge of Hands Judgement Staff
มีโอกาสบล็อคเวทย์ +20% ขณะถือไม้เท้า
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Greater Spell Echo เลเวล 30
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (120–160)%
เพิ่มมานาสูงสุด 50%
ShieldInt6uniqueRathpith Globe Titanium Spirit Shield
โอกาสบล็อคเวทย์ (10–15)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–160)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
สละพลังชีวิต 4% เมื่อคุณใช้สกิลเวทย์ หรือเมื่อสกิลเวทย์ทำงานเอง
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวทย์ 2% ต่อค่าพลังชีวิต 100 หน่วยของผู้เล่น
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 2% ต่อค่าพลังชีวิต 100 หน่วยของผู้เล่น
OneHandSword7UniqueRebuke of the Vaal Vaal Blade
ค่า ความแม่นยำ +460
เสริมความเสียหาย กายภาพ (49–98) ถึง (101–140)
เสริมความเสียหาย ไฟ (49–98) ถึง (101–140)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (49–98) ถึง (101–140)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (210–250)
เสริมความเสียหาย เคออส (49–98) ถึง (101–140)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–20)%
ScepterOfSufferingSign of the Sin Eater Tyrant's Sekhem
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 26%
ค่า Strength และ Intelligence +(10–30)
ได้รับสกิล Smite เลเวล 30
redirect elemental ailments to aura owner [1]
คุณจะรับสถานะเจ็บป่วยธาตุจากมอนสเตอร์แทนเพื่อนๆ
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
TavukaiTavukai Coral Amulet
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–4) ต่อวินาที
ค่า Intelligence +(30–40)
ต้านทาน เคออส ของมิเนียน (-17–17)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Summon Raging Spirit (20–30)%
เพิ่มความเสียหายของ Summon Raging Spirit (60–80)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของ Summon Raging Spirit (80–100)%
Summon Raging Spirit จะได้รับความเสียหาย เคออสต่อเนื่อง เท่ากับ 20% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน ต่อวินาที
ItemThe Sorrow of the Divine Sulphur Flask
สร้างพื้นศักดิ์สิทธิ์ เมื่อใช้งาน
เพิ่มระยะเวลา (25–50)%
ลดผล 0%
มี Zealot's Oath ระหว่างผลของยา
การฟื้นฟู พลังชีวิต จากขวดยาจะฟื้นฟูให้ โล่พลังงาน เช่นกันขณะได้รับผลของยา
(การฟื้นฟูพลังชีวิต จะไปส่งผลกับ Energy Shield แทน)
(ผลของขวดยา พลังชีวิต จะยังคงหายไปเมื่อ พลังชีวิตที่ไม่ถูกสำรอง นั้นเต็มเช่นเดิม)
StrInt3AUniqueVoll's Protector Holy Chainmail
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
ลดมานาสูงสุด 50%
ได้รับ Power Charge หนึ่งลูกต่อศัตรูหนึ่งตัวที่คุณทำคริติคอลใส่
Inner Conviction
(เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 3% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก / ได้รับ Power Charge แทน Frenzy Charge)
Wreath_of_PhreciaWreath of Phrecia Iron Circlet
ไม่มีความต้องการ คุณสมบัติ ขั้นต่ำ
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
การเพิ่มและลด รัศมีแสง ส่งผลต่อ พื้นที่ส่งผล เช่นกันในสัดส่วน 50% ของค่าดังกล่าว
การเพิ่มและลด รัศมีแสง ส่งผลต่อ ความเสียหาย เช่นกัน
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น (15–25)%
ไม่ได้รับความเสียหาย Chaos